Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Archiwum z miesiąca Luty, 2020

Baranek Boży.

Baranek to codzienny widok na terenie ziemi palestyńskiej. Pojawia się na żyznych polach galilejskich i pustynnych terenach Judei. Nauczyciel z Nazaretu bardzo często nawiązuje do tego obrazu w swoim nauczaniu. Jego słuchacze doskonale te obrazy przyjmują. Dla nich to codzienność pasterskich obowiązków, ofiary składane w świątyni, wspomnienia uroczystych dni paschalnych. Baranek to także starotestamen – talne wspomnienia. Abraham, który składa ofiarę barana zamiast swojego syna Izaaka. Baranek składany w ofierze podczas uroczystej Wieczerzy Paschalnej. To wszystko  obrazy, które wypełnią się nowotestamentalnym czasem ofiary Chrystusa – Nowego Baranka. Tak przedstawia nadchodzącego ku niemu Jezusa św. Jan Chrzciciel. Według niego On jest Tym, który zgładzi grzechy świata. Św. Jan prowadzi do wyznania grzechów i pokuty. Chrystus wyjedna nam ich odpuszczenie w Ojcowskim Miłosierdziu. To pojęcie musiało często się powtarzać w janowym nauczaniu, bo przy kolejnym spotkaniu z Jezusem tak właśnie przedstawia Go swoim uczniom, którzy natychmiast ruszają za Nauczycielem z Nazaretu pozostawiając Jana. Jezus Chrystus formując swoich uczniów, uświadamia im swoje zbawcze posłannictwo, ukazując im Siebie jak Ofiarę – Nowego Baranka, który zgładzi grzechy ludzkości. Przed Komunią Świętą trzykrotnie śpiewamy aklamację „Baranku Boży”, prosząc dwa razy o zgładzenie grzechów świata i wreszcie o pokój w ludzkich sercach. Kapłan ukazuje Baranka Bożego, Ciało Chrystusa, tajemnicę Najświętszego Sakramentu, która to gładzi grzechy świata. Zaprasza na ucztę wezwanych, których dusze są bez grzechu, aby przyjęli ten dar ofiarny – sakramentalnego Baranka – w tajemnicy Ciała Chrystusa. W tej chwili to my stajemy się darem dla Pana Boga. Ofiara naszego życia zgodnego z wolą Bożą zostaje przyjęta w drodze do wieczności.

Ks. Henryk

 • Możliwość komentowania 1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU NIEDZIELA TRZEŹWOŚCI została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Plan rekolekcji

 • Możliwość komentowania Plan rekolekcji została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • 7 NIEDZIELA ZWYKŁA

  Pokój!
  W modlitwie „Ojcze nasz” prosiliśmy, aby wola Boża była realizowana w niebie i na ziemi. To właśnie ta prośba jest od tylu wieków wołaniem ludzkiej wspólnoty o pokój na ziemi, z nadzieją na wieczny w niebie. Podstawą tego pokoju jest kolejna prośba zawarta w modlitwie. Panie odpuść, bo i my odpuszczamy. Bez tej zasady trudno jest sobie ten pokój wyobrazić. Wzajemne odpuszczenie będzie podstawą każdego pokoju w relacjach międzyludzkich. Ale nie szukajmy daleko po świecie. Ten pokój jest nam też potrzebny tuż obok: w domu, w pracy, w szkole i co najważniejsze w naszych sercach. Już za chwilę w naszych czystych duszach, zamieszka łaska Boża, kiedy w czasie Komunii Świętej przyjmiemy Chrystusa w tajemnicy Najświętszego Sakramentu. Wtedy łaska pokoju zamieszka w naszych sercach. Tym pokojem, będziemy mogli się podzielić z bliźnimi. W modlitwach mszalnych kapłan często prosi o łaskę pokoju dla dni, które przeżywamy. Wspólnie razem prosimy też wtedy o pokój dla wszystkich wierzących, zwłaszcza prześladowanych za wiarę. Dziś jest ich bardzo wielu, nawet oddających życie za wiarę. Tę modlitwę za prześladowanych wspomaga sam Bóg swoim miłosierdziem. Te intencje trudne wymagają naszego wsparcia. Dlatego naszą odpowiedzią na te wezwania jest aklamacja mszalna: Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Wraz z prześladowanymi prosimy o budowanie Królestwa Pokoju na ziemi. Dar pokoju Pan Jezus pozostawił Apostołom i nam dzieciom jedynego Ojca. Ten pokój nie jest darem jednorazowym. Bóg go nam ciągle daje przez sakramenty święte, kiedy je przyjmujemy, dar pokoju pomnażamy w naszych sercach, umysłach i duszach. Przez pokój w nas umacniamy cała wspólnotę jednością sakramentalną i modlitwa. Nie są to puste słowa jak wielu „miss”, które chcą pokoju na świecie, bo tak wypada mówić dla zadowolenia sponsorów. Wspólnie razem w czasie liturgii odpowiadamy na wezwanie kapłana: Pokój Pański, niech zawsze będzie z Wami. Łącząc tę nadzieję z całą wspólnotą otaczającą ołtarz Pański.

  Ks. Henryk

 • Możliwość komentowania 7 NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • 6 NIEDZIELA ZWYKŁA

  Siedem próśb!

  Modlitwa, której nauczył Jezus Apostołów i nas to siedem próśb, które zostały w niej zawarte, a skierowane do Ojca niebieskiego. Te prośby proponuje nam sam Zbawiciel. Syn Boży ułożył je we właściwej kolejności, bo tylko On rozumie najlepiej swojego Ojca. Przypomnijmy sobie Jego najtrudniejszą modlitwę, według ludzkich doświadczeń, którą skierował do Ojca. Jest to modlitwa w Ogrójcu o wypełnienie Ojcowskiej Woli. Za każdym razem, gdy kierujemy nasze prośby do Boga, pamiętajmy, że te modlitwy będą przez Niego wysłuchane i pobłogosławione Jego Wolą. My prosimy, ale to Pan Bóg  udziela nam łask. Tę tajemnicę zaakceptował Pan Jezus w Ogrójcu i to dla naszego zbawienia. Dlaczego my nie mamy tego zaakceptować dla dobra, na przykład naszych bliźnich, lub tych, którzy Bożego błogosławieństwa potrzebują. Takