Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Archiwum z miesiąca Sierpień, 2014

22 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ojcze nasz … (12) „Królestwo” – rzeczywistość, która  na  ziemi  kojarzy  się z reliktem przeszłości, czymś jedynie reprezentacyjnym. Z jednej strony źle, bo kieruje rozumowanie ludzkie na tory czegoś co minęło i nie pasuje do współczesności. Z drugiej strony dobrze, bo pozwala na odpowiedź na pytanie czym naprawdę jest Królestwo Boże bez obciążeń ludzkiej ułomności. Królestwo ma króla – Chrystus Król jest oczywistym i konkretnym Władcą, którego panowanie trwa na wieki, a Moc rozciąga się na całą rzeczywistość zarówno czasu i przestrzeni, jak i wieczności. Bóg, do którego istoty należy istnienie jest również powołującym do życia. Nadaje też ludzkiemu życiu konkretny sens, wyznaczając cel i określając zadania w drodze. Królestwo Boże znajduje swoją pełnię w wieczności, tam, gdzie również człowieczeństwo znajdzie swoje spełnienie. Królestwo Boże trudne jest do opisania w ludzkich kategoriach, dlatego Jego zasady opisane są w przypowieściach. Analiza przypowieści przybliża istotę Królestwa Bożego. Konstytucją Królestwa Bożego jest przykazanie miłości, które znajduje swe skonkretyzowanie w Przykazaniach i Błogosławieństwach. W związku z tym istotnym miejscem realizacji Królestwa jest serce przepełnione miłością – Królestwo Boże jest w nas. Wzrastanie Królestwa dokonuje się w misji ewangelizacyjnej.

 • Możliwość komentowania 22 NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • 21 NIEDZIELA ZWYKŁA

  Ojcze nasz … (11)
  „Przyjdź” – to słowo wyrażające tęsknotę i nadzieję. Jednym z najtrudniejszych pytań we współczesnym świecie jest pytanie o oczekiwania. Nawet te, zdawałoby się, oczywiste, materialne nie do końca zawsze są jasne. Czego ty tak naprawdę chcesz? O co ci właściwie chodzi? Co musiałoby się stać, żebyś był szczęśliwy? Trudno się dziwić, że to tak funkcjonuje, w sytuacji, kiedy człowiek zamknięty jest w samym sobie. Rozwój bezosobowych form komunikacji zamyka również na spotkanie – tym samym „przyjdź” wiąże się bardziej z trudem organizacji spotkania niż z radością. „Przyjdź” w relacji do Boga kojarzy się z końcem życia a raczej z końcem iluzorycznego „panowania” człowieka nad rzeczywistością, bo Ten przychodzący zrobi wszystko po swojemu. Nie trudno zauważyć jak bardzo tendencje współczesnego świata usiłują odwrócić człowieka od Boga. Nie trudno dostrzec w tym działanie złego ducha. Wystarczyłoby tylko sięgnąć do głębokich pokładów ludzkiego serca i odkryć na nowo tęsknotę za Bogiem, który nie odbiera a daje doskonałe spełnienie życia człowieka. W tym miejscu należy również przypomnieć o ludzkim zmierzaniu do kresu doczesności – ten, kto poza progiem śmierci dostrzega Boga Miłości i wieczne szczęście, będzie tam zmierzał z tęsknotą i nadzieją a wołanie „przyjdź” nabierze konkretnego wymiaru.

   

 • Możliwość komentowania 21 NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • 22 sierpnia w

  ŚWIĘTO  MARYI  KRÓLOWEJ

  ZAWIERZ  SIEBIE NIEPOKALANEMU  SERCU  MARYI.

   

   

  AKTU ZAWIERZENIA można dokonać w tym dniu
  w  SIEMIANOWICKICH PARAFIACH po każdej MSZY ŚWIĘTEJ

         

 • Możliwość komentowania została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • 20 NIEDZIELA ZWYKŁA

  Ojcze nasz … (10) „Twoje” – takie proste słowo a tak trudne w realizacji. Papież Franciszek w Adhortacji „Evangelii Gaudium” zauważa, że istotnym mankamentem dzisiejszych czasów jest „izolacja i nieuporządkowana miłość własna”, czyli egoizm. Ma to swoje przełożenie na życie Kościoła, którego konstytutywnym prawem jest miłość. Różnego rodzaju badania wskazują również, że przyczyną braku, czy też nieumiejętności tworzenia, więzi jest egocentryzm (zwrócenie się ku sobie) bez zdolności empatii i, co gorsza, bez oparcia własnej formacji o jakiekolwiek wartości.  Na co dzień przejawia się to w postawach: „ja wiem najlepiej” i „mnie się wszystko należy”. W życiu religijnym ma to swoje istotne konsekwencje. Religijność zasadza się na spotkaniu z Bogiem Miłości i relacji opartej o Miłość. Uznać w Bogu – Ojcu „Twoje” dla człowieka zamkniętego w egoizmie to rzecz niewykonalna. Żeby szczerze powiedzieć: „Imię Twoje”,  „wola Twoja” czy Twoje Królestwo, trzeba najpierw wyjść z kręgu nieuporządkowanej miłości własnej, izolacji,  a potem dostrzec w Bogu Ojcu to, co tak naprawdę jest największą tęsknotą ludzkiego serca – autentyczną, szczerą, ofiarną, prawdziwą, rzeczywistą, konkretną, realną, namacalną Miłość. Powiedzieć „Twoje” to zgodzić się na odpuszczenie bezwzględnego „swoje”, aby otrzymać stokroć więcej.

 • Możliwość komentowania 20 NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • 19 NIEDZIELA ZWYKŁA

  Ojcze nasz ….. (9)
  „Imię” określa tożsamość.
  W Starym Testamencie znamy zasadę, że imię określa osobę. Najpierw dotyczy to stworzenia – Bóg stwarza człowieka. Słowo Adam, przetłumaczone dosłownie oznacza wprost „człowiek”. Adamowi Bóg nakazuje nazywać stworzenia i znaleźć właściwą sobie pomoc. Ta, która była krwią z jego krwi i kością z jego kości – Ewa – to dosłownie znaczy „matka wszystkich żyjących”. Potem Bóg nadaje imiona jednocześnie zawierając w nich misję – Jakubowi – Izrael, tworząc Naród Wybrany. Nowy Testament to głównie zagadnienie chrztu, gdzie, poganie, rozpoczynając Nowe Życie otrzymywali nowe imiona określające ich chrześcijańską misję. Historia Kościoła to imię przyjęte jako wzorzec postępowania i dodatkowo wsparcie świętego Patrona, który je nosił. Żywoty Świętych, czy Wielka Księga Imion to zbiór wiedzy nie tylko o znaczeniu imienia ale także cechach charakterystycznych ich nosicieli. Jednak fundamentem tej prawidłowości jest sam Bóg – Stwórca Wszechrzeczy. Jakie jest Jego Imię? Zapytany przez Mojżesza jak ma na imię Ten, który go posyła odpowiada: „Jestem, Który Jestem” posyła cię. Jahwe Imię określające tożsamość samego Boga do którego Istoty należy Istnienie. „Święć się Imię Twoje”  to wezwanie nabożnej czci dla Majestatu Boga,  pełne miłości i uwielbienia. Poczucie przynależności i szacunek.

 • Możliwość komentowania 19 NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • 18 NIEDZIELA ZWYKŁA

  Ojcze nasz ….. (8)
  „Święć się” – to, trochę archaiczne, określenie ma bardzo istotne znaczenie. Ogólnie odnosi się do „świętowania” to znaczy czegoś nadzwyczajnie radosnego, oddzielonego od codziennego trudu. Niewątpliwie ważne w świecie powszechnej „urawniłowki”, gdzie zanika świętowanie niedzieli, świąteczny strój, świętowanie rodzinne, społeczne, kościelne, gdzie „nieproduktywny” czas urlopu jest czasem, z którym nie ma co zrobić. A raczej jest co zrobić – zabić w niegodnych człowieka pożądliwościach. Jest czas trudu i radości – powiada Mądrość Koheleta. Co tak naprawdę znaczy świętowanie? Święć się to także poświęcenie czasu i uwagi temu, co jest naprawdę ważne. Poświęcenie to ofiara z czegoś na rzecz i wyłączność Boga. Jednak w wypadku modlitwy „Ojcze nasz” szczególnego znaczenia nabiera oddanie czci i honoru. Człowiek honoru nie pozwoli pluć i obrażać Tego, Kto Jest jego Stwórcą i Ojcem. Taki styl znajduje swoje ziemskie przełożenie na rodzinny charakter pokoleń Starego Testamentu, dbałość o tradycję rodzinną i zasady życia społecznego. W Nowym Testamencie znajdujemy tę zasadę w życiu Kościoła, szczególnie w posłuszeństwie biskupowi.  To też wyraz szacunku, synowskiego oddania, uznania autorytetu, pokory. „Święć się” to wyraz radosnej nadziei życia w rodzinie Bożej.
   

 • Możliwość komentowania 18 NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony • Kategorie • Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne

  Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony  Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne