Strona parafialna

parafia św. Jana Sarkandra w Bańgowie

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

Doskonale znana nam scena: modlitwa faryzeusza i celnika. Przypowieść, która jest zawsze aktualna. Faryzeusz zamiast uwielbiać Boga, zachwala samego siebie, zamiast słuchać, co On mówi, nie dopuszcza Go do słowa, zamiast przepraszać za grzechy, wylicza skrupulatnie swoje sukcesy w obawie, że aniołowie w niebie mogliby coś przeoczyć. Niestety, skłonność do samochwalstwa jest zjawiskiem powszechnym. W każdym zawodzie spotyka się „faryzeuszów”, demonstrujących pewność siebie i swoją wyjątkowość. Drugi błąd faryzeusza: „Dziękuję ci, że nie jestem jak inni”. We własnych oczach uchodzi za ideał, gardzi innymi i wypomina ich grzechy, a nie widzi własnych. A jak wygląda modlitwa celnika? Posiada trzy istotne cechy: 1. „Stał on z daleka”. Celnik czuje dystans, jaki dzieli człowieka od Boga, wyczuwa Jego świętość i majestat. 2. „Nie śmiał oczu wznieść ku niebu” – odczuwa swoją małość i grzeszność. 3. „Bił się w piersi i mówił: Boże miej litość dla mnie grzesznika”. Nie wylicza grzechów faryzeusza, chociaż mógłby niejedno na ten temat powiedzieć. Zajmuje się sobą, swoim wnętrzem, odczuwa żal za swoje przewinienia, rodzi się w nim prośba o przebaczenie i postanowienie poprawy. Toteż Chrystus powiedział: TEN ODSZEDŁ DO DOMU USPRAWIEDLIWIONY. Nie należy wyciągać wniosku, jakoby każdy faryzeusz za czasów Jezusa był dwulicowy i zasługiwał na naganę, a każdy celnik był pokorny i gotowy do pokuty. Chrystus napiętnował pewne skrzywienia w pobożności, a równocześnie pokazał, że każdy człowiek, nawet ten z marginesu społecznego, może się zmienić, a drzwi do miłosierdzia Bożego są zawsze otwarte.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Święta Jadwiga wielka patronka Śląska urodziła się około 1174 roku w Andechs na Bawarii. 7 lat spędziła w klasztorze benedyktynek. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem w trzynastym roku życia wyszła za mąż za księcia Śląskiego z Wrocławia Henryka później zwanego Brodatym. Urodziła mu aż siedmioro dzieci niestety czworo zmarło w dzieciństwie. Na jej rodzinne miasto w Bawarii oraz jej najbliższą rodzinę, zwłaszcza siostry, spadło bardzo wiele nieszczęść. Zdawała sobie sprawę, że w pewnej mierze te wszystkie tragedie były zawinione. Postanowiła więc w imieniu całej rodziny pokutować. W ten sposób chciała wybłagać nawrócenie wszystkim swoim krewnym, odpokutować winy i całą rodzinę wprowadzić na prostą drogę. W jej biografii czytamy, że osobiście pielęgnowania trędowatych a wiemy, że wtedy uważano ich za wyrzutków społeczeństwa. Ona miała jednak dla nich otwarte serce, ponieważ wiedziała, że każdy człowiek jest darem Boga, że służąc mu służy się samemu Chrystusowi. Wstawiała się też u swego męża za skazanymi na ciężkie kary, pragnęła złagodzić dla nich wyrok zwłaszcza, gdy chodziło o karę śmierci. Ostatnie lata swojego życia spędziła, jako wdowa w trzebnickim klasztorze Cystersów. Święta Jadwiga stała się w pewnym sensie budowniczym mostów pomiędzy Słowianami i mieszkającymi na naszych ziemiach Niemcami. Pragnęła by te narody wzajemnie się ubogacały żyjąc w pokoju i w ten sposób dążyły ku swemu przeznaczeniu. Jeszcze jedna rzecz, pewien szczegół należy podkreślić w życiu Świętej Jadwigi a mianowicie to, że bezgranicznie kochała Kościół. Dlatego w hagiografii jest przedstawiona, jako ta, która trzyma w ręku model kościoła. Nie oznacza to tylko i wyłącznie, że przyczyniła się do budowy wielu opactw i świątyń na Śląsku, ale także a może nade wszystko, że kochała cały Kościół, jako wspólnotę Ludu Bożego, tą miłość opierała na upodobaniu modlitwy.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Czytam z ogromnym wzruszeniem najnowszy wywiad z Papieżem Benedyktem XVI. Bardzo przejmujący. Choć po Wielkim Janie Pawle II trudno nam było zaakceptować skromnego, wyciszonego nowego papieża, to jednak nie ma wątpliwości, że swym umysłem dorównuje św. Tomaszowi, a zwłaszcza św. Augustynowi, którego myśl była dla niego inspiracją. Angielski historyk P. Watson nazywa go „ostatnim reprezentantem niemieckiego geniuszu”. Aby zrozumieć papieża Ratzingera trzeba wczytać się w jego słowa. A pozostawił nam niezwykłą spuściznę i bogactwo. Ten Boży filozof obarczony ciężarem papiestwa zmagał się także z tym, co takie ludzkie: utratą wzroku w lewym oku i osłabieniem słuchu. Zrezygnował z ucałowania ręki, w herbie zamiast tiary umieścił biskupią mitrę. Nie był obiektem kultu. Lubił ciszę i w ciszy pracował. Głęboko przemodlił swoją decyzję o abdykacji po 8 latach służby i choć świat spekulował, dlaczego? – on był po prostu przekonany, że tak trzeba. W jego opinii prawdziwym problemem współczesnego Kościoła jest nie ubytek jego członków, ale zanik wiary. Niestety, jak zauważa Benedykt XVI: „ Bóg znika z horyzontu człowieka” i dlatego „gaśnie pochodzące od Boga światło”. I choć jest to przerażająca wizja, to jednak papież Ratzinger wierzy, że Kościół pozostanie swoistego rodzaju arką Noego, ratującą kapsułą. Zachęcam wszystkich do przeczytania książki, wywiadu z Benedyktem XVI, który przeprowadził Peter Seewald, a który ukazał się pod tytułem: Ostatnie rozmowy. 

Myślę także, że od bieżącego numeru naszej gazetki będziemy u dołu strony umieszczali myśli papieża Benedykta.        

                                                                                             Ks.  Ireneusz                                          

 • Możliwość komentowania została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Sługa sług Bożych to jedno z określeń, jakie stosujemy wobec Ojca Świętego. Można powiedzieć, że papieski urząd toczy się w świetle fleszy a głoszone słowa są analizowane tak przez wierzących jak i niewierzących. Papiestwo pokazuje jednak, że można stać na piedestale i jednocześnie stać się sługą wszystkich. Stąd zwłaszcza ostatnie lata pontyfikatów dobitnie pokazały, że Ojciec św. jest rzeczywiście sługa wszystkich, jest sumieniem świata a jego głos głosem tych, którym zamyka się usta. Trudno znaleźć mocniejszych obrońców godności ludzkiej i zarazem głosu, który wzywa różne strony konfliktu na świecie do pokojowych rozmów. Taki był nasz św. Jan Paweł II, takim był Benedykt XVI i takim jest dziś papież Franciszek. Wielu ludzi nazwało siebie pokoleniem JPII i chyba słusznie, bo dorastało lub dojrzewało w latach tego pięknego pontyfikatu. Iluż z nas pokonywało różne trudności by być na pielgrzymkach Ojca św., gdy przyjeżdżał do swojej Ojczyzny. Wieszamy na ścianach zdjęcia z tych spotkań, opowiadamy innym o atmosferze tamtych dni. Pytanie jednak nieco bolesne: ile w nas zostało z treści jego przemówień i homilii?! Zbliżający się kolejny dzień papieski a także List Episkopatu muszą drążyć nasze sumienia i serca. Dlaczego? Bo Papież za nas pewnych rzeczy nie zrobi! Jan Paweł II i jego następcy wskazują tylko drogę, szlak, kierunek. I chociaż lubimy nieraz manowce to wcale nie jesteśmy na nich szczęśliwsi. Szczęście rodzi się z poczucia bliskości Boga, bo On jest Miłością. Niech zbliżający się kolejny dzień papieski zmobilizuje nas nie do sentymentalnych wspomnień, ale konkretnego działania na rzecz dobra i pokoju. A minimum tego, co każdy z nas może zrobić niech wyznacza w październiku modlitwa różańcowa. 

