Strona parafialna

parafia św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Archiwum z miesiąca Marzec, 2018

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

W Jerozolimie odbywają się tradycyjne święta religijne. Olbrzymie tłumy ludzi zgromadziły się w tym świętym miejscu, aby, jak mówi Ewangelia – „oddać pokłon Bogu”. Wśród tej rzeszy pielgrzymów, przybyłych z różnych stron Palestyny, znalazła się także grupa Greków. To właśnie oni spotkali Apostoła Filipa i zwrócili się do niego z prośbą: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Prośba krótka, ale zdecydowana. Jakby chcieli powiedzieć Filipowi: „musimy zobaczyć Jezusa, w przeciwnym razie nasza długa i uciążliwa pielgrzymka jest bezcelowa. My sami nie jesteśmy w stanie przedostać się do Jezusa ze względu na te masy ludzi. Ale ty, Filipie, możesz nam ułatwić to spotkanie. Bardzo nam na tym zależy. Nie odmawiaj”. Filip po naradzie z Andrzejem udaje się do Jezusa, by Mu przedstawić sytuację. CHCEMY UJRZEĆ JEZUSA! – Co kryło się za tą natarczywą prośbą Greków? Czy tylko zwykła ludzka ciekawość, aby zobaczyć z bliska Tego, o którym mówi się tyle różnych rzeczy: jedni z uwielbieniem, drudzy ze sceptycyzmem, a nawet oburzeniem. A może sprowadziła ich do Jerozolimy nadzieja uzyskania zdrowia dla siebie czy najbliższych, wszak coraz częściej słychać opinie: „Chromi chodzą, niewidomi widzą, trędowaci zostali oczyszczeni, nawet umarli zmartwychwstali”. A może zmusiła ich do tej pielgrzymki wewnętrzna rozterka, która drążyła jak kornik: „Jaki jest sens życia, sens pracy i cierpienia, dobra i zła, czy wszystko kończy się z śmiercią?”. Nie zadowalają ich odpowiedzi grackich nauczycieli i mędrców. Może właśnie Nauczyciel z Nazaretu udzieli im wreszcie jasnej i konkretnej odpowiedzi na te dręczące pytania, przed którymi nie może uciec żaden myślący i szukający prawdy człowiek? Niestety, Ewangelia nie mówi nic konkretnego, co kryło się za pytaniem Greków: „Chcemy ujrzeć Jezusa”. Znamy tylko odpowiedź Jezusa skierowaną do Filipa: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy”. A więc Jezus jako Mesjasz przyszedł nie tylko do Narodu Wybranego, lecz do wszystkich. Jezus ma być uwielbiony nie tylko w Palestynie, ale także w Europie i Azji, na wyspach Polinezyjskich, w buszu Nowej Gwinei i w afrykańskiej Saharze. Wszędzie zarówno przez białych, żółtych i czarnych, przez robotników i inteligencję.

Ks. Ireneusz

 • 0 Komentarzy
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU LAETARE

  Niedziela dzisiejsza oddycha nadzieją. Niedziela dzisiejsza rozbrzmiewa wieścią o Bogu dobrym i miłosiernym, który tak „umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Pierwsze czytanie wychodzi od realistycznego zarysowania tła, na którym później rozbłyśnie zmiłowanie i łaska. Jest to tło ciemne. Bardzo ciemne. Król, kapłan i lud wybranego narodu sprzeniewierzają się Jahwe. Naśladując wszystkie obrzydliwości swoich pogańskich sąsiadów, mnożą nieprawość, odpychają Bożych wysłanników, szydzą z proroków, bezczeszczą świątynię w Jerozolimie. Kiedy bezbożność i swawola sięgają szczytu, grzech zaczyna owocować klęską. Chaldejczycy najeżdżają kraj, burzą święte miasto, palą Dom Pański, a mieszkańców wycinają mieczem bądź uprowadzają w niewolę, która potrwa siedemdziesiąt lat. Stworzony przez Boga świat nie zawsze realizuje Jego pełen mądrości i dobroci plan. Nie zawsze jest to świat dobry. Niesprawiedliwość, ucisk, wyzysk słabszego, mord, gwałt, terroryzm, skłócone narody i rodziny, niekończące się wojny, łzy i cierpienia niewinnych, oto czym niestety pisane są dwie trzecie dziejów ludzkości. Pomijając katastrofy żywiołowe i zło, takie jak choroby i śmierć, cała reszta jest tragicznym żniwem moralnej złości człowieka, konsekwencją jego występków i głupoty. Właściwie Bóg powinien się odżegnać od takiego świata. Zniszczyć go, bo jest to świat, który swoim istnieniem ubliża Stwórcy. My byśmy może tak właśnie zrobili. Ale nie On. Nasz Bóg kocha swój świat. Nawet ten zły, ten grzeszny, ten ubliżający Mu i nienawidzący Go. Ten nasz świat, w którym żyjemy i od którego nie da się uciec, ponieważ jest on cząstką każdego z nas. Po siedemdziesięciu latach niewoli oczyszczony doświadczeniem naród wybrany odzyska wolność i wróci de swojej ziemi. Wijący się w śmiertelnych mękach na pustyni, rebelianci przeciwko Mojżeszowi i Jahwe spojrzą na wiszącego u szczytu wysokiego pala miedzianego węża i odzyskają zdrowie. Los tamtych jest naszym losem. To o nas – pisze Paweł w II czytaniu mszalnym – umarłych na skutek występków, Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez swą wielką miłość, jaką nas umiłował, przywrócił do życia. Czymże to zasłużyliśmy na zmiłowanie? Niczym! „Łaską bowiem jesteście zbawieni” – powie apostoł Efezjanom.

  Ks. Ireneusz

 • 0 Komentarzy
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  Przeznaczony na dzisiejszą niedzielę fragment Ewangelii Marka ukazuje nam zasadniczo czynności, którym Jezus poświęcał czas i siły, pełniąc wśród nas swoje posłannictwo. Były nimi: nauczanie, działalność dobroczynna i modlitwa. Jezus jest przede wszystkim nauczycielem. „Nauczycielu!” – mówią do Niego zarówno przyjaciele jak i wrogowie. Owszem, tę swoją funkcję nauczycielską stawia tak wysoko, że wprost zakazuje uczniom, by zawłaszczali siebie tytuł mistrza i nauczyciela. Największą niedolą człowieka i źródłem większości trapiący go nieszczęść jest nieznajomość prawdy. Żyjemy w świecie, który wątpienie podniósł do rangi zasady. Z każdym krokiem w tajemnice przyrody wchodzimy nie w światło, ale coraz głębszy mrok. Już chyba wiemy, że nic nie wiemy. Umiemy oczywiście, jako tako żonglować tą naszą półprawdą. Nauczyliśmy się też budować na pseudo pewności, tylko, że ta budowla wciąż się nam chwieje. Bóg, który w Jezusie Chrystusie przyszedł ratować człowieka, zaczyna, więc od pouczania go. Od wprowadzenia do Prawdy i Prawa. Niestrudzenie sieje słowo w nadziei, że zakiełkuje ono zrozumieniem i posłuszeństwem. Nie żałuje tego słowa nikomu. Jezus wie oczywiście, jak niepewny jest los sianego w ludzkich sercach słowa. Ale nie zniechęcaj się nieudanym żniwem. Co najwyżej, sieje rozrzutniej, by zrekompensować ewentualne straty. Zebrano okruchy tego słowa. Zamknięto je w księgach czterech Ewangelii. Poszły w świat. Żyjemy nimi od dwudziestu wieków. Równocześnie patrząc na przykład Jezusa, zaczynamy uświadamiać sobie godność i rolę słowa o Bogu i naszą odpowiedzialność za to słowo.

  Ks. Ireneusz

 • Możliwość komentowania III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii