Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Archiwum z miesiąca Marzec, 2019

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Jednym z większych niebezpieczeństw, jakie tu na ziemi grozić mogą chrześcijaninowi, to przekonanie, że już jest zbawiony. Wierzę przecież w Boga. Dzięki tej wierze otrzymuje usprawiedliwienie. Staje się nie tylko duchowym synem Abrahama, ojca wierzących, ale i dzieckiem Boga. Moją wiarę przypieczętował kiedyś chrzest. Powiedział przecież Chrystus: kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony! Czyż mogą wątpić w osiągnięcie życia wiecznego ci, do których powiedziano w Ewangelii, że imiona ich zapisane są w niebie, że mają tam Ojca, który ich kocha i który przygotował im u siebie mieszkanie? Cała Dobra Nowina rozbrzmiewa optymizmem, nadzieją, co więcej – pewnością zbawienia. Wszystkie te uspokajające twierdzenia, oparte przecież w jakim sensie na Piśmie świętym mogą u chrześcijanina zrodzić przekonanie, że w zasadzie sprawa jego wiecznego zbawienia została już przez odgórne czynniki pozytywnie załatwiona, że ma on już paszport do nieba i że tego paszportu nikt mu nie odbierze. Dla wszystkich, co tak uformowali sobie sumienie, Ewangelia dzisiejsza będzie prawdziwym szokiem. Nie kto inny bowiem, ale sam Chrystus zwraca się tu do swoich słuchaczy z naglący wezwaniem do poprawy życia. Okazją do tego apelu o nawrócenie są dwa przykre wydarzenia jakie niedawno miały miejsce w Jerozolimie. Namiestnik rzymski, Piłat, kazał tu wymordować kilku Galilejczyków, w chwili, gdy składali ofiary w świątyni. Zawaliła się też wieża miejska w pobliżu uczęszczanej sadzawki Siloe i zabiła 18 ludzi. Słuchacze Jezusa rozumują według utartego schematu myślowego: Bóg ochrania sprawiedliwych, a karze grzeszników. Jeżeli spotkało kogoś nieszczęście, to znaczy, że zgrzeszył. Przychodzą więc zapytać swojego Mistrza, za jakie to zbrodnie spadła na nieszczęśników aż tak surowa kara? I tu zaskoczenie! Zamiast uspokoić ciekawość pytających, Jezus zwraca się wprost do nich i mówi bez ogródek: ci, co zginęli, nie byli wcale większymi grzesznikami od was. Na was też spadnie kara, jeżeli się nie nawrócicie. Możemy sobie wyobrazić zdumienie i przerażenie tych ludzi, którzy do tej pory uważali się za uczciwych, pobożnych, a którzy nagle dowiadują się z ust najbardziej kompetentnych, że są grzesznikami, potrzebującymi nawrócenia. Jezus jednak nie prostuje swojej wypowiedzi, ani jej nie łagodzi. Co więcej, przypowieścią o nie przynoszącej owoców fidze, którą czeka wycięcie i spalenie, potwierdza jeszcze dobitniej to, co powiedział.

Ks. Ireneusz

 • Możliwość komentowania III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  Jest zapewne wieczór, gdy z trzema wybranymi spośród dwunastu: Piotrem, Jakubem i Janem zaczyna Jezus uciążliwą drogę na górę Tabor. Uczniowie nie przeczuwają, ku czemu idą. Jezus często zabierał ich osobno. Może nawet są trochę niezadowoleni, że tym razem Nauczyciel wybrał tak trudno dostępne miejsce. Na rozległym, płaskim wierzchołku, Jezus swoim zwyczajem oddala się na kilka kroków od swoich towarzyszy. Ci zaś kładą się po prostu spać. I wtedy zaczyna się to wielkie i niepojęte – przeznaczone Bożym wyrokiem nie dla Jezusa, ale dla tych trzech śpiących. Przeznaczone dla każdego z nas. Szczegółowy opis cudu Przemienienia przypomniała nam przed chwilą Ewangelia. Nie musimy do niego wracać. Warto natomiast trochę nad nim podumać. Podobnie jak uczniowie Jezusa, tak i my wszyscy idziemy ku Jerozolimie, ku miastu naszego ostatniego postoju na ziemi. Idziemy ku jakimś tam dniom cierpienia, goryczy, prób, walk, ofiar, może i prawdziwej męki. Zwykły człowieczy los. Idziemy wprawdzie z Jezusem, ale korzystamy z tej obecności akurat tyle, co tych pierwszych dwunastu. Gdy nadchodzi próba, cierpienie, pokusa, kogo z nas zatrzyma na powierzchni rozpętanych odmętów fakt, że przecież jest ochrzczony, że wierzący, że korzysta z sakramentów, że chodzi do Kościoła? Dla wielu chrześcijan wokół, a szczególnie tych, których los nie pieści, każdy krok w cierpienie to równocześnie krok w ciemność, krok w pustkę, krok w gorycz, zniechęcenie, a może i rozpacz. A przecież Jezus jest tuż! Jakżeż potrzebna jest nam góra Tabor! Ku wieczorowi życia, a już szczególnie ku dniom trwogi i klęski, iść możne bezpiecznie tylko ten, kto tamto wspaniałe Przemienienie kiedyś zobaczył. Kto choć na chwilę przeżył bliskość Boga. Kogo przynajmniej raz w życiu poraził blask chwały Chrystusa. Religia, którą wyznajemy, kryje w sobie przedziwne moce, których istnienia nawet nie przeczuwamy.

  Ks. Ireneusz

 • Możliwość komentowania II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  Barwna opowieść dzisiejszej Ewangelii, przedstawiająca nam kuszenie Jezusa, nie musi być brana zbyt dosłownie. Jak na innych swoich kartach, taki i tu Biblia nie ma zamiaru zaspakajania naszej czysto ludzkiej ciekawości. Chce nas natomiast uczulić na zbawczą treść zdarzenia, które miało miejsce zaraz po chrzcie Jezusa w Jordanie. A zdarzenie to, jest rzeczywiście szokujące. Bóg zaczepiony zostaje przez złego ducha. Tak, ale jest to Bóg wcielony, które dla nas stał się człowiekiem. Przyjmując ludzkie ciało, Jezus wziął na siebie nie tylko wszystkie ograniczenia nędzę tego ciała, ale także i te smutne przygody, które dla nas są chlebem codziennym i którym niestety tak często nie umiemy sprostać – to pokusy i próby. Wziął je Jezus zaś po to, by przykładem swoim nauczyć nas, jakie zwyciężać. Trzykrotnie podchodzi kusiciel do Najświętszego. To trzykrotne, symbolizuje trzy najbardziej poważne zagrożenia, które wciąż od nowa podciąć próbują u samych korzeni całe nasze chrześcijańskie powołanie. Są to: pokusa życia łatwego, pokusa taniej popularności i pokusa fałszywego wyboru służby. Pozwalając przystąpić do siebie kusicielowi, Jezus chciał nas pouczyć, że i my także na naszej drodze do Boga napotkamy pokusy. Przyjść one mogą w najprzeróżniejszej postaci, bo diabeł lubi przebrania. Chrześcijaństwo nie uwalnia nas od prób. Owszem, mnoży te próby. Nie trzeba jednak tracić nadziei. Kto idzie za Jezusem, zwycięży kusiciela, jak On go zwyciężył.

  Ks. Ireneusz

 • Możliwość komentowania I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Wielkopostne   Rekolekcje Bańgów   9-13 marca 2019r.

  9.III. Sobota                                              

  1700 Cicha Adoracja i spowiedź św.                                       

  1800  Msza św. z  nauką  ogólną

  1900  Nauka dla małżeństw

   

  10.III. Niedziela                                                         

  900  Msza  św.  z  nauką  ogólną

          Spotkanie dla chorych i starszych

  1115  Msza  św.  z  nauką  ogólną

  1530  Gorzkie Żale i spowiedź  św.

  1600  Msza  św.  z  nauką  ogólną   

  1700  Nauka dla mężczyzn

   

   11.III.Poniedziałek                                              

  730 Cicha Adoracja i spowiedź św.                                       

  800  Msza św. z  nauką  ogólną  

  900 – 1200 Rekolekcje  szkolne                                       

   

  1700 Cicha Adoracja i spowiedź św.                                       

  1800 Msza  św.  z  nauką  ogólną

  1900  Nauka dla kobiet

   

  12.III. Wtorek

  730 Cicha Adoracja i spowiedź św.                                       

  800  Msza  św.   z  nauką  ogólną 

  900 – 1200 Rekolekcje  szkolne                                       

   

  1700 Cicha Adoracja i spowiedź św.                                       

  1800 Msza  św.   z  nauką  ogólną

  1900  Nauka dla młodzieży

   

  13.III. Środa

  730 Cicha Adoracja i spowiedź św.                                       

  800 Msza  św.  z  nauką   końcową 

  900 – 1200 Rekolekcje  szkolne                                       

   

  1700 Cicha Adoracja i spowiedź św

  1800 Msza  św.  z  nauką  końcową 

  Prowadzi:

  Ks. Damian COPEK

  Duszpasterz akademicki

  Dzieło i rekolekcjonistę wspieramy modlitwą, postem i ofiarnością.

   

  REKOLEKCJE  TO  CZAS  ŁASKI  WIĘC  GO  NIE ZMARNUJMY!

   Gdy Chrystus puka dziś – może ostatni już raz !

   

 • Możliwość komentowania została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

  Z ust najbardziej godnego zaufania znawcy ludzi, otrzymujemy dzisiaj praktyczny sprawdzian, pozwalający odróżnić dobrych od złych. Jezus sięga do porównania, które dla każdego jest zrozumiałe, a już chłop i ogrodnik podpiszą się pod nim bez wahania. Dobre drzewo to takie, które rodzi dobre owoce. Złe drzewo to drzewo owocujące produktem niejadalnym, a tym bardziej trującym. Jak drzewa i krzewy ocenia się na podstawie tego, co rodzą, tak ludzi poznać można i oszacować na podstawie ich czynów. Dobrzy postępują dobrze, a źli źle. Chcąc sprawdzić jakie zdanie na temat naszej dobroci lub złości moralnej ma Bóg, należy przyłożyć do życia miarę własnych czynów. Tym jesteś, czym owocujesz. Kryterium na pozór proste i łatwe w zastosowaniu. W rzeczywistości wcale tak nie jest. Bo przekładając tę miarę do siebie staniemy zaraz wobec pytania: jakie to czyny uważać należy za dobre, a jakie za złe. Jeszcze do niedawna chrześcijan nie miewał w tej materii większych wątpliwości. Miarodajny był dla niego Dekalog. Przykazania Boże w sposób bardzo przejrzysty wykreślają drogę pomiędzy dobrem a złem. Właściwe odczytanie tych norm ułatwia nauka Kościoła, niekryta nigdy wstydliwie, ale publicznie głoszona z ambon i nazywająca bez osłonek grzech grzechem, a nieprawość nieprawością. To wszystko należy już niestety do przyszłości. Żyjemy w świecie, w którym od dawna nie ma zgody na te tematy moralne i oceny poszczególnych czynów ludzkich. Co jedni uważają za grzechy i przed czym przestrzegają, drudzy wynoszą pod niebiosy jako wielką zdobycz naszych czasów i godną pożądania wartość. Co gorsza, rozbieżność w wartościowaniu detali życia podważyła również fundamenty etyki. W świadomości ludzi zostały zachwiane prawdy uważane dotąd za niewzruszone. To też już nie w sposób jednoznaczny odpowiada się dziś na pytania o prawdę w ogóle, o sens ludzkiego życia, o jakąś odpowiedzialność bardziej wiążącą niż wszystkie kodeksy karne, o jakiegoś Boga nad nami. Przed każdą z tych prawd postawiono znak zapytania, ten wymiar zakwestionowano, tą pewność nam zabrano. Zapomniano, że kiedy chwieje się fundament, to nic dziwnego, że pękają też ściany i sypie się tynk.

  Ks. Ireneusz

 • Możliwość komentowania VIII NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony • Kategorie • Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne

  Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony  Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne