Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Archiwum z miesiąca Maj, 2016

IX NIEDZIELA ZWYKŁA

Ogromna i pełna podziwu jest wiara setnika z dzisiejszej Ewangelii. Potwierdzeniem tego jest nie moje subiektywne przekonanie, ale liturgia Kościoła. To przecież słowa setnika w nieco zmienionej formie powtarzamy na każdej Mszy św. i to w bardzo wyjątkowym momencie poprzedzającym przyjęcie Komunii Św.: „Panie nie jestem godzien…”. Są to słowa nie tylko wiary, ale także ogromnej pokory a właśnie taką postawę trzeba nam przyjmować wobec majestatu Boga. Trzeba takiej pokory i zaparcia siebie by wyruszyć na pielgrzymi szlak. Dziś nasi ojcowie, bracia, cały świat męski pielgrzymuje do Piekarskiej Pani. Ona także była służebnicą Pana, pełną pokory i miłości. Takiej postawy, jako nasza Matka uczy nas na piekarskim wzgórzu. To wydarzenia, które przeżywmy dzisiejszej niedzieli. Ale jutro też wielki dzień i historyczne wydarzenia w naszej wspólnocie. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przywiezie nam niesłychany dar – relikwie św. Jana Pawła II. Dzięki, którym obecność Ojca Świętego stanie się jakby bardziej namacalna. Ale taki dar też zobowiązuje. Nie wystarczą sentymenty i łzy ani rozkołatane serce. Papież Polak pozostawił po sobie spuściznę na lata a może i wieki. Trzeba by sięgnąć do jego przemówień, homilii, encyklik zwłaszcza do tekstów, które wygłosił pielgrzymując do Ojczyzny. Nauczanie św. Jana Pawła II jest wciąż żywe i aktualne. Poniedziałek to także liturgiczne wspomnienie naszego patrona św. Jana Sarkandra. Przez dar kanonizacji z 1995 roku splatają się drogi św. Jana Pawła II i naszego Patrona. Obaj zdają się wołać do nas z niebios, że Polska, że Bańgów potrzebuje ludzi prawego sumienia. Dziękując za dar św. Jana Sarkandra i relikwie św. Jana Pawła II a także umacniającą nas obecność świadka świętości Papieża Polaka abp Mieczysława dziękować będziemy i prosić o potrzebne łaski dla Proboszcza Ks. dziekana Krystiana w dniu Jego Urodzin a także 35 rocznicy święceń kapłańskich.

 • Możliwość komentowania IX NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Uroczystość Najświętszej Trójcy

  Dziś w naszej parafii odpust ku czci św. Jana Sarkandra ale w Kościele powszechnym Uroczystość Trójcy Przenajświeteszej. Łatwo jest mówić o człowieku. Łatwo jest mówić o ziemi, o doczesności, o sprawach, które znamy, z którymi spotykamy się na co dzień, które może sami tworzymy, wśród których przemijamy, które na cieszą, bolą, denerwują, napawają lękiem lub nadzieją. Łatwo jest mówić o nas. A tak trudno o Bogu. Gadatliwy ludzki język milknie onieśmielony, gdy tylko przyjdzie dotknąć tego tematu. Opowieści o Bogu o Jego niepojętnym życiu i przekraczających ludzkie doświadczenie przymiotach najchętniej zostawiamy innym. Poetom i teologom. Pierwszych zdaje się upoważniać do mówienia o Bogu przedziwnie wyczulone serce i im tylko dana intuicja, drugich – fachowe wykształcenie i misja. I mówią. Mówią dużo i pięknie. Ale zarówno poeci, jak i teologowie milkną pokornie, gdy tylko stanąć im przyjdzie przed najbardziej przewyższającą ludzkie rozumienie Bożą tajemnicą – tajemnicą Trójcy Przenajświętszej. A przecież mówić o niej trzeba. Jest to bowiem podstawa prawda naszej wiary, kamień węgielny całego chrześcijaństwa, a zarazem najbardziej promienna i niesłychanie nas bogacąca nowina z całego Bożego objawienia. Musi więc ona znaleźć godne siebie miejsce i w naszym przepowiadaniu. Takie zresztą polecenie otrzymaliśmy od Chrystusa. Odchodząc z Ziemi, rozkazał On swoim uczniom iść na cały świat głosić wszystkim ludziom ewangelię i chrzcić ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Trzeba więc o Trójcy Świętej mówić, trzeba Ją ukazywać światu, trzeba w Jej imię próbować ten świat nawrócić. Tylko jak mówić o tajemnicy, której rozum ludzki nie zgłębi? Otóż co innego jest zgłębić jakąś rzeczywistość, przejrzeć ją na wylot, rozświetlić wszystkie spowijające ją cienie, a co innego brać z tej rzeczywistości dostępne dla naszego poznania okruchy prawdy i tymi prawdami bogacić swoje życie.

 • Możliwość komentowania Uroczystość Najświętszej Trójcy została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

  Wytrwałość i jedność. To poprzedziło Zielone Światki. Wytrwałość na modlitwie Apostołów wraz z Matką Bożą i jedność serc i myśli a także pragnień. Boża obecność w Duchu Świętym tak ogromna, tak uświęcająca, że nad głowami zebranych zapala ognisty płomień. Jeżeli i my liczymy na coś od Boga potrzeba nam podobnej jedności i wytrwałości na modlitwie. Przeżywane od dzisiaj „misje parafialne” są okazją, by z tej świątyni uczynić prawdziwy Wieczernik i błagać Boga aby moc Ducha Świętego odnowiła oblicze naszej parafii a także nasze serca. Wbrew pozorom nie jest to proste zadanie! Można wymówić się brakiem czasu, zajęciami, złym samopoczuciem, jak zwykle przysłonić Boga tysiącem spraw niecierpiących zwłoki. A Bóg, Bóg naszym zdaniem powinien być dla nas wyrozumiały i cierpliwy. Mam jednak nadzieję, że widok dzieci w bieli odświeży w nas miłość i obrazy dzieciństwa kiedy my sami pragnęliśmy być blisko Jezusa. Pierwsza Komunia bowiem przypomina o przyjaźni z Bogiem, o pragnieniu spotkania z Nim. Tak łatwo o tym zapomnieć bo przecież I Komunia św. była lata a może dziesiątki lat temu. Uświadamiamy sobie, że najbardziej brzemienne w skutki zapomnienia dotyczą nie tyle brzmienia słów, co kryjącej się pod nimi treści. Czy my naprawdę zawsze pamiętamy o tym, czego uczył nas Jezus? Znam naukę Chrystusa. Nie obce są mi Jego żądania. Być może, żyłem nawet tym wszystkim długie lata. I nagle przychodzą dni zapomnienia. Jakieś niebezpieczne bielmo przesłaniać zaczyna oczy. Idę znowu za zachciankami ciała i krwi, depczę po drugich, postępuję tak, jakby po ziemskim życiu nie było nic. Któż to wówczas podnosi alarm w moim sercu? Któż to nie daje spokoju we dni i w nocy? Któż to modli się za mnie "wzdychaniami niewysłowionymi". Aż uznam, że idę źle. I że trzeba zawrócić.

 • Możliwość komentowania Uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Misje Święte w naszej parafii

  MISJE  ŚWIĘTE  W PARAFII  ŚW. JANA SARKANDRA  

   

  SOBOTA   14 .05. OTWÓRZCIE  DRZWI  CHRYSTUSOWI

  1700  Powitanie Misjonarzy, symboliczne przekazanie kluczy kościoła, nałożenie  stuł  i  wręczenie  Ewangeliarza.     Nabożeństwo majowe

  1800  Msza św. z nauką misyjną na rozpoczęcie Misji św.  

  2000  Adoracja, Apel Jasnogórski i czas Spowiedzi św.

   

  NIEDZIELA  15.05.   OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI

   830  Koronka do Miłosierdzia  Bożego i czas Spowiedzi św.

   900  Msza św. z nauką misyjną na rozpoczęcie Misji świętych  

  1115 I Komunia św. z nauką misyjną na rozpoczęcie Misji świętych  

  1500 Nabożeństwo majowe Dziękczynne dzieci I komunijnych

  1600 Msza św. z nauką misyjną na rozpoczęcie Misji świętych  

  2000  Adoracja, Apel Jasnogórski i czas Spowiedzi św.

   

  PONIEDZIAŁEK  16.05.   OGŁOSZENIE  DEKALOGU

    730 Różaniec i czas Spowiedzi św.

    800 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

    900 – 1200 Nauki misyjne dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej.

  1715 Nabożeństwo majowe i czas Spowiedzi św.

  1800 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

  1900 Nauka stanowa dla mężczyzn

  2000Adoracja, Apel Jasnogórski i czas Spowiedzi św.

   

   WTOREK  17.05.   DZIEŃ   POKUTY

    730 Jutrznia i czas Spowiedzi św.

    800 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

    900 – 1200  Nauki misyjne dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Spowiedź św. i  Msza św.

  1715 Nabożeństwo majowe i czas Spowiedzi św.

  1800 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

  1900 Nauka stanowa dla kobiet

  2000Adoracja, Apel Jasnogórski  i czas Spowiedzi św.

   

   ŚRODA  18.05.     DZIEŃ   CHORYCH

    830 Godzinki i czas Spowiedzi św.

    900 Msza św. dla chorych i starszych z nauką misyjną, udzielaniem sakramentu Namaszczenia Chorych

          i błogosławieństwem Lourdzkim ( agapa) – Odwiedziny chorych

  1715 Nabożeństwo majowe i czas Spowiedzi św.

  1800 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

  1900 Nauka dla młodzieży

  2000 Adoracja, Apel Jasnogórski  i czas Spowiedzi św.

   

       CZWARTEK  19.05.      DZIEŃ    EUCHARYSTII

    730 Różaniec i czas Spowiedzi św.

    800 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

  1715 Nabożeństwo majowe – przebłagalne i procesja Eucharystyczna, czas Spowiedzi św.

  1800 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

  2000 Adoracja, Apel Jasnogórski i czas Spowiedzi św.

   

  PIĄTEK  20.05.      DZIEŃ   MODLITWY  ZA  ZMARŁYCH

    730 Koronka do Miłosierdzia Bożego i czas Spowiedzi św.

    800 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

  1715 Nabożeństwo majowe i czas Spowiedzi św.

  1800 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich oraz procesja do symbolicznego grobu

  2000 Adoracja, Apel Jasnogórski i czas Spowiedzi św.

   

  SOBOTA 21.05. DZIEŃ ODNOWIENIA ZAWIERZENIA PARAFII  NIEPOKALANEMU  SERCU MARYJI

    730 Godzinki i czas Spowiedzi św..

    800 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

  1100 Nabożeństwo dla rodziców z małymi dziećmi

  1700 Nabożeństwo majowe i zawierzeniem parafii Matce Bożej i czas Spowiedzi św.

  1800 Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

  2000Adoracja, Apel Jasnogórski i czas Spowiedzi św.

   

  NIEDZIELA  22.05  DZIEŃ  ZAKOŃCZENIA  MISJI  ŚWIĘTYCH

    830 Koronka do Miłosierdzia  Bożego

    900 Msza św. z kazaniem odpustowym

  1115  SUMA ODPUSTOWA

  1500 Nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym, poświęcenie Krzyża i pamiątek misyjnych 

         ADORACJA  KRZYŻA  MISYJNEGO   Błogosławieństwo  Apostolskie.

  1600 Msza św. z kazaniem odpustowym

   

   

  Misje prowadzą:  Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej: O.Jerzy Bzdyl  i  O.Andrzej  Kordek

 • Możliwość komentowania Misje Święte w naszej parafii została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

  Wniebowstąpienie Pańskie. A w ogóle to czyje to jest święto? Jezusa? Apostołów? Nasze? Sama nazwa: „Wniebowstąpienie Pańskie” mówi, że chodzi o jedną z tajemnic Chrystusa. Jest to jednak tajemnica wyjątkowo człowiekowi obca rozgrywające się poza sferą jakichkolwiek jego doświadczeń, a więc nie za wiele go obchodząca. Dla niektórych Wniebowstąpienie jest symbolem bardzo niemodnej dziś postawy odwrócenie się plecami do świata i zajęcia wyłącznie niebem. Są wreszcie i tacy, którzy nie rozumieją, dlaczego żegnając opuszczającego na zawsze ziemię Chrystusa, nie ocieramy z oczu łez. Spróbujmy spojrzeć na teologiczną treść dzisiejszej uroczystości. Treść ta jest nadspodziewanie bogata i o dziwo wbrew pozorom ogromnie na człowieka ukierunkowana i człowieka żywo obchodząca. Wniebowstąpienie to święto, w którym Kościół czci Chrystusa wracającego w swojej ludzkiej naturze do Ojca po wypełnieniu na ziemi zleconych Mu zadań. Słowo „powrót” nie może być rozumiane w ten sposób, jakoby Chrystus udał się fizycznie, w którymś tam dniu, na pewne, określone miejsce w kosmosie, zwane niebem. Niebo, bowiem jest nie tyle miejscem, co stanem, nowym, doskonalszym sposobem bycia. Wniebowstąpienie oznacza więc nie zmianę dotychczasowego miejsca pobytu, ale nowy sposób przebywanie Jezusa.
   „Pożyteczne jest dla was moje odejście” mówi Jezus do uczniów. W domu Ojca, w którym jest mieszkań wiele, idzie przygotować im miejsce. Wolno nam oczywiście za odchodzącym Panem podnieś oczy w niebo. Podnośmy je tam nawet często! Bóg zasługuje na to! Ale ręce, ręce niech zostaną przy ziemi. Pracowicie i twórczo przy ziemi. By ją uczynić Jego ziemią!   
   

 • Możliwość komentowania UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Misje Święte w naszej parafii

  od 14 do 22 maja

   

  Modlitwa o dobre przygotowanie się do Misji Świętych w naszej parafii

  Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji parafialnych, które mają być czasem wielkiej przemiany i uświęcenia. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii.
  Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni.

  Wiemy, że potrzeba do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy " Przyjdź Królestwo Twoje ".

  Dopomóż nam dobrze się przygotować, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa żyli jak prawdziwi świadkowie miłości i miłosierdzia.   
  Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr, żyjących w ciemnościach grzechu i odwróceniu od Ciebie Boże.
  Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nas nauczyli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi.
  Prosimy Cię przez Syna Twego Jezusa Chrystusa.
  Duchu Święty Boże! Pomagaj nam, aby przez misje święte
  zostało odnowione oblicze naszej Parafii.
  Maryjo Matko Kościoła! Razem ze św. Janem Sarkandrem i wszystkimi naszymi patronami bądźcie szczególnymi powiernikami nas  w czasie misji świętych i wspierajcie nas u Boga swoim wstawiennictwem.         
  Zdrowaś Maryjo …  św. Janie Sarkandrze  –  módl się za nami.

 • Możliwość komentowania Modlitwa za misje w naszej parafii została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

  Wierzę o Maryjo, że jesteś Królowa Niebios, Matką miłosierdzia, Radością sprawiedliwych i Drogą, którą grzesznicy mogą powrócić do Boga. Wierzę, że jesteś Matką wszystkich ludzi, że w osobie Świętego Jana wybrałeś wszystkich za dzieci zgodnie z wolą Chrystusa. Wierzę, że jesteś Matką wszystkich grzeszników pragnących odmienić swoje życie i wstawiasz się przed tronem Boga za grzeszną duszą. Liczę, że jesteś Życiem naszym jedyną po Bogu, ucieczką grzeszników. Wierzę, że za Twoim pośrednictwem otrzymujemy wielką łaskę wytrwania aż do śmierci, że idąc za Tobą nie zbłądzę, modląc się do Ciebie nie zgrzeszę, stając przy Tobie nie upadnę, krocząc za Tobą nie ustanę i za Twoim orędownictwem dotrę w końcu do Ojczyzny i do Ciebie. Jesteś nadzieją wszystkich. Jesteś Przybytkiem bezpiecznym zwłaszcza dla tych, co są pozbawieni wszelkiej pomocy. Wierzę, że śpieszysz na ratunek tym, którzy Cię wzywają, że jesteś zbawieniem ufających Tobie. Jesteś gotowa uczynić dla nas daleko więcej aniżeli my sami chcielibyśmy dla siebie uczynić.  Wierzę o Maryjo, że jesteś opiekunką rodzin, strażniczką młodzieży, podporą wdów, matką sierot. Jesteś Bramą do przybytków niebieskich. Wierzę, że poza imieniem Jezus nie ma innego imienia, dzięki któremu wierni otrzymaliby więcej łaski więcej nadziei i więcej pociechy. Dlatego proszę, usilnie błagam byś nas licznie tu gromadziła. Niech cały maj piękny będzie pieśnią i modlitwa ku Twojej chwale Niebieska Matko, bo Ty po Bogu jesteś i powinnaś być zawsze pierwsza.

 • Możliwość komentowania VI NIEDZIELA WIELKANOCNA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony • Kategorie • Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne

  Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony  Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne