Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Archiwum z miesiąca Marzec, 2015

Święte Triduum Paschalne

 • Możliwość komentowania Święte Triduum Paschalne została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKEJ

  Przykazania – choć słowo to dla współczesnego pseudowolnego człowieka brzmi odstraszająco – to najpewniejsze zasady życia. Dane przez Boga Stwórcę określają co jest konieczne dla normalnego funkcjonowania lub raczej przestrzegają przed tym co jest zabójcze dla życia. Chociaż chrześcijanin jest raczej człowiekiem miłości – rozwoju dobra, realizacji błogosławieństw ewangelicznych – to jednak przykazania ciągle są najbardziej praktyczną formą autokontroli drogi własnego zbawienia. Ta droga dokonuje się we wspólnocie Kościoła a ten, jak każda inna grupa, wymaga uregulowania. Takim regulatorem są między innymi przykazania kościelne. One to określają, kto w tej wspólnocie jest zakorzeniony, a kto się z niej wyklucza. Potrzeba przynależności należy do podstawowych, naturalnych potrzeb człowieka. Przynależność to jednak nie jest samowola czy patrzenie przez pryzmat egoizmu. Wymaga ona podporządkowania regułom życia wspólnotowego, bez którego każda wspólnota skazana jest na porażkę. Stąd przykazania kościelne określające minimum przynależności do tej wspólnoty, warunkujące obowiązki i prawa jej członków. Przynajmniej raz do roku spowiadać się, oraz kolejne – w okresie wielkanocnym przystępować do Komunii św. – to przykazania aktualne w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy. Warto na nie zwrócić uwagę przede wszystkim ze względów duchowych, ale również ze względu na poczucie tożsamości i niebezpieczeństwo wykluczenia.

 • Możliwość komentowania NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKEJ została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  Zadośćuczynić – to pojęcie w świecie egocentryków niezrozumiałe. Ma to związek z brakiem poczucia winy: bo mi się wszystko należy, bo ja mam zawsze rację, bo to ja doznaję krzywdy a nawet jeżeli ją wyrządzę to wszyscy powinni okazać zrozumienie. Ciekawe tylko jak to jest: wszyscy doznają krzywdy – a gdzie są krzywdziciele? Tymczasem egoizm, czy konkretniej, nieuporządkowana miłość własna, sama w sobie zawiera krzywdę wyrządzoną Bogu i bliźniemu. To grzech ciągle przybija Chrystusa do Krzyża i boleśnie rani bliźniego. Brak poczucia winy powoduje trudność w proszeniu o wybaczenie a jeszcze bardziej zamyka na wynagrodzenie zadanych ran. Gdy ktoś kogoś uderzy to nawet jeżeli zostało mu to wybaczone pozostaje siniak, który wymaga zaleczenia. Niektóre grzechy wymagają zadośćuczynienia wprost: ukradłem – oddać, obraziłem – przeprosić, skłamałem – odwołać… Wielu jednak nie da się bezpośrednio naprawić i dlatego zadośćuczynienie nie zatrzymuje się na odmówionej pokucie, ale wymaga podejmowania świadomego dobra dla przeciwwagi zadanego bólu. Te nie wyrównane rachunki się kumulują i są podstawą drogi czyśćca. Kościelną formą wyrównania kar czyśćcowych na ziemi są odpusty. Generalnie nie chodzi jednak wyłącznie o „zbilansowanie”, chodzi o postęp. Dlatego właśnie zadośćuczynienie związane jest z postanowieniem poprawy i pracą nad sobą, a sakrament pokuty daje nowe siły do pójścia naprzód.

 • Możliwość komentowania V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  Historia zbawienia to historia dialogu Boga z człowiekiem. Objawione Słowo Boże (które stało się Ciałem) to fundament wiary. Człowiek wezwany jest do odpowiedzi na Słowo Boga. Dokonuje się to w różny sposób, ale słowo pozostaje najważniejszą formą. Współczesny człowiek ma problem z dialogiem, komunikacją. Jeszcze gorzej, kiedy w sercu człowieka króluje chaos i zamęt wartości. Wtedy mamy do czynienia nie tylko z zaburzeniem umiejętności wyrażania siebie, ale i z problemem, że nie wiadomo, co należałoby wyrażać. Izolacja i nieuporządkowana miłość własna powoduje, że również osoba, do której kieruje się słowa, przestaje być partnerem dialogu a staje się obiektem realizacji egoistycznych planów. To wszystko ma również swoje konsekwencje w emocjach, kiedy trudno o Empatię – współodczuwanie. Taki chaos ma swoje przełożenie na życie społeczne /Kościoła, rujnuje relacje międzyludzkie, ma wpływ na relacje z Bogiem, szczególnie w życiu modlitwy, ale swój ciężar ma głównie w wyznaniu grzechów w sakramencie pokuty – spowiedzi. Tu trzeba najpierw ujrzeć siebie w prawdzie, zapytać o hierarchię wartości serca, uznać winę, umieć ją jasno wyrazić, mieć świadomość, Komu i po co się ją wyraża. Dobry dialog w konfesjonale daje uczucie ulgi i oczyszcza sposób myślenia. „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę a PRAWDA WAS WYZWOLI” – te słowa Jezusa z Ewangelii św. Jana (J 8,31-32) mają fundamentalne znaczenie dla naszego życia i są szczególnie ważne w wyzwalającej mocy sakramentu pokuty.

 • Możliwość komentowania IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  Żal – to uczucie należące do grupy uczuć negatywnych. Może dlatego kojarzone jest ze stratą. To poczucie zależy więc od hierarchii wartości – od tego co dla człowieka jest wartością, a zatem co jest i stratą. Kiedy pytamy o żal za grzechy to w istocie pytamy czy Bóg jest nadrzędną wartością mojego życia. Poruszając się jedynie w płaszczyźnie wartości – i to jeszcze w świecie tak bardzo zmaterializowanym i egoistycznym – łatwo się pogubić. Wartość kojarzona jest tu prawie jedynie z zaspokojeniem najbardziej podstawowych potrzeb. Na inne często nie starcza sił i środków. Ale jeżeli spojrzeć w głębię serca i zapytać o te najskrytsze tęsknoty, to znajduje się tam miłość wraz z poczuciem bezpieczeństwa, sensem i celem życia, pokojem serca i tęsknotą za spełnieniem swego życia. Źródłem takiej Miłości jest Bóg i w tej perspektywie wszystko co nie prowadzi do Niego należy uznać za stratę. Stratą jest więc grzech, który przynosi czasem całkiem spore zyski materialne ale oddala Miłość. Żal jest też uczuciem wyrażanym postawą smutku i płaczu. Taka forma jest bardzo wskazana w stosunku do Boga Najlepszego Ojca, Jezusa Najlepszego Przyjaciela, Ducha Świętego Mocy Miłości. Okazuje ona nie tylko zimną kalkulację strat i zysków, ale autentyczną postawę serca. Żal i hierarchia wartości ma także związek z postanowieniem poprawy. Doświadczenie straty pozwala na uznanie błędnego sposobu myślenia, chęć nie powtarzania błędów, uważność w przyszłości na to, co prowadziło do złych wyborów. Głównie jednak jest to mocne przylgnięcie do Boga Miłości, który nie tylko kocha ale daje łaskę wytrwania w dobrym.

 • Możliwość komentowania III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Rekolekcje Wielkopostne

 • Możliwość komentowania Rekolekcje Wielkopostne została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  Drozpoznane i właściwie oraz kompetentnie naprawione. Właściwa diagnostyka nie może być powierzchowna, wykonana naprędce, w biegu.  W życiu duchowym taką diagnostyką jest rachunek sumienia. Ciągle aktualne jest wezwanie do codziennego, wieczornego rachunku sumienia w celu sprawdzenia czy coś się nie psuje. Coraz częściej w życiu współczesnego człowieka następuje swego rodzaj „zawieszenie” Wielość spraw do „ogarnięcia” powoduje, że człowiek działa automatycznie i powierzchownie. Czasami prowadzi to do ucieczki od trudnej rzeczywistości w jakiś inny świat. Jednak wcześniej czy później dochodzi do „przeciążenia”. Właśnie w tym momencie najczęściej sięga się po „znieczulacze”, które zamiast naprawić, jedynie odwlekają konieczne zmiany i pogarszają stan. Często otrzymujemy sygnały alarmowe, które postrzegane są jako „coś się dzieje”. Ich lekceważenie nieuchronnie prowadzi do katastrofy. Tu właśnie potrzeba diagnostyki, aby rozpoznać i rozbroić zagrożenie. Żeby przeprowadzić  ją jednak właściwie trzeba użyć odpowiedniego narzędzia, które pozwoli kompleksowo dojrzeć problem. Rachunek sumienia jest doskonałym narzędziem diagnostycznym, wymaga jednak poprzedzenia modlitwą do Ducha Świętego, która pozwoli dostrzec rzeczywistość w Prawdzie. Potrzeba czasu na dostrzeżenie wyników diagnozy. Trzeba cnoty męstwa dla podjęcia trudu nawrócenia. Trzeba Lekarza, który wspomoże leczenie swoją łaską.

 • Możliwość komentowania II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony • Kategorie • Archiwum

 • Kwiecień 2021
 • Marzec 2021
 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne

  Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony  Archiwum

 • Kwiecień 2021
 • Marzec 2021
 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne