Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Archiwum z miesiąca Wrzesień, 2015

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzieci, które najczęściej stawały się wybrańcami Nieba i rozmawiały z Matką Bożą często słyszały tę samą Jej prośbę i wezwanie: odmawiajcie Różaniec. Gdy źle się działo, toczyła się wojna lub wybuchała rewolucja, gdy zaraza dziesiątkowała Europę Matka Najświętsza, jako lekarstwo na całe to zło apelowała o modlitwę Różańcową. I choć dziś mówi się powszechnie, że żyjemy w czasach pokoju i nawet dobrobytu to przecież nie brakuje codziennych przekazów o zamachach terrorystycznych, wojennych konfliktach, czy nawiedzających, co rusz nowe miejsca na ziemi kataklizmach. Trzeba, więc zrozumieć, że dobrobyt i względnie spokojne czasy są raczej darem niebios a nie naszą zasługą. I dziś Maryja powtarza swym dzieciom to samo wezwanie: odmawiajcie Różaniec. Cieszy, że w naszej Ojczyźnie wielu ukochało tę modlitwę i odmawia ją przynajmniej w jakiejś części codziennie, w wielu parafiach odnajdujemy kilka a nawet kilkadziesiąt Róż Różańcowych, wierni nieraz modlą się sami przed rozpoczęciem Mszy św. Ale szczególnym miesiącem, kiedy chętniej bierzemy w rękę paciorki Różańca jest miesiąc październik.  31  dni  danych nam  jak tarcza obronna, jak lekarstwo na tyle niemocy, 31 dni by „szturmować” Niebo i przez Ręce najlepszej z Matek wyprosić dar pokoju naszym sercom i naszym czasom. Warto przypomnieć, że od 2002 roku mamy 4 części Różańca: radosną, związaną z zapowiedzią Zbawiciela, Jego narodzinami i dzieciństwem; następnie światła, związaną z publiczną działalnością Chrystusa, wzywaniem do nawrócenia oraz głoszeniem Królestwa Bożego aż po ustanowienie Eucharystii; bolesną, która swój początek bierze w Ogrodzie Getsemani a swój finał ma w śmierci Zbawiciela na krzyżu; ostatnia to część chwalebna ukazująca triumf Chrystusa Zmartwychwstałego oraz Jego Matki. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że wielu z nas odnajduje się w rozważanych częściach Różańca, że odczuwamy jak bardzo dzieło zbawienia przeplata się z naszą codzienną historią życia. Oby Różaniec nie była zapomnianą pamiątką z I Komunii św., weźmy go do dłoni przynajmniej w październiku. Na owoce nie trzeba będzie długo czekać, bo tak obiecała Matka Boża! v

 • Możliwość komentowania XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

  U początku XX wieku w kościołach protestanckich miało miejsce charyzmatyczne ożywienie, które w latach 60. zaowocowało powstaniem w Kościele katolickim pierwszych grup Odnowy Charyzmatycznej potocznie nazywanej Odnową w Duchu Świętym. W latach 70. kilku polskich kapłanów zetknęło się z Odnową poza granicami naszego kraju. Doświadczenie to postanowili oni przenieść na grunt polski. W roku 1976 zaczęły powstawać pierwsze grupy modlitewne. Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, nie jest jednolitym ruchem. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, nie ma też listy członków. Cała idea opiera się na założeniu, że chrześcijanie są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele, osoby te tworzą grupy modlitewne. Łączy ich „chrzest” w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary. Chrzest w Duchu Świętym, zwany także „wylaniem Ducha Świętego” nawiązuje do biblijnej Pięćdziesiątnicy. W tym dniu apostołowie otrzymali Ducha Świętego (zostali „ochrzczeni” w Duchu Świętym). Grupy modlitewne spotykają się, co tydzień na modlitwie, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego, uwielbienie Boga, słuchanie Słowa Bożego, nauczanie. W naszej parafii spotykamy się w każdy wtorek najpierw Msza o godz. 1800, po niej konferencja, następnie rozpoczyna się adoracja Najśw. Sakramentu. Czytane jest Słowo Boże a potem następuje modlitwa dziękczynienia, prośby, uwielbienie a wszystko to w formie wezwań, każdy mówi, co mu serce podpowiada. Ta spontaniczna modlitwa jest przeplatana śpiewem. Skoro nie ma list, deklaracji to znaczy, że spotkania Odnowy są otwarte dla wszystkich,  którzy chcą swoje życie i sprawy oddać Panu Bogu, spotkania są także dla tych, którzy pragną nieco uciec od gwaru i biegu codziennego życia. Można przychodzić regularnie albo od czasu do czasu jak pozwalają obowiązki zawodowe i domowe. Każdy jest mile widziany.    

 • Możliwość komentowania XXV NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

  Czy bliska Ci jest nasza świątynia? Czy kochasz swoją parafię? Te proste pytania są bardzo ważne. Niestety nie często sobie je zadajemy. Być może widoczna z daleka wieża kościoła nam nie przeszkadza a być może do jej widoku się dawno przyzwyczailiśmy a zatem: czy wieża kościoła i bijące dzwony nas jeszcze przyciągają do przestrzeni sakrum, do spotkania z Bogiem? Czy uważam za szczęście, że świątynię mam na wyciągnięcie ręki? Wiemy, że budowa kościoła trwała wiele lat a w maju przyszłego, 2016 roku minie 10 lat od jej konsekracji. Trzeba się do tego wydarzenia przygotować a więc uczynić wszystko, aby na nowo bicie dzwonów na naszej wieży wyznaczało chrześcijański rytm życia naszych rodzin i naszego osiedla, aby świątynia wypełniała się obecnością wszystkich parafian. Ponieważ do majowej uroczystości zostało dokładnie 9 miesięcy, Ksiądz Proboszcz zaproponował byśmy przeżyli je, jako swoistą NOWENNĘ przygotowującą nas do tego „małego” jubileuszu poświęcenia kościoła. Nowennę rozpoczniemy już we wrześniu. Połączymy ją ze Mszą odprawianą każdego 19-tego dnia miesiąca o godz. 2000  rozbudowując nieco nabożeństwa i zwracając uwagę na przeżywany temat Nowenny. Przez siedem kolejnych miesięcy będziemy przypominali znaczenia oraz symbolikę Sakramentów, następnie pochylimy się nad Słowem Bożym a w maju, w ostatnim miesiącu Nowenny oddamy się na nowo w opiekę naszego patrona św. Jana Sarkandra. Niech, zatem Nowenna stanie się dla gorliwych okazją ugruntowania swej pobożności a dla oziębłych okazją by na nowo rozpalić w swych sercach płomień wiary. W sobotę, 19 września o godz.  2000 rozważać będziemy pierwszy z sakramentów: Chrzest św., dzięki któremu każdy z nas stał się dzieckiem Bożym, został włączony w społeczność Ludu Bożego, został uwolniony od grzechu pierworodnego. Nabożeństwo będzie okazją do modlitwy za rodziców, chrzestnych i szafarza chrztu a po uroczystym poświęceniu wody odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Przynieśmy ze sobą świecę, być może tę którą zapalono w czasie naszego chrztu. Zapraszamy Wszystkich, niech nie zabraknie i Ciebie.

 • Możliwość komentowania XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

  Słudzy ołtarza W koœciele znajduje się przestrzeń, do której nie każdy ma wstęp i o tym doskonale wiemy. To miejsce gdzie stoi ołtarz a przy nim kapłan. Można powiedzieć, że to w pewnym sensie miejsce uprzywilejowane. Są jednak wierni, którym dane jest, aby mogli w tej przestrzeni i bliskoœci ołtarza przebywać. Są nimi lektorzy odczytujący Słowo Boże przewidziane na dany dzień, psalmista (psałterzysta) odœśpiewający psalm responsoryjny i aklamację „alleluja” a nade wszystko są nimi ministranci. Jest to grupa, którą znajdziemy w każdej parafii; im liczniejsza tym piękniejsza wizytówka parafii. Nie ma się, co czarować bliskoœść ołtarza sprawia, że kształtuje się dobre cechy i nawyki dzieci i młodzieży. Uczy się pobożnoœści, punktualnoœści, odpowiedzialnośœci i pomaga w nawiązywaniu relacji i zawiązywaniu wspólnoty. Wraz z przywilejem „bycia” blisko ołtarza nabywa się też obowiązki: należą do nich służba przy ołtarzu w niedziele i dni powszednie, służba na nabożeństwach oraz cotygodniowa zbiórka, na której buduje się fundamenty prawdziwej wspólnoty i ustala grafik służby. Pragnieniem Ks. Proboszcza i moim, w zleconym mi zadaniu opieki duchowej nad ministrantami jest by wspólnota ministrancka nadal była ozdobą parafii i liturgii. Dlatego liczymy na dobrą współpracę z Rodzicami i Opiekunami naszych ministrantów. Pokusa, co wybrać: komputer, basen, mecz piłki nożnej itd. będzie zawsze. Ważne by uświadomić sobie, że służba ministrancka nie wymaga rezygnacji ze swoich pasji i zainteresowań, ale domaga się pewnej dyscypliny czasowej gdzie znajdzie się czas na jedno i drugie. Zapewniam, zawsze z duchowym pożytkiem dla młodego człowieka. Proszę, zatem ministrantów starszych i młodszych, aby po wakacyjnej przerwie z radości i gorliwością wrócili do swojej posługi. Proszę rodziców by wraz ze swoimi pociechami porozmawiali i wspólnie zastanowili się, kto chciałby i mógłby dołączyć do grona naszej wspólnoty. Ministrantura to nie tylko służba, to także wspólne spędzanie czasu: przy piłce, œświętowaniu Uroczystośœci œw. Tarsycjusza, wyjazdy rekreacyjne i rekolekcyjne. Zapraszam tych, którzy chcieliby dołączyć do naszej wspólnoty. Pierwsza zbiórka odbędzie się, w sobotę 12 września o godz. 900 W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować za długoletnią opiekę nad ministrantami ks. Joachimowi.

 • Możliwość komentowania XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony • Kategorie • Archiwum

 • Kwiecień 2021
 • Marzec 2021
 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne

  Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony  Archiwum

 • Kwiecień 2021
 • Marzec 2021
 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne