Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Archiwum z miesiąca Styczeń, 2017

IV Niedziela Zwykła

Z Efezu pisze Św. Paweł list do gminy w Koryncie i namawia ich, między innymi do odważnego spojrzenia na samych siebie, bez upiększeń i euforii, a także bez kompleksów niższości. W każdej epoce według obiegowych poglądów, o wartości człowieka decydowały trzy czynniki: wiedza, majątek i pochodzenie społeczne. Jeszcze dzisiaj w naszej rzeczywistości bardzo popularne są takie powiedzonka: „jeżeli masz pieniądze to liczą się z tobą, szanują cię i wszystko załatwisz”. Rodzice zachęcają swoje dzieci do nauki takimi słowami: „ucz się, żebyś miał lżejsze życie niż my, żebyś nie musiał ciężko pracować. Zawsze się liczy jakiś papierek, dyplom i tytuł”. Także pochodzenie społeczne odgrywało w historii ważną rolę, zawsze łatwiejszy start życiowy mieli ludzie pochodzący z rodzin książęcych, królewskich, hrabiowski, magnackich i szlacheckich, niż dzieci rodzin wieśniaków i robotników. Jeszcze w naszych czasach pytano o pochodzenie i przydzielano dodatkowe punkty. Nawet faryzeusze patrzą podejrzliwie i z lekceważeniem na Chrystusa z powodu Jego pochodzenia: czy może być, co dobrego z Nazaretu? Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata – pisze Św. Paweł i przypomina gminie korynckiej: „niewielu wśród was mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych”. A więc ta pierwsza wspólnota chrześcijańska w tym portowym mieście składała się przeważnie z ludzi niewykształconych, biednych i z nizin społecznych. Owszem, byli wśród nich i ludzie mądrzy, bogaci i szlachetnie urodzeni, ale było ich niewielu. Jeżeli uwzględnimy panujące przekonanie, że człowiek biedny to taki, którego Bóg opuścił lub karze za grzechy, to będziemy wiedzieć, jakie intencje przyświecały Św. Pawłowi, gdy kreślił te słowa. Chciał przekonać członków gminy, że Bóg kocha każdego człowieka bez wyjątku, także analfabetę, pariasa, nędzarza i tych, którzy pochodzą z proletariatu. Bóg stosuje inne kryteria przy ocenianiu wartości człowieka. Jego wartość polega na tym, że jest dzieckiem Bożym.

Ks. Ireneusz

 • Możliwość komentowania IV Niedziela Zwykła została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • III Niedziela Zwykła

  Ze wzruszeniem wspominamy niezwykłą bliskość Jana Chrzciciela z osobą Pana Jezusa. Jeszcze przed swoimi urodzinami spotkali się w tajemnicy Nawiedzenia, kiedy to Elżbieta powiedziała: „poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie”. Dziś słyszymy o uwięzieniu Jana Chrzciciela używa tego samego określenia: że „został wydany”, podobnie jak Pan Jezus. Łączy ich obu, Chrystusa Zbawiciela i Jego poprzednika, prześladowanie i śmierć. Większość młodych chce uciec z tego kraju. Wielu starszych też by chciało, ale sił już brakuje. Coraz bardziej przygnębieni, toniemy w marazmie, tłumiąc w sobie narastającą agresję, której dajemy upust, gdy czara goryczy się przelewa. I tylko w głębi serca tak bardzo tęsknimy za czymś lub kimś, kto nada naszemu życiu nowy sens. „Mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło!” – Słyszymy w Ewangelii. Pytamy: czy to możliwe, że są to słowa skierowane do nas? Czy w ponurej rzeczywistości słowa o miłości Boga nie brzmią jak żart? Oczywiście, że nie! Co więcej może właśnie w takim stanie ducha jak nigdy jesteśmy je w stanie przyjąć i odnieść do siebie. Dwa tysiące lat temu w Galilei, miejscu leżącym na styku kultur i religii, w czasie, gdy naród wybrany sięgnął dna upadku swej państwowości a wewnętrzne spory postawiły pod znakiem zapytania jego kulturową tożsamość, na scenie dziejów, Pan Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność. Głosi Dobrą Nowinę, ale nikomu nie schlebia. Do słuchającego Go ludu mówi: nawracajcie się! Jedni słuchają Go uważnie. Inni z lekceważeniem lub wrogością. A my jak przyjmujemy słowa Chrystusa? Już samo słowo „nawrócenie” powoduje w nas pewien dyskomfort. Dlaczego? Czy nie dlatego że zagubiliśmy gdzieś zmysł wiary i nie potrafimy widzieć rzeczy niewidzialnych i samego Niewidzialnego? Zapatrzeni w to, co namacalne brniemy w ślepe zaułki ziemi. I tak będzie zawsze dopóki nie odkryjemy na nowo, że nawrócenie nabiera innej rangi i kolorytu wówczas, gdy pojawi się na właściwym miejscu, jako element Dobrej Nowiny o zwycięstwie Chrystusa nad złem i śmiercią.

  Ks. Ireneusz

 • Możliwość komentowania III Niedziela Zwykła została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • II Niedziela Zwykła

  „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata…”. Skąd pochodzą te słowa? Wypowiedział je Jan Chrzciciel nad Jordanem i to dwukrotnie. Do tego proroka przyszła wyjątkowa delegacja złożona z kapłanów, lewitów i faryzeuszów, aby go zapytać, dlaczego udziela chrztu skoro nie jest Mesjaszem ani Eliaszem? Jan im wyjaśnił, że on chrzci wodą, ale „pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u sandałów!”. Delegacja zrozumiała, że Jan nie uważa siebie za Mesjasza, że Zbawiciel dopiero nadejdzie. Kto wiązał rzemyki u sandałów? Niewolnik swojemu panu, uczeń mistrzowi, podwładni swojemu opiekunowi. Jan wyraża opinię, że on nie nadaje się nawet na niewolnika dla przyszłego Mesjasza. Mesjasz przyjdzie po mnie i będzie chrzcił Duchem Świętym. Na drugi dzień po tym wydarzeniu, Jan zauważył, że Jezus zbliża się do niego i wówczas na oczach tłumu pokazał palcem na Niego i rzekł: „oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” i dodaje: „to Ten, o którym wam mówiłem”. A następnie opowiedział, co się działo, gdy udzielał Mu chrztu: ujrzałem Ducha, który jak gołębica zastępował i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim jest tym, który chrzci Duchem Świętym; ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym”. Drugi raz, czyli następnego dnia Jan Chrzciciel stał z dwoma uczniami: był to Andrzej brat Szymona Piotra i Jan Apostoł. Znowu przechodził Jezus i wówczas to Jan Chrzciciel rzekł: „oto Baranek Boży”. Niektórzy malarze przedstawiają Jana Chrzciciela z tym wyciągniętym palcem wskazującym na Chrystusa. Jan nie chce zatrzymywać Go dla siebie, nie szuka własnej popularności, ale kieruje ludzi do Chrystusa.

  Ks. Ireneusz

 • Możliwość komentowania II Niedziela Zwykła została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

  Jan Chrzciciel przygotowywał ludzi na przyjście Mesjasza. Jana chrzci wodą. To był zewnętrzny symbol wewnętrznej przemiany człowieka. Nawrócenie dokonuje się najpierw w głowie, trzeba zmienić swoje błędne myślenie i przyjąć nauczanie Boże. To nie może być mędrkowanie „według mnie”, „tak mi się wydaje”, „ja myślę” i „sądzę”, tylko, co o tym myśli Pan Bóg, jaka jest Boża prawda. Wierzę coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może! Przyjąć prawdy objawione i zasady postępowania o to apelował najpierw Jan Chrzciciel. Jana Chrzciciel zapowiadał także chrzest, którego będzie udzielał Mesjasz: ja chrzczę wodą, ale po mnie przyjdzie Ktoś, kto was ochrzci Duchem Świętym. Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem i czyni nas dziećmi Bożymi. Po drugie ludzie przyjmując chrzest z rąk Jana wyznawali swoje grzechy. Nie była to spowiedź, jaką znamy dziś: wyznanie grzechów kapłanowi w konfesjonale, w tajemnicy przed innymi. Wówczas wyznawali swoje winy, grzechy i złe czyny publicznie, w obecności innych ludzi. Wiadomo, że człowiek lubi się przechwalać ze swoich bohaterskich czynów, ale nie lubi rozmawiać na temat swoich czynów złych, niegodnych, kompromitujących. Trzyma to w tajemnicy. Módlmy się żeby Bóg posłał nam kapłanów odważnych, którzy mieliby odwagę nazywać rzeczy po imieniu i wykazali całe zło, które osaczyło człowieka. Trzeci element: Jan woła – wydajcie godne owoce nawrócenia! Nie wystarczy samo przyjęcie chrztu i wyznanie swoich grzechów. Trzeba w praktyce pokazać, że teraz jest inaczej, że krzywdy zostały naprawione. W Nowym Testamencie Jezus mówił wyraźnie, że nie wystarczy wierzyć w Boga i ochrzcić się, ale trzeba koniecznie zmienić swoje życie. O ludziach, którzy twierdzili, że są wierzący, ale niepraktykujący powiedział mocno: ten lud czci Mnie wargami, ale sercem daleko jest ode Mnie i czci Mnie na próżno. Jezus wchodzi do wody, modli się. A gdy wyszedł z wody Niebo się rozwarło i nad głową Jezusa ukazał się Duch Święty w postaci gołębicy i słychać było głos: ten jest mój Syn umiłowany.

  Ks. Ireneusz

 • Możliwość komentowania ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

  Pasterze owiec należeli do najniższej warstwy społeczeństwa i nikt im niczego nie zazdrościł. Byli biedni i niewykształceni. I oto pewnej nocy stanął przy nich Anioł Pański, wielka światłość ich otoczyła i usłyszeli słowa: oto zwiastuję wam radość wielką, dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel. Potem zobaczyli całe zastępy aniołów, którzy wielbili Boga. Pójdźmy do Betlejem, zdecydowali po wspólnej naradzie. Przeżyli prawdziwy szok. Co robić dalej? Zachowali rozsądek: trzeba udać się do Betlejem i na miejscu sprawdzić to, o czym się przed chwilą dowiedzieli. I wyruszyli w drogę. Ewangelista napiszę krótko: znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę leżące w żłobie. Przekonali się na własne oczy, że Bóg zawsze dotrzymuje obietnic, nie upiększa rzeczywistości i mówi prawdę. Nie bójcie się – powiedział anioł do pasterzy, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Bóg nie straszy, Boga nie należy się bać. On przynosi radość i pokój. To władcy dyktatorzy sieją wśród ludzi strach. Bóg Zbawiciel przychodzi na świat w postaci bezbronnego dziecka, aby człowiek pozbył się strachu i z radości służył Stwórcy. Pasterze nie wstydzili się swoich przekonań i publicznie mówili o tym, co im zostało objawione. Pasterze wrócili wielbiąc Boga. Wyjątkowa noc, która zdecydowała o ich dalszym życiu. Na zewnątrz nic się nie zmieniło. Nie stali się bogatymi i nie awansowali, pracowali nadal w swoim zawodzie, ale zmienili się wewnętrznie. Inaczej patrzeli na siebie, swoją pracę, na świat i ludzi. Pasterze zmienili obraz Boga. Jest On kochającym Ojcem, który nikogo nie odrzuca od siebie. I wartości człowieka nie mierzy się ilością pieniędzy, ani wiedzą, tylko sercem.

  Ks. Ireneusz

 • Możliwość komentowania UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony • Kategorie • Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne

  Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony  Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne