Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Archiwum z miesiąca Wrzesień, 2014

26 NIEDZIELA ZWYKŁA

Ojcze nasz … (16)
„chleba naszego powszedniego” – to znaczy tego, co konieczne do życia.  Chleb to określenie o bardzo głębokim wymiarze. Bardzo podobne do wymiaru słowa dom. Pewna dziewczyna została poproszona o narysowanie tego co kojarzy się jej z pojęciem „dom”.  Namalowała cztery bochenki chleba otoczone radosnymi płatkami słonecznika. To jej czteroosobowa rodzina – syta i szczęśliwa. Chleb i woda określają podstawy egzystencji. Skoro prosimy Ojca o chleb to w pierwszym wymiarze uznajemy w Nim Tego, Kto jest dawcą Życia i bezpieczeństwa materialnego. Wszystko to dokonuje się w atmosferze Miłości, gdyż prośba o chleb powszedni nie jest żądaniem czegoś co się należy. Prośba o chleb powszedni wyraża  też postawę umiejętności poprzestawania na tym co wystarcza. W dzisiejszych czasach nieopanowanego konsumpcjonizmu jest to niezwykle ważne.  Co prawda św. Tomasz z Akwinu nie wstydził się dodawać do tej prośby sformułowania: „i czegoś do chleba”, ale łatwo zauważyć, że wobec, narosłych do granic absurdu, żądań, potrzeb i oczekiwań współczesnego człowieka w tej materii, jest to nic. Warto przy tym wezwaniu w modlitwie „Ojcze nasz” zastanowić się nad chrześcijańską ascezą. Z pewnością nie jest też przypadkiem, że Chrystus Pan postanowił swoją Obecność wśród ludu zawrzeć w postaci Chleba – to też Chleb Powszedni niezbędny do życia.

 • Możliwość komentowania 26 NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • 25 NIEDZIELA ZWYKŁA

  Ojcze nasz … (15)
  „Jako w niebie tak i na ziemi” – to znaczy: wszędzie i zawsze. W potocznym określeniu „w niebie i na ziemi”, mieści się rzeczywistość zarówno ograniczonego wszechświata jak i nieograniczonej wieczności. Poprzez to stwierdzenie człowiek uznaje, że Bóg jest Stworzycielem,  Wszechmocnym  Panem i że nadane przez Niego zasady funkcjonowania stworzenia są najbardziej prawidłowe. Mieści się tu także wymiar emocjonalny. Skoro mówimy do Boga „Ojcze” – to zgadzanie się na Jego wolę oznacza posłuszeństwo, jednak nie w wymiarze niewolnika, lecz syna i dziedzica, który jest miłowany. Ten porządek Miłości zakłada, że w posłuszeństwie nie mieści się ślepe podporządkowanie, a uznanie najwyższego Dobra. Znajduje to swoje biblijne uza- sadnienie w nieposłuszeństwie grzechu pierworodnego i posłuszeństwie Syna Bożego w dziele Odkupienia. Zdążanie ku pełni polega zatem na odczytywaniu woli Bożej, jej realizacji w doczesnym starciu z pokusą, afirmacji wobec Prawdy i Wolności. Wszystko to jednak dokonuje się najlepiej w ścisłej więzi z Ojcem. W określeniu „jako w niebie tak i na ziemi” mieści się również nadzieja dziedzictwa – to znaczy uznanie nieba jako stanu doskonałej szczęśliwości, do której pragnę zmierzać, przyjęcie zaproszenia Ojca do udziału w tym niebie, starania o realizację powołania także w wymiarze zrobienia wszystkiego, żeby tego dziedzictwa nie stracić.

   

 • Możliwość komentowania 25 NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • 20 NIEDZIELA ZWYKŁA

 • Możliwość komentowania 20 NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • 24 NIEDZIELA ZWYKŁA

  Ojcze nasz … (14) „Wola Twoja” – w określeniu tym mieści się najpierw uznanie Autorytetu  Boga, zaufanie w miłości i zgoda zarówno na realizację jak i na współpracę z łaską. Najdoskonalszą formą zgody na wolę Bożą jest niewątpliwie „fiat” – niech się stanie w życiu Maryi ze sceny Zwiastowania. Mieszczą się w niej wszystkie potrzebne elementy. Najpierw rozpoznanie i uznanie zjawiska objawienia Anioła. Potem wysłuchanie i przyjęcie posłannictwa. Zgoda Maryi nie jest naiwna – Maryja dzieli się wątpliwościami i pyta o szczegóły. Przyjmuje także wytłumaczenia, których z pewnością do końca nie rozumie. Właśnie tu jest miejsce na uznanie Autorytetu Boga i szczególną więź miłości. I ten moment jest też szczególny w ludzkim zgadzaniu się z wolą  Bożą, która zrozumiała jest w porządku miłości a niekoniecznie w porządku doczesnym. Problem „myślenia po ludzku” jest dość powszechną przeszkodą w zgadzaniu się z wolą Bożą zarówno w modlitwie Ojcze nasz jak i w życiu. Z pomocą przychodzi tu dar Mądrości z sakramentu Bierzmowania, pozwalający spojrzeć na życie i siebie z Bożej perspektywy. Zgoda na wolę Bożą to też kwestia podjęcia współpracy w zakresie jej realizacji. Nie ma tu mowy o biernym poddaniu i frustracji, że nie jest po mojemu. Praktycznie jednak najwięcej trudności przysparza usłyszenie i rozpoznanie woli Bożej. W tym zakresie zasadnicze znaczenie ma modlitwa, medytacja, lektura Słowa Bożego.
   

 • Możliwość komentowania 24 NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • 23 NIEDZIELA ZWYKŁA

   Ojcze nasz … (13) „Bądź” – niewielkie słowo a bardzo znaczące. „Bądź” w pierwszym znaczeniu oznacza obecność. Nie jest to obojętne w sytuacji, kiedy prawdziwa, rzeczywista obecność Boga umyka ludzkiej codzienności. Jest to też przyzwolenie na obecność, pragnienie obecności, w odróżnieniu od tolerowania niekoniecznie pożądanej obecności.   Słowo to wyraża wiarę w obecność Boga, uznanie ważności tej obecności i emocjonalny związek. „Bądź przy mnie” to słowa tęsknoty i pragnienia obecności, emocjonalnie związane z samotnością i poczuciem odrzucenia. „Bądź” w znaczeniu „niech się stanie” – co w modlitwie Ojcze nasz jest podstawowym wymiarem – nie może dokonać się bez uznania obecności osoby i uznania Bożego Autorytetu. Owo „niech się tak stanie” ma związek z omawianym wcześniej egocentryzmem współczesnego  człowieka. Ludziom zamkniętym w swoim światku wygody i komercji nie jest łatwo zgodzić się z czyimś zdaniem, szczególnie, kiedy jest wymagające. Częściej „bądź  przy mnie”  oznacza zaspokojenie swojej wygody niż pragnienie czyjegoś wsparcia i uznanie własnej bezsilności. Autorytet Osoby, do której kieruje się bezwarunkowe „bądź” musi być uznany za tak duży, aby w tym „bądź” mogło zawierać się odpowiednio dużo pokory i poddania. Jednak najważniejszym  czynnikiem, o który pytamy wypowiadając „bądź” jest stopień Miłości.
   

 • Możliwość komentowania 23 NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony • Kategorie • Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne

  Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony  Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne