Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Archiwum z miesiąca Styczeń, 2015

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię – to wezwanie stoi na początku publicznej działalności Chrystusa. Ewangeliczna droga wiedzie przez nauczanie, cuda, pochylanie się nad człowiekiem aż po zbawcze dzieło Krzyża i Zmartwychwstanie. Czas po chrzcie w Jordanie, określany jako okres zwykły roku liturgicznego, jest czasem ewangelizacyjnym. I chociaż nazywany jest „zwykłym”, to jednak jest niesłychanie ważny. Jest też bardzo mocno związany z codziennością życia człowieka, naznaczając łaską proste sprawy dnia. Ważność tego czasu została podkreślona ustanowieniem czwartej części Różańca. Ten czas następuje po radości Bożego Narodzenia. Nawet pierwsze tygodnie po Święcie Chrztu Pańskiego nadal są obchodzone ze żłóbkiem w tle. Ta tradycja podkreśla, iż właśnie fakt, że Bóg stał się Człowiekiem ma fundamentalne znaczenie. Chrystus Bóg – Człowiek przemierzający Palestyńską ziemię namacalnie staje się bliski człowiekowi i jego ludzkim problemom. Ten, który stał się Człowiekiem, właśnie przez ten fakt, potrafi współodczuwać z ludźmi. Dlatego staje się bliski, szczególnie tym, którzy udręczeni i obciążeni są różnymi trudami i bólami. Nie jest to jednak jedynie historia. Przez swą Eucharystyczną Obecność i Słowo, które jest żywe i skuteczne, Ten sam Chrystus przemierza ziemię naszych czasów, z tą samą Mocą i bliskością. Warto po raz kolejny pochylić się nad sceną uczniów idących do Emaus, by tę bliskość poczuć.

 • Możliwość komentowania III NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • II NIEDZIELA ZWYKŁA

  Jedność to pojęcie bardzo często dziś używane. Człowiek jest istotą społeczną – dla właściwego rozwoju i funkcjonowania potrzebuje innych ludzi.  Zasady życia społecznego wymagają wielu ważnych elementów – szczególnie ważne są więzi rodzinne, o których w roku rodziny było wiele mowy. Wśród nich podstawą jest jedność. W świecie, w którym dominuje izolacja i nieuporządkowana miłość własna, jedność jest poważnym wyzwaniem. Współczesnemu człowiekowi często wydaje się, że jedność to wynik układu, umowy, jednak praktyka życia wskazuje, że jest to nie wystarczalne. Bardziej skuteczna jest jedność budowana na wspólnej idei czy celu – tu jednak przeszkodą staje się zaburzona hierarchia wartości. Chrystus zasadniczą część swojej Arcykapłańskiej Modlitwy w Wieczerniku poświęca jedności. Aby byli jedno – to modlitewne wezwanie płynie z głębi Serca Zbawiciela, jakby przewidując ile Apostołowie będą musieli włożyć trudu w pokonanie różnych indywidualizmów. Modlitwa ta ma miejsce w szczególnym miejscu i szczególnym czasie pierwszej Mszy Świętej, wskazując, że właśnie w niej jest właściwa przestrzeń jedności opartej na Miłości. Wszystko to jednak potrzebuje szczególnego źródła łaski. To sam Chrystus jest jej Źródłem i Fundamentem. Przez chrzest jesteśmy włączeni w Mistyczne Ciało Chrystusa i stajemy się dziećmi Boga, tworząc Rodzinę. Przez Komunię jedność staje się fizycznym faktem. Im bardziej z Chrystusem zjednoczeni tym bardziej zjednoczeni ze sobą.  Odnowienie relacji z Bogiem jest nieodzownym warunkiem jedności.

 • Możliwość komentowania II NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Słowa, które padają z nieba w chwili Chrztu Jezusa w Jordanie, mają swe głębokie znaczenie. Najpierw są to słowa świadectwa, że to właśnie TEN jest oczekiwanym Mesjaszem. Scena znad Jordanu należy do całego ciągu Objawienia Boga w ludzkim Ciele. Najpierw Maryja usłyszała to radosne orędzie. Potem Józef, Elżbieta i ludzie z najbliższego kręgu. W tym gronie znalazł się również nienarodzony jeszcze Jan Chrzciciel, który nad Jordanem dopełnia swej proroczej misji. Następni byli prości pasterze i uczeni mędrcy, którzy są przedstawicielami ludzkości, do której przychodzi Zbawiciel. Wreszcie nadchodzi czas zbawczego działania Jezusa, rozpoczęty i ogłoszony właśnie nad Jordanem. Ten początek nie jest przypadkowy – podobnie jak Chrzest nad Jordanem rozpoczyna zbawczą drogę – tak sakramentalny chrzest jest początkiem drogi życia wiary. Chrzest jest bramą wiodącą do życia wiecznego, nowym otwarciem tego, co zatrzasnęło się w bramie raju. I, chociaż został wysłużony posłuszeństwem Krzyża i Mocą Zmartwychwstania, to jednak scena nad Jordanem ma swoje znaczące miejsce. Jest jeszcze inny, ważny aspekt Chrztu Pańskiego. Sakramentalny chrzest łączy nas ściśle z Mistycznym Ciałem Chrystusa – Kościołem, a Ten jest Synem Bożym. W ten sposób każdy z nas w czasie swojego chrztu słyszy słowa: jesteś synem umiłowanym, w którym mam upodobanie.

 • Możliwość komentowania NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Mimo, że Nowy Rok liturgiczny zaczął się miesiąc temu, i wtedy właśnie Kościół wytycza sobie nowe akcenty na drodze rozwoju Królestwa Niebieskiego, to jednak Nowy Rok kalendarzowy jest punktem odniesienia ziemskiego czasu. To przed nim robi się remanent, żeby dokonać nowego otwarcia. To właściwy moment do wyciągania wniosków z tego co było i spojrzenia w przód z nowymi planami i nadziejami. W historii zbawienia plany te związane są z formacją chrześcijańską, bo jak czytamy w Psalmie 127: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna – dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje.” (w przekładzie Karpińskiego: „O wy, co chlebem nędzy swej żyjecie, spiesząc do pracy jak tylko spoczniecie”) W ten sposób wchodzimy w Nowy Rok z historiozbawczą perspektywą. W całym Kościele ciągle aktualny jest jeszcze akcent na trudne zagadnienia rodziny. Nieodzownym elementem świętości rodziny jest modlitwa i mistyka. Stąd ogłoszony Rok Życia Konsekrowanego, który ma zwrócić uwagę na wartość medytacji, kontemplacji, wyciszenia, dystansu do doczesności, który pozwala się odnaleźć na drodze do wieczności. To też ważna przestrzeń spotkania z Bogiem, tak nieodzowna dla zdrowego życia. W naszym kraju kontynuujemy przygotowania do Jubileuszu Chrztu Polski. Tym razem chcemy pogłębiać przeżywanie sakramentu pojednania i pokuty. W ten Rok wpisują się również przygotowania do Światowych Dni Młodzieży i wizyty Papieża. W naszej Archidiecezji dokonuje się kolejny etap Synodu, ale rok  90 – lecie utworzenia diecezji, które zdominowane będzie refleksją nad śląską duchowością w  historii i perspektywach rozwoju.

 • Możliwość komentowania II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony • Kategorie • Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne

  Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony  Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne