Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Archiwum z miesiąca Grudzień, 2016

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

​Św. Paweł w sposób teologiczny i duszpasterski wyjaśnia tajemnicę przyjścia Syna Bożego na ziemię. Noc, podczas której narodził się Zbawiciel świata to znak miłości Boga. Nieposłuszeństwo pierwszych rodziców w raju jest smutną spuścizną przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Uwierzyliśmy wyrafinowanej propagandzie szatana, iż człowiek bez Boga i wbrew Bogu może osiągnąć szczęście na ziemi. Każde pokolenie powiela od nowa ten sam błąd i płaci słono za tragiczne jego skutki. Ale Bóg, kochający nas Ojciec, wyciąga swoją pomocną rękę żeby nas wyprowadzić z tego labiryntu pomyłek. Posłał na świat swojego Syna Jednorodzonego, który stał się dla nas drogowskazem. Paweł napisz, że ta święta noc niesie zbawienie wszystkim ludziom. Słowa: wszystkim ludziom, należy podkreślić grubą kreską. Lubimy, bowiem zatrzymywać coś wyłącznie dla siebie, marzy nam się uprzywilejowane stanowisko, śnimy o czymś, co dla innych byłoby niedostępne. Przeciętny Izraelita ulega złudzeniu, że Mesjasz przyjdzie tylko do narodu wybranego. Ale dobry Bóg myśli inaczej. Jest Ojcem wszystkich ludów i narodów. Tą radosną nowinę o Bogu Ojcu głoszą od dwóch tysięcy lat kapłani, misjonarze, siostry zakonne i ludzie świeccy. Apel św. Pawła: żyć rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie. Na dobrą sprawę każdy człowiek próbuje przekonać samego siebie, że żyje rozumnie i sprawiedliwie. Trudno spotkać kogoś, kto by publicznie mówił, że żyje głupio i postępuje niesprawiedliwie. Żyć rozumnie – Bóg dał człowiekowi głowę nie tylko po to żeby nosił czapkę i kapelusz, ale żeby samodzielnie myślał i używał własnego rozumu. Rozum ludzki oświecony wiarą uratuj niejednego od zgubnego wpływu fałszywych proroków i tanich demagogów, którzy próbują nam robić wodę z mózgu. Żyć sprawiedliwie – to postępować zgodnie z Prawem Bożym oraz dobro i zło nazywać po imieniu. Żyć pobożnie – to znaczy nie tylko brać udział w praktykach religijnych, ale przede wszystkim z tychże praktyk wysnuwać wzrost miłości do Boga i do człowieka. 

 • Możliwość komentowania Uroczystość Narodzenia Pańskiego została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Nasza szopka 

 • Możliwość komentowania Nasza szopka  została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Życzenia świąteczne 

  Kochani Parafianie

  Wam i Waszym Bliskim 

  z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

  składamy z głębi serca płynące życzenia: 

  aby te Święta 

  przyniosły Wam prawdziwą radość, 

  pokój i dobro, głęboko zakorzenione 

  w Waszych sercach, 

  które dadzą Wam szczęście. 

  Duszpasterze

 • Możliwość komentowania Życzenia świąteczne  została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Ostatnie dni adwentu

 • Możliwość komentowania Ostatnie dni adwentu została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • IV NIEDZIELA ADWENTU

  ​Józef największy święty po Matce Bożej, planował normalne małżeństwo jak każdy ówczesny Izraelita. Był zaręczony z Maryją i czekał na drugi etap zaślubin, czyli przeprowadzenie narzeczonej do swego domu. Taki okres czekania trwał zasadniczo jeden rok. W tym czasie nastąpiło Zwiastowanie, o czym nie wiedział Cieśla z Nazaretu. Nie mogę sobie wytłumaczyć tego, co się stało postanowił odejść od Maryi. Wówczas Bóg wkroczył do akcji i przez anioła wyjaśnił mu całą sprawę: Nie bój się wziąć do siebie Maryi. Ona została powołana do godności matki Syna Bożego, porodzi Syna, który zbawi swój lud od grzechów. Józef uspokoił się i zrozumiał, że i on został powołany do realizacji Bożego planu. Nie bój się wziąć do siebie Maryi. Takie słowa kieruje Bóg do każdego człowieka wierzącego, zwłaszcza wtedy, gdy przeżywa pokusę odejścia od kultu maryjnego. Sekciarze różnych odcieni zarzucają, że katolicy oddają cześć boską zwykłej kobiecie. Kto nie zna dobrze nauki wiary, zaczyna się wahać i podchodzić z rezerwą do Matki Bożej. Są i tacy co zarzucają maryjnej pobożności  zbyt daleko posuniętą ludowość i naiwność. Można grymasić według własnego widzimisię, ale fakt pozostaje faktem, to kult maryjny sprawił, że wyrośli ludzie takiej miary jak kardynał Stefan Wyszyński, św. papież Jan Paweł II i św. Maksymilian Maria Kolbe. W ciągu wieków nigdy nie brakowało wrogów religii i Kościoła, którzy z szatańską zaciekłością bluźnili przeciwko Maryi. Z inspiracji objawień Fatimskich przynaglony objawieniem s. Łucji z 10  grudnia 1925r. Kościół zachęca czcicieli Matki Bożej żeby przyjmowali Komunię świętą, odmawiali różaniec i trwali na rozmyślaniu 15 minut w pięć pierwszych sobót miesiąca, jako wynagrodzenie Sercu Maryi za wszelkie zniewagi przeciwko Niej skierowane.

 • Możliwość komentowania IV NIEDZIELA ADWENTU została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Rekolekcje adwentowe

 • Możliwość komentowania Rekolekcje adwentowe została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Plan kolędy

 • Możliwość komentowania Plan kolędy została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • III NIEDZIELA ADWENTU Gaudete

  Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! – To słowa Izajasza nawołuje on do radości człowieka i całą przyrodę. Dlaczego? Ponieważ niewola się skończyła, naród odzyska wolność i powróci do swoich domów. Zarzut pewnego człowieka: denerwuje mnie trzecia niedziela adwentu z tym wołaniem o radość i z tym psalmem gdzie autor twierdzi, że Bóg karmi chlebem głodnych, wypuszcza na wolność więźniów, ochrania sieroty i wdowy. Tego nie można słuchać, przecież miliony ludzi umierają z głodu, tyle więźniów przebywa w nieludzkich warunkach z powodu swoich przekonań religijnych czy politycznych, tyle sierot i wdów jest wykorzystywanych, a to są grzechy wołające o pomstę do nieba. Jak można się cieszyć i radować, gdy widzi się miliony bezrobotnych, ludzi żyjących poniżej ubóstwa, na granicy głodu? Oczywiście, że to, co mówi ten człowiek jest prawdą, pod warunkiem, że nie ma Boga i Bóg się nie upomni o te krzywdy. Bóg jest inny niż myślimy, ale jest i w swoim czasie zrobi porządek na świecie. Odwagi. Nie bójcie się, woła do nas. Bóg dochowuje wierności. To ludzie składają wielkie obietnice i o nich zapominają. Bóg nikomu nie sypie piaskiem w oczy, nie składa obietnic bez pokrycia. On wypełnia zawsze to, co przyrzekł. Bóg nie reaguje natychmiast, nie wkracza do akcji, gdy dzieje się zło, ponieważ ma czas i całą wieczność, a ludziom złym daje szansę na opamiętanie. Toteż Św. Jakub namawia nas do cierpliwości. Trwajcie cierpliwie aż do przyjścia Pana. I daje nam dwa przykłady cierpliwości: mianowicie cierpliwość rolnika, który czeka na plony, oraz cierpliwość proroków, mężów wybranych, którzy przemawiali w imieniu Boga.

 • Możliwość komentowania III NIEDZIELA ADWENTU Gaudete została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • II NIEDZIELA ADWENTU

  Dzisiejsze czytania mszalne dają nam sporo materiału do przemyślenia. Święty Paweł w Liście do Rzymian wyjaśnia, że człowiek potrzebuje nadziei i pociechy. Bez nadziei życie nie ma wartości, ostatnia umiera nadzieja. Chodzi o chrześcijańską nadzieję, która nam mówi, że jest Bóg, że On pamięta o każdym człowieku i do Niego należą ostatnie słowa na tej ziemi. Źle się dzieje z człowiekiem, gdy przygnębiony i wewnętrznie obolały mówi: ja już nie mam żadnej nadziei! W czasie adwentu, na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego trzeba tę nadzieję odnaleźć i ją rozbudować. Każdy człowiek, jeśli ma realizować swoje życiowe powołanie potrzebuje cierpliwości. Wszak nerwowość pcha się drzwiami i oknami do naszych domów i rodzin. Atakuje nasze serce i próbuje wszelkimi sposobami wytrącić nas z równowagi. Stare przysłowie ostrzega: nie naprawisz nigdy złością – zrobisz wszystko łagodnością. Izajasz zapowiada, jaki będzie Mesjasz i wylicza jeden z Jego przymiotów, jakże ważny dla każdego z nas: nie będzie sądził z pozorów ni wyrokował według pogłosek, ale osądzi ludzi sprawiedliwie. Z słów Izajasza wynika jedno: zachowajmy spokój, nie denerwujmy się, że zło triumfuje, że bezbożni i cynicy mają się dobrze, bluźnią przeciwko Bogu i dobrze się im powodzi. To wszystko jest do czasu. Przyjdzie kryska na Matyska. On będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi. W dzisiejszej Ewangelii są dwa cenne zdania. Nawróćcie się i przygotujcie drogę Panu! Co znaczy wezwanie: nawróćcie się!? W znaczeniu biblijnym słowo „nawróćcie się” oznacza przynosić dobry owoc, kierować się w życiu Bożymi zasadami, odrzucić obłudę i hipokryzję. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Mianowicie, gdy się zjawił jakiś ważny dostojnik władze nakazywały przygotować drogi, które były w złym stanie: dziury, doliny, pagórki, nierówności. Gdy Jan Chrzciciel powtarza te słowa: Przygotujcie drogę Panu, na myśli ma nasze serca i sumienia, trzeba niwelować nasze wzniesienia pychy i zarozumiałości, zakopywać doliny pogardę i braki miłości. 

 • Możliwość komentowania II NIEDZIELA ADWENTU została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony • Kategorie • Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne

  Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony  Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne