Kończy się rok liturgiczny 2014. Każdy rok ma jakieś ważne akcenty. Podobnie jak ten mijający. Kościół w Polsce przygotowuje się do obchodu wielkiego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu naszych ziem. W ten Jubileusz wpisuje się również wielkie święto młodych  – Światowe Dni Młodzieży w Krakowie – 2016. Do tak wielkich wydarzeń trzeba się dobrze przygotować. Ważne jest, aby zobaczyć tę perspektywę, szczególnie w dzisiejszych czasach pośpiechu i powierzchowności, hołdujących zasadzie „jakoś to będzie”. W przygotowanie wpisuje się uważność, czujność, niezbędna korekta kierunku, ale także aktywność w realizacji środków mających cel uczynić owocnym. Pomnażanie talentów w perspektywie rozliczenia. Mijający rok miał nas uwrażliwić na podejmowanie działań zmierzających do przyjęcia i ożywienia  wiary w Syna Bożego, zakorzenionej w łasce chrztu świętego, która owocuje zaangażowaniem w życie  wspólnoty i świadectwem życia chrześcijańskiego. Przyjęcie i ożywienie wiary związane jest z kontaktem ze Słowem Bożym. Pytamy więc czy więcej już jest naszej uwagi na Słowo Boże w liturgii i czy więcej jest naszej osobistej lektury Pisma Świętego? Czy większa jest nasza świadomość zobowiązań płynących ze chrztu?  Kolejnym pytaniem jest kwestia naszego miejsca i odpowiedzialności za wspólnotę parafialną – żywe zainteresowanie uczestnictwem w grupach i spotkaniach modlitewnych, szczególnie tych związanych z kontemplacją Słowa Bożego. Tu warto też zapytać o odpowiedzialność za zwykłe sprawy funkcjonowania tej wspólnoty. Wreszcie pozostaje świadectwo – pytanie na ile nasze życie społeczne, zawodowe, rodzinne, jest zgodne z Duchem Wiary.