Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Archiwum z miesiąca Styczeń, 2016

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Na naszej parafii spotyka nas zrozumienie i wielka życzliwość ze strony ludzi. Daje się to wyczuć w bezpośrednim kontakcie na spotkaniach czy w wymianie zadań pod kościołem, ale także kolędowe spotkanie w domu były pełne serdeczności. Słysząc jednak nieraz ludzi, którzy nie wiedzą, kto obok nich stoi albo czytając niektóre wypowiedzi na forach nieraz mam wrażenie jakby księża byli trędowaci. I zastanawia mnie skąd tyle nienawiści w ludziach do duchowieństwa. Nie pisze tu celowo o krytycznych uwagach, bo one nieraz są wskazane i pożyteczne, ale o jakiejś nieuzasadnionej pogardzie do tego, co związane z instytucją Kościoła. Przyczyn jest jak zwykle wiele. Podstawą jednak tej nienawiści jest często konflikt sumienia. Ono gryzie a ponieważ trudno to wytrzymać próbuje się sumienie zagłuszyć, wyeliminować wszystko i wszystkich, którzy odbiorą „święty spokój”. Kolejny powód to tak zwana „obraza” na księdza: bo nie dał zaświadczenia, bo podniósł głos, bo nie dopuścił do bierzmowania, bo mówi z ambony niewygodne rzeczy. Trzecia przyczyna to środowisko i plotki. Nieraz człowiek czuje, że na polu walki zostaje sam: wszyscy krytykują, dolewają oliwy, wiedzą lepiej i człowiek zaczyna myśleć jak inni. Czwarty powód to ludzie lewicy i liberałowie, którzy patrzą do „kieszeni” Kościoła i już policzyli każdy grosz z Funduszu zapominając dodać, że księża płacą podatki, że prowadzą ochronki, szkoły, dzieła Caritas. Piąty powód to mowa nienawiści, która jest na porządku dziennym, wywołuje ona falę agresji głównie słownej ale nie brakuje i innych incydentów. Chrystus mówi dziś w Ewangelii „nie jest mile prorok widziany w swojej Ojczyźnie”. Ileż w tym prawdy. Jakże to przysłowie wciąż aktualne.

 • Możliwość komentowania IV NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • III NIEDZIELA ZWYKŁA

  Od minionego poniedziałku trwamy w Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Dlaczego ta modlitwa i działania ekumeniczne są tak ważne? Odpowiedź daje dokument Soboru Watykańskiego II o ekumenizmie: „Jednym z zasadniczych zamierzeń Drugiego Watykańskiego Świętego Soboru Powszechnego jest wzmożenie wysiłków do przywrócenia jedności wśród wszystkich chrześcijan. Bo przecież Chrystus Pan założył jeden jedyny Kościół, a mimo to wiele jest chrześcijańskich Wspólnot, które wobec ludzi podają się za prawdziwe spadkobierczynie Jezusa Chrystusa. Wszyscy wyznają, że są uczniami Pana, a przecież mają rozbieżne przekonania i różnymi podążają drogami, jak gdyby sam Chrystus był rozdzielony. Ten brak jedności jawnie sprzeciwia się woli Chrystusa, jest zgorszeniem dla świata, a przy tym szkodzi najświętszej sprawie przepowiadania Ewangelii wszelkiemu stworzeniu”. A więc chodzi o po pierwsze przezwyciężenie grzechu podziału, po drugie o czytelne świadectwo wobec świata i po trzecie o racje zewnętrzne, bo w świecie, w którym przyszło nam żyć widać naglącą potrzebę przezwyciężania: odsakralnienia życia i przestrzeni publicznej, liberalnej moralności i konsumpcjonizmu. Jak szukać tej jedności: po pierwsze przez ekumeniczne spotkania różnych wyznań, czyli spotkania z żywymi ludźmi i wsłuchiwanie się w głos tych, którzy wierzą w Tego samego Boga. Po drugie wspólna modlitwa, wspólne wołanie Ojcze nasz, ponieważ modlitwa uświadamia o ile mniejsze jest to, co dzieli w porównaniu z tym, co łączy. Kolejne sprawy to: potrzeba wzajemnego poznania, prowadzenia dialogów doktrynalnych i praktyczne formy współpracy międzywyznaniowej.                                                   

 • Możliwość komentowania III NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • II NIEDZIELA ZWYKŁA

  Wielu z nas przy okazji różnych uroczystości życzy sobie nawzajem zdrowia, jako najszlachetniejszego daru. Im więcej lat nam przybywa a sił i zdrowia ubywa zdajemy sobie sprawę, że nie bogactwo czy sława są najcenniejsze a właśnie zdrowie. Znakiem Królestwa Bożego, znakiem zbawczej działalności Chrystusa było przede wszystkim uzdrawianie chorych. Ewangeliści wiele razy notują zdanie: Jezus uzdrawiał wszystkich i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Ale też sam, kiedy przyszedł czas, kiedy przyszła Jego godzina wziął swój krzyż, aby zbawić człowieka. Trwoga przeżywana w Ogrodzie Oliwnym, biczowanie, okrutna męka konania na krzyżu i śmierć wpisują się w wielką tajemnicę cierpienia człowieka. Śpiewamy: Zbawienie przyszło przez krzyż – wielka to tajemnica. Rzeczywiście wobec dramatu cierpienia, zwłaszcza niewinnych i dzieci, trudno nam znaleźć odpowiednie słowa pociechy oraz odnaleźć odpowiedź na dręczące nas wtedy pytania. W Ukrzyżowanym Zbawicielu znajdujemy jednak pociechę i nadzieję. I wiemy, że przyjdzie taki czas, że cierpienie będzie miało swój kres, a to, co śmiertelne przyodzieje się w nieśmiertelność. Kościół naśladując swego Pana niesie słowa pociechy i nadziei tam gdzie człowiek cierpi gdzie jest ból i ludzkie łzy. W darze sakramentu namaszczenia chorych umacnia wszystkich cierpiących a modlitwa Kościoła jest dla chorego ratunkiem. Skutkiem namaszczenia jest nie tylko dar pokrzepienia a w niektórych wypadkach nawet rzeczywiście fizycznego uzdrowienia, ale także, (o czym nie można zapominać) odpuszczenie grzechów. W kolejnym dniu naszej nowenny, a więc we wtorek 19 stycznia zapraszamy, aby pochylić się nad sakramentem chorych, otoczyć modlitwą doświadczających krzyża w naszych rodzinach i parafii a nade wszystko zgromadzonym chorym udzielić tego sakramentu. Niech zdrowi pomogą cierpiącym w dotarciu do kościoła.    

 • Możliwość komentowania II NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

  Stajemy dziś wraz z Chrystusem i Janem Chrzcicielem nad brzegami Jordan rozważając na nowo wielką tajemnicę objawienie się Trójcy Świętej a zarazem rozpoznania w Chrystusie – Baranka Bożego, który odkupił grzechy ludzkości. Chrzest janowy jest zupełnie inny od chrztu, który my przyjmujemy. Niemniej w jednym i drugim przypadku istotnym znakiem pozostaje obmycie wodą. O sakramencie chrztu pisaliśmy już we wrześniu, gdy w czasie naszej parafialnej nowenny dziękowaliśmy za ten sakrament oraz modlili się za rodziców, chrzestnych i szafarzy chrztu. Dziś, zatem rozważmy sobie i przypomnijmy znaczenie trzech obrzędów wyjaśniających. Pierwszym z nich jest namaszczenie olejem krzyżma świętego. Znak ten nawiązuje do czasów Starego Testamentu gdzie namaszczano królów i proroków i w ten sposób zostawali oni obdarzeni darami Ducha Świętego. Ochrzczony rozpoczyna czas odpowiedzialnego uczestnictwa w potrójne misji Chrystusa i Kościoła. Udział w funkcji prorockiej uzdalnia i zobowiązuje jednocześnie do dawania świadectwa Chrystusowi, misja kapłańska polega zaś na uczestnictwie w kulcie, natomiast królewski wymiar misji ma na celu podejmowanie konkretnych działań w budowaniu wspólnoty Kościoła. Kolejnym (drugim) obrzędem jest nałożenie białej szaty. Zdajemy sobie sprawę, że biel oznacza najpierw czystość serca, wolność od grzechu, ale także „obliczenie się” w samego Chrystusa. Tradycja białych szat sięga początków chrześcijaństwa, kiedy to ochrzczeni w Wigilię Paschalną byli ubierani w białe szaty i tydzień w nich chodzi. Trzecim zaś z obrzędów wyjaśniających jest wręczenie zapalonej świecy. Odpalenie świecy od paschału, czyli symbolu Jezusa Zmartwychwstałego już samo w sobie jest bardzo wymowne. Człowiek przez chrzest jest zanurzony, zakotwiczony w śmierci i zmartwychwstaniu Zbawiciela. Świeca nawiązuje także do depozytu wiary. Zadaniem rodziców i chrzestnych jest nieustannie rozpalać ten ogień wiary i nie pozwolić, aby zgasnął. Świeca wreszcie staje się symbolem samego Chrystusa. To On jest Światłością świata i rozprasza wszelkie ciemności.  

 • Możliwość komentowania NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

  Przedwczoraj rozpoczęliśmy Nowy Rok kalendarzowy. Na całym świecie panuje atmosfera zabawy, wesołości, blichtru a wybicie północy na zegarkach sprawia, że niebo rozbłyskuje tysiącem różnobarwnych ogni. Witamy Nowy Rok zawsze z nadzieją, że będzie lepszy niż ten, który minął, że ominą nas troski i problemy. Dlatego na progu tego nowego czasu Kościół zawierza siebie, swoją misję i swoje dzieci Matce Najświętszej przeżywając Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Chcemy, aby ta, która jest Matką Zbawiciela i naszą Matką bezpiecznie przeprowadziła nas przez Nowy Rok, nauczyła dobrze wykorzystać darowany czas. Pierwszy stycznia to także Światowy Dzień Pokoju. Po zakończeniu zimnej wojny wołanie o pokój staje się dzisiaj bardzo naglącym nakazem. U progu Nowego Roku patrzymy też na nasze podwórko. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w grupy i wspólnoty parafialne a szczególnie dziękujemy tym, którzy każdego dnia przychodzą na Msze święte. Dziękujemy wszystkim, którzy czują się współodpowiedzialni za dobro, jakim jest parafia. O ile (na szczęście) nie spotykamy jakiejś wrogości o tyle boli fakt, że jeszcze zbyt wielu parafian jest obojętnych. Obojętność ta dotyka zwłaszcza spraw takich jak dbałość o sprzątanie świątyni. Wyznaczony dyżur raz w roku traktowany jest jak kara. Boli, że nie raz na Mszy odprawianej właśnie w intencji lokatorów jakiejś klatki danego bloku nie ma ani jednego mieszkańca. Kolejną bolączką są wolne intencje. Msza św. mogą być sprawowane: za zmarłych, za żyjących, z okazji urodzin, imienin, jubileuszy, o zgodę i miłość w rodzinie, o zdrowie itd. Gdyby każda rodzina zamówiła, choć jedną intencję w roku mielibyśmy nadmiar intencji. Kolejna sprawa to obecność dzieci i młodzieży na Mszach św. szkolnych, kładziemy to na sumienie rodziców. Osoby starsze i młodych emerytów zapraszamy do zaangażowania w grupy parafialne a także do pięknej praktyki codziennego udziału we Mszy św. Gdybyśmy, choć w tych wymienionych sprawach poprawili się to w 2016 roku niebo nad naszym Osiedlem na pewno bardziej się otworzy a Bóg nie poskąpi swej łaski.     

 • Możliwość komentowania II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Nasza Szopka


 • Możliwość komentowania Nasza Szopka została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony • Kategorie • Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne

  Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony  Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne