Błogosławieni wezwani. Pojęcie błogosławiony pojawia się w nauczaniu Pana Jezusa najmocniej w słynnym Kazaniu na Górze, gdzie Nauczyciel przedstawia podstawowe założenia swojej nauki. Błogosławiony to człowiek bliski Bogu, otwarty na Boga, realizujący w swoim życiu Jego wolę, budujący na ziemi Jego Królestwo. Sformułowane przez Jezusa osiem błogosławieństw określają tych, którzy rozumieją Jego nauczanie i przyjmują je jako program swojego życia. I takich błogosławionych wzywa na każdej Mszy Świętej do jeszcze głębszego kontaktu z Jego Boskością przez przyjęcie Najświętszego Sakramentu, w Komunii Świętej. Baranek, który gładzi grzechy świata napełnia nas swoją łaską, wtedy gdy ofiarujemy Mu nasze czyste dusze. Czysta dusza – bez grzechu jest otwarta na łaskę Bożą. Na początku Mszy, w akcie pokuty przepraszamy za nasze niedociągnięcia, zaniedbania, czy nawet grzechy lekkie dobrego Boga, który w swoim miłosierdziu przyjmuje nas do grona wezwanych. Gładzi niedoskonałości duszy, aby przepełnić ją swoją łaską wspomagają na drodze do zbawienia. Przyjęcie Komunii Świętej jest świadectwem wobec całej Wspólnoty. Jest darem i świadectwem dla innych. Mobilizacją dla tych, którzy są na dobrej drodze do tego szczególnego sakramentalnego spotkania z łaską. Uświadamiamy sobie ten stan łaski kiedy opuszczamy mury świątyni. Wszyscy Ci, którzy przyjęli Komunię świętą są jak tabernakula niosące Jezusa do swoich najbliższych, przyjaciół, sąsiadów,  znajomych. Warto przywołać przykłady świętych, którzy żyli tylko Pokarmem  Eucharystycznym. Święta Katarzyna sieneńska, ku zdziwieniu swoich współsióstr unikała wspólnych posiłków, przez wiele dni przyjmując tylko Komunię świętą. Szwajcar Święty Mikołaj z Flueli żyjąc przez wiele lat przyjmował tylko Komunię Święta, a odmawiał wszelkich pokarmów, które przynosili mu dobrodzieje. Czujmy się zawsze wezwani do tego szczególnego spotkania z Bogiem, jakim jest przyjęcie Komunii Świętej.

Ks. Henryk