Ojcze nasz … (10) „Twoje” – takie proste słowo a tak trudne w realizacji. Papież Franciszek w Adhortacji „Evangelii Gaudium” zauważa, że istotnym mankamentem dzisiejszych czasów jest „izolacja i nieuporządkowana miłość własna”, czyli egoizm. Ma to swoje przełożenie na życie Kościoła, którego konstytutywnym prawem jest miłość. Różnego rodzaju badania wskazują również, że przyczyną braku, czy też nieumiejętności tworzenia, więzi jest egocentryzm (zwrócenie się ku sobie) bez zdolności empatii i, co gorsza, bez oparcia własnej formacji o jakiekolwiek wartości.  Na co dzień przejawia się to w postawach: „ja wiem najlepiej” i „mnie się wszystko należy”. W życiu religijnym ma to swoje istotne konsekwencje. Religijność zasadza się na spotkaniu z Bogiem Miłości i relacji opartej o Miłość. Uznać w Bogu – Ojcu „Twoje” dla człowieka zamkniętego w egoizmie to rzecz niewykonalna. Żeby szczerze powiedzieć: „Imię Twoje”,  „wola Twoja” czy Twoje Królestwo, trzeba najpierw wyjść z kręgu nieuporządkowanej miłości własnej, izolacji,  a potem dostrzec w Bogu Ojcu to, co tak naprawdę jest największą tęsknotą ludzkiego serca – autentyczną, szczerą, ofiarną, prawdziwą, rzeczywistą, konkretną, realną, namacalną Miłość. Powiedzieć „Twoje” to zgodzić się na odpuszczenie bezwzględnego „swoje”, aby otrzymać stokroć więcej.