 • Możliwość komentowania XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

 Jesteśmy słuchaczami Dobrej Nowiny. Dla większości z nas kończy się cała sprawa na niedzielnym kazaniu. Czasami jest zwyczaj, by o niektórych wątkach kazania jeszcze porozmawiać w domu o ile jesteśmy otwarci na takie dyskusje i o ile wszyscy członkowie rodziny mieli możliwość wysłuchania kazania. Większość jednak z nas poprzestaje na bierności. Spotykając osoby „zaczepiające” nas o wiarę, wolimy z nimi nie wchodzić w dyskusję, nie dlatego, byśmy się ich bali, ale nieraz mamy świadomość wielkich braków. Wiedza religijna, którą posiadamy to zapamiętane z czasów dzieciństwa i młodości takie czy inne fragmenty katechezy. A przecież w życiu wiele się zmieniło, inaczej i dojrzalej patrzymy na wiele spraw. Podobnie powinno być, jeśli chodzi o sprawy wiary. Mamy dziś podejmować dyskusję ze światem, z drugim człowiekiem, który niejednokrotnie ma „własne zdanie i poglądy” tudzież z człowiekiem, który żyje bez Boga. Jak jednak tego dokonać, gdy wiedza nasza jest „dziecinna” (infantylna), a nie zawsze mamy czas, by siedzieć nad tęgimi książkami teologicznymi. Z tych między innymi powodów zrodziła się inicjatywa katechezy dla dorosłych, by odświeżyć wiedzę religijną, ale i ją pogłębić. Katecheza tym różni się od kazania, że możemy być aktywni, możemy dopytywać, wyjaśniać, dzielić się także własnymi spostrzeżeniami. Jeśli mamy dziś stawić czoła zeświecczonemu światu, musimy mieć w ręku konkretne argumenty. Inicjatywa dobra, pomysł wspaniały, katecheza będzie. Możliwość jest, drzwi otwarte. Ale tylko Ty możesz na nią znaleźć czas, nikt za Ciebie tego nie zrobi. My księża możemy tylko zaprosić. Już w poniedziałek pierwsze spotkanie po Mszy św. wieczornej w domu parafialnym.

 • Możliwość komentowania XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Co zrobić by pójść do nieba? Jednym wydaje się, że już stoją w jego przedsionku, bo przecież modlą się, chodzą do kościoła, czytają od czasu do czasu pobożne książki może nawet należą do przyparafialnej grupy. Dzieci szybko dodadzą do wyżej wymienionej pobożnej litanii, że trzeba słuchać mamy i taty, pomagać bliźnim, unikać złych słów, po prostu być grzecznym. Inni odpowiedzą wprost – jestem przecież lepszy niż sąsiad, on już z 20 lat nie był w kościele, pije, źle traktuje żonę i dzieci, tylko przekleństwa ma na ustach. Ja jestem lepszy niż on. Czy to „bycie lepszym niż” naprawdę wystarczy by pójść do nieba?  Chyba jednak nie wystarczy! Może, dlatego dziś słyszymy w Ewangelii bardzo pouczającą przypowieść o roztropności nieuczciwego rządcy. Wiedząc, że grunt sypie mu się pod nogami zaczyna kombinować, co tui zrobić by dobrze na przyszłość się ustawić wszak: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę”. Zabezpiecza się, na wszelkie sposoby, żeby w razie czego miał z czego żyć. Jezus mówi o takich ludziach, że oni mogą być dla nas wzorem, żebyśmy tyle czasu poświęcali dla naszego zbawienia. Chrystus widział ludzi wierzących, ale zupełnie obojętnych, niefrasobliwych: „jakoś tą będzie”. Co zrobić by pójść do nieba? Druga uwaga Zbawiciela dotyczy stwierdzenia: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny”. Jakie to ważne. Tyle razy porównujemy nasze życie do mozaiki składającej się z tysięcy różnobarwnych kamyczków. A każdy taki mały kamyczek to drobne rzeczy, z jakich składa się nasza codzienność. Jakie to ważne by nie być bohaterem przed obcymi oczami, grać w życiu jak na deskach teatru. By nie dawać Bogu świeczki a diabłu ogarek.

 • Możliwość komentowania XXV NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Z dzieciństwa pozostał w mojej pamięci obraz biegających po naszym małym miasteczku sióstr zakonnych elżbietanek. Znane i cenione przez wszystkich cieszyły się ogromnym szacunkiem i uznaniem lokalnej społeczności. Jedna posługiwała, jako zakrystianka, inna uczyła religii a jeszcze inne nawiedzały chorych, robiły zastrzyki itd. Na mojej drodze życia stanęło wiele sióstr, zwłaszcza te, które posługiwały w zakrystii, bo przecież, jako wieloletni ministrant miałem z nimi częsty kontakt a jako kleryk nieraz zastępowałem je w zakrystii w czasie ich urlopów. Przygotowując się do wczesnej Komunii św., jako małe dziecko chodziłem z rodzicami na katechezę. Nazywaliśmy ją pogadankami. Początkowo uczyła mnie siostra Stylita a potem Lidia. Wspaniałe katechetki, wspaniałe katechezy. Trzeba było pójść do salki w domu parafialnym a rodzice tak musieli sobie poustawiać czas, aby mogli mi towarzyszyć; zresztą nie tylko mnie, inne dzieci przecież też przychodzili z opiekunami. I nie pamiętam żeby ktokolwiek wymawiał się brakiem czasu, zajęciami, pracą. Byłoby to głęboko niestosowne i niekulturalne. I nam dzieciom i naszym rodzicom zależało na tej katechezie i głębokim przygotowaniu do I Komunii i I spowiedzi. Piszę o tym, bo dziś przerażają mnie nie tyle dzieci ile rodzice. Etap przygotowania do I Komunii a także młodzieży do bierzmowania dokonuje się dwutorowo. Na katechezie szkolnej i przy parafii. Oczywiście cały ambaras o przygotowanie w parafii. Jakaż to wielka dzieje się krzywda. Dziś moda na luz a nie na wymagania. Dzieci są tylko wierną kopią rodziców. Zapominają jednak dorośli, że za błędy przyjdzie im płacić nieraz niejedną łzę i nieprzespane noce. I na nic potem oskarżać Kościół i Pana Boga, bo powrócę do myśli sprzed tygodnia: Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. A więc by zaoszczędzić łez niech przygotowanie do I Komunii i bierzmowania stanie się szansą do rodziny odnowienia więzi między sobą i więzi rodziny z Panem Bogiem. A wymagania no cóż, w życiu dorosłym mamy je na okrągło i nikt nad nami nie płacze.

 • Możliwość komentowania XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Diogenes ucząc mądrości dawał taką radę: Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i przewiduj skutki. Wrzesień to także miesiąc, gdy przeżywać będziemy Tydzień wychowania. Cenna rada starożytnego myśliciela i filozofa wydaje się być w tym kontekście bardzo trafna. Rozwagi i przewidywania skutków potrzeba w procesie kształtowania młodego człowieka. Tyle razy ludowa mądrość nam podpowiada: Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Widziałem kiedyś jak syn ręką uderzył w policzek swoją matkę? Czy coś to usprawiedliwia, nie wiem. Ale owa matka dzień w dzień była pijana, a do syna zwracała się w samych wulgaryzmach jakby zapomniała, jakie na chrzcie dała mu imię. Ojciec chwalił się synowi, jaki to cwany i zaradny, dlatego przez znajomości i machlojki wynosi pewne rzeczy z zakładu pracy i sprzedaje by mieć więcej „kasy”. Za kilka lat ten zaradny tata dziwi się, że jego nastoletniego syna przyłapuje policja na uczynku kradzieży. Nie znaczy to, że każde zło, jakie ktoś uczyni nauczył się akurat w domu. Ale też niestety wiele dzieci powtarza wiele błędów swoich rodziców. Dlatego dobry przykład jest bardzo ważny a także współpraca pomiędzy szkołą i parafią, które dopomagają w wychowaniu. Wszyscy możemy sobie nawzajem służyć i się wspomagać. Każda odpowiedzialna matka i każdy odpowiedzialny ojciec chcą przecież cieszyć się swoimi dziećmi a nie lać nad nimi łzy i się za nie wstydzić. Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i przewiduj skutki. Szkoła może nas zwolnić z egzaminów, państwo od płacenia podatków, prokuratur umorzyć śledztwo, ale nikt nas nie zwolni z samodzielnego myślenia i używania rozumu. I na koniec jeszcze jedna przestroga: Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.

 • Możliwość komentowania XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

WIECZNA ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

w sobotę 3 września 2016r.
Jezus czeka na Ciebie !
 

 900ul. Szymanowskiego

1000ul. Reymonta 1-56

1100ul. Skłodowskiej 1-59

1200ul. Skłodowskiej 61-113

1300ul. Bańgowska i Willowa

1400Rodzice z małymi dziećmi

1530Grupy parafialne

1600Dzieci i młodzież

1700Żywy Różaniec 

           i pozostali parafianie

 • Możliwość komentowania WIECZNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dziś ostatnia niedziela wakacji, już w czwartek zabrzmi przysłowiowy pierwszy dzwonek, a szkoły na nowo wypełnią się gwarem uczniów tych maleńkich stawiających pierwszy krok w murach szkoły i tych, których nazywamy młodzieżą, a których podstawowa edukacja powoli dobiega końca. Wszyscy zakładają nowe plany i cele: nauczyciele, rodzice, uczniowie. Nie zapominajmy, że rok szkolny otwiera zawsze nowy rok katechetyczny. Oby złudnie nam się nie wydawało, że to dotyczy tylko dzieci komunijnych no i ewentualnie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Wszyscy jesteśmy powołani i zobowiązani, by nieustannie pogłębiać swoją wiedzę religijną. Jak dokonać tego pogłębienia? Czytając prasę katolicką, książki o tematyce religijnej i teologicznej, katolickie portale internetowe. Częściej sięgając do Pisma św. i stosownych komentarzy. Ale przede wszystkim trzeba zaangażowania w ruchy, stowarzyszenia i grupy działające w poszczególnych parafiach. Wiemy, że w nich wszystkich jest i formacja i edukacja i modlitwa, a zatem owo pogłębienie dokonuje się na wielu płaszczyznach. Szkoda, że mamy tyle wymówek, by do takich grup nie należeć: opieka nad wnukami, później to znaczy jak będę na emeryturze, nie mam czasu, wstyd, to nie dla mnie, itd. Młodzi zaś wymawiają się wieloma zajęciami pozaszkolnymi. Angażujemy się w ten świat i to dobrze, ale owo zaangażowanie nie może być takie jakbyśmy mieli tu żyć na wieki. Praca i nauka ubogaca, uszlachetnia, a nawet uświęca. Ale skoro pracujemy też tutaj na swoją „wieczność”, to może warto w program swoich zajęć wpisać nieco więcej modlitwy i zaangażowania we wspólnoty przyparafialne.

 • Możliwość komentowania XXII NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowane jako: Bez kategorii