Ojcze nasz ….. (9)
„Imię” określa tożsamość.
W Starym Testamencie znamy zasadę, że imię określa osobę. Najpierw dotyczy to stworzenia – Bóg stwarza człowieka. Słowo Adam, przetłumaczone dosłownie oznacza wprost „człowiek”. Adamowi Bóg nakazuje nazywać stworzenia i znaleźć właściwą sobie pomoc. Ta, która była krwią z jego krwi i kością z jego kości – Ewa – to dosłownie znaczy „matka wszystkich żyjących”. Potem Bóg nadaje imiona jednocześnie zawierając w nich misję – Jakubowi – Izrael, tworząc Naród Wybrany. Nowy Testament to głównie zagadnienie chrztu, gdzie, poganie, rozpoczynając Nowe Życie otrzymywali nowe imiona określające ich chrześcijańską misję. Historia Kościoła to imię przyjęte jako wzorzec postępowania i dodatkowo wsparcie świętego Patrona, który je nosił. Żywoty Świętych, czy Wielka Księga Imion to zbiór wiedzy nie tylko o znaczeniu imienia ale także cechach charakterystycznych ich nosicieli. Jednak fundamentem tej prawidłowości jest sam Bóg – Stwórca Wszechrzeczy. Jakie jest Jego Imię? Zapytany przez Mojżesza jak ma na imię Ten, który go posyła odpowiada: „Jestem, Który Jestem” posyła cię. Jahwe Imię określające tożsamość samego Boga do którego Istoty należy Istnienie. „Święć się Imię Twoje”  to wezwanie nabożnej czci dla Majestatu Boga,  pełne miłości i uwielbienia. Poczucie przynależności i szacunek.