Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Archiwum z miesiąca Październik, 2015

NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

„Wspomnienie wszystkich zmarłych wiernych”. Spróbujmy w zarysie, przybliżyć sobie religijną treść tego dnia. A jest to treść bogata. Wychodzą tu bowiem naprzeciw człowiekowi podstawowe prawdy wiary. Wielkim i pełnym majestatu jawi się nam w ten dzień przede wszystkim Bóg. Tajemnicza Istota, ku której po omacku wędrował już człowiek pierwotny, której zakryte oblicze podglądnąć próbowali filozofowie i poeci wszystkich czasów, wciąż nieodgadniona zagadka, pomimo objawienia i teologii, ale zagadka tak kuszące, że podbiła już ona miliardy ludzkich serc przed nami i podbija je nadali. Depcząc po drodze na cmentarz więdnącą urodę listopada, obraz naszego własnego przemijania, wybiegamy myślą ku Temu, który Jest. Bez wczoraj, bez jutra. Wszechmogący. Na jedno, jedyne Jego: „niech się stanie”, wyłonił się z nicości nasz świat i wszystkie inne światy. Dlaczego mi tak trudno uwierzyć, że i te ludzkie prochy, nad którymi idę się dziś użalić, obudzą się do życia i wstaną, gdy On powie: „wyjdź z grobu”. Pan życia i śmierci. Także mojego życia. Także mojej śmierci. Z Jego rąk wyszedłem. Pod Jego okiem i z Jego daru żyję. Przed Nim kiedyś stanę, by rozliczyć to, co mi powierzył. Druga myśl, która natarczywie puka dzisiaj do serce człowieka wierzącego: co czeka umarłych poza grobem? Nie zgłębimy tej tajemnicy czysto ludzkim doświadczeniem. Jak gdzie indziej, tak i tu odpowiedź daje tylko wiara. Ta wiara mówi: od momentu, w którym poczęło się twoje życie, należysz do wieczności. Śmierć nie zabierać ci istnienia. Złamie tylko i rzucił w grób twoje ciało. Natomiast istniejący w tobie duchowy pierwiastek rozpocznie z chwilą zgonu nową fazę istnienia, wieczną i niezniszczalną. Jeśli kochałeś w życiu Boga i kochałeś bliźniego, to możesz ufać, że w momencie śmierci w Bóg uzna cię za wystarczające dojrzałego do bycia na wieki z Nim i zaprosi do nieba.

 • Możliwość komentowania NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

  Już w przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Jednak wielu z nas kiedy myśli o świętości, to z pewnością przed oczyma ma obraz osób, które zostały przez Kościół wyniesione na ołtarze jako święci czy błogosławieni. Często nam się wydaje, że byli ulepieni z innej gliny niż my. Niestety ich kolorowane życiorysy nam w tym nie pomagają. Na szczęście dziś jest inaczej. Osobom wyniesionym do chwały ołtarzy oddajemy cześć publiczną, wyrażamy szacunek za ich życie, które odznaczało się miłością do Boga i drugiego człowieka, wielością umartwień, niepodważalną wiarą, to ich piękne życie może i powinno być dla nas przykładem do naśladowania. Często też ich życie było napełnione wielkimi darami nadprzyrodzonymi: mieli objawienia, czy też dar prorokowania, dzięki szczególnym darom od Boga czynili za życia cuda. To wszystko prawda. Ale wszelakie cuda, łaski były i są tylko efektem ich przyjaźni z Bogiem. Jednak musimy sobie uświadomić, że święty to również bardzo często zwykły prosty człowiek, żyjący wśród nas, często nie doceniany, to ktoś, kto jest w swoim życiu bardzo radosny, przepełniony entuzjazmem, cieszący się życiem, mający przyjaciół, ale też zdecydowany i stanowczy  co do swoich decyzji i wyborów życiowych. Każdy człowiek, który przez sakrament chrztu świętego stał się dzieckiem Boga, został zaproszony by dążyć do świętości. Każdy z nas wykonując swoje codzienne zadania, żyjąc w rodzinie, czy w samotności, będąc osobą duchowną lub zakonną może osiągnąć świętość. Jest ona możliwa dla każdego. Na oczach wielu z nas dokonywało się dojrzewanie do świętości Jana Pawła II czy też Matki Teresy z Kalkuty. Byli tacy jak my, borykali się z takimi problemami jak my, spowiadali się ale jednocześni mocno chwycili Boga za rękę i już tej ręki nie puścili.

 • Możliwość komentowania XXX NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • XXVIX NIEDZIELA ZWYKŁA

  Już w poniedziałek zgromadzimy się o godz. 2000  na kolejnym dniu Nowenny przed X leciem poświęcenia naszej świątyni. Po dziękczynieniu za dar chrztu świętego tym razem pochylimy się nad sakramentem bierzmowania. Sakrament ten wraz z wspomnianym chrztem i Eucharystią stanowią tak zwane sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Bierzmowanie jeszcze ściślej łączy nas z Chrystusem i Kościołem, uposaża szczególnymi łaskami i darami Ducha Świętego tak byśmy jak Apostołowie mogli być prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa. Byśmy słowem i czynem potwierdzali naszą wiarę i co zasługuje na szczególne przypomnienie byli jej obrońcami. W dobie kryzysu wiary i opluwania wartości oraz Kościoła przypomnienie o tym zobowiązaniu obrony wiary wydaje się być konieczną potrzebą. Trzeba też przy tej okazji zapytać jak traktujemy samo przygotowanie do przyjęcia bierzmowania. Zdarza się bowiem, że przygotowujemy się należycie do chrztu, I Komunii św. oraz ślubu a bierzmowanie traktujemy jakoś po macoszemu ponieważ bierzmowanie nie kojarzy nam się z jakimś wielkim przeżyciem religijnym a powinno. Nowenna staje się okazją byśmy ten sakrament docenili. W nabożeństwie wezwiemy na nowo Ducha Świętego, wspólnym wołaniem poprosimy by rozpalił nasze serca. Człowiek jest bowiem silny i mocny tylko wszechmocą i świętością samego Boga. Ziemskie światła są w stanie rozświetlać tylko to co sięga aż po horyzont, Duch Święty pozwala nam widzieć dalej bo oświeca ziemię i niebo, pozwala więc mocno tkwić na ziemi a oczy mieć wpatrzone w niebo, w to co Boże. Będziemy także wołać „zstąp Duchu Święty!” Źródło i Dawco miłości, pozostań z nam, w naszych rodzinach, parafii, podczas pracy, nauki i wypoczynku, odmień nasze serca i daj łaskę która ocala, zbawia i wlewa do ludzkich serc prawdziwe szczęście.

 • Możliwość komentowania XXVIX NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

  Oto syn Twój – słyszy Maryja stojąca pod krzyżem. „Święty Bernard komentuje to tak: Cóż za niezwykła wymiana! W miejsce Jezusa dany Ci jest Jan, sługa zamiast Pana, uczeń zamiast Nauczyciela, syn Zebedeusza zamiast Syna Bożego; zwykły człowiek zamiast prawdziwego Boga”. Przedziwna wymiana dzięki, której Maryja staje się Matką każdego z nas. Jako Matka zatroskana jest przede wszystkim o nasze zbawienie; zatroskana o losy swoich dzieci i świata. Jej delikatna macierzyńska miłość wobec nas pozostawia nam jednak możliwość wyboru: akceptacji lub odrzucenia. Człowiek przekonany o miłości, przyjmuje wszystko czym kochająca osoba ją obdarowuje. Przekonani o szczególnej roli Maryi w losach i historii świata oraz Kościoła papieże minionego wieku a zwłaszcza św. Jan Paweł II ponawiali Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Dla Jana Pawła II był to także moment osobistej wdzięczności za ocalenie życia w zamachu z 13 maja 1981 roku: jedna ręka strzelała, inna Ręka nosiła kule. Wobec panoszącego się zła, wojny toczącej się u naszych sąsiadów, zachodnich społeczeństw, które żyją jakby Boga nie było potrzeba nam ochrony przed falą zła jaka chce nas zalać i zatruć nasze serca obojętnością i niewiarą. Maryja jest tarczą. W Jej matczynych dłoniach możemy czuć się bezpieczni. Dlatego po akcie osobistego zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, którego u nas dokonało prawie 200 osób, chcemy 13 października tego roku ponowić ten akt zawierzenia, tym razem oddając Maryi całe nasze parafie dekanatu Siemianowice Śl. Będziemy wołać: Maryjo uproś dla nas serca pełne pokoju, pozwól nam z nadzieją stawać wobec kolejnych wyzwań stojących przed nami. Niech Twój syn Jezus Chrystus wniesie światło w nasze decyzje, aby służyły dobru oraz byśmy idąc Bożą drogą dawali szczęście innym.

 • Możliwość komentowania XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

  Każdy z nas dorosły, nastolatek i dziecko wie, że mamy wspólną Matkę. Umierający na krzyżu Jezus chciał podzielić się z nami także Nią. Od tamtej chwili Jest nam szczególnie bliska, przez całe wieki oddajemy Jej hołd, nazywamy Królową i Panią i Pośredniczką, ale nade wszystko nazywamy Ją naszą Matką. Maryja nie tylko się nami opiekuje, ale swoim życiem dała przykład wiernego wypełniania Woli Bożej, miłości Boga i drugiego człowieka oraz pokory. Pokazuje jak zostać świętym, jak dostać się do nieba. W 1830 roku Katarzynie Labouré objawia się Maryja i prosiła ją, aby wyrobić medaliki z Jej podobizną oraz aby szerzyć Jej kult po całym świecie. Katarzyna dotrzymuje obietnicy i tak właśnie zaczynają rozwijać się różne grupy Maryjne. Niedługo potem powstała tak zwana Sodalicja Mariańska, która do Polski trafiła w 1852 roku. Wspólnota bardzo szybko się rozwijała, aż w końcu została zatwierdzona przez papieża Piusa IX. Niestety burzliwy czas w naszej Ojczyźnie nie pozwolił na swobodne rozrastanie się grupy. Dzieci Maryi, jeśli można tak powiedzieć, to świeży powiew II Soboru Watykańskiego. Oficjalnie założył je 24 maja 1978 roku ksiądz Jan Morcinek na prośbę biskupa Herberta Bednorza. Choć czasy były nadal bardzo trudne, udało się już wtedy zorganizować pierwsze wakacyjne rekolekcje. Dwa lata później pierwsze szkolenia dla animatorów i wydano pierwsze konspekty spotkań. Dzieci Maryi zaczęły pojawiać się w różnych parafiach, a później nawet poza granicami naszej diecezji. Cudowny Medalik rozpropagowany przez św. Katarzynę stał się symbolem wspólnoty. Dzieci Maryi przyjmują go 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nasza wspólnota parafialna zaprasza dzieci i młodzież pragnącą budować tę Maryjną wspólnotę w Bańgowie. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 9.00. To czas wspólnej modlitwy, rozmowy, zabawy i piosenki. Uczenia się by jak Maryja odpowiadać Bogu —  tak.

 • Możliwość komentowania XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony • Kategorie • Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne

  Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony  Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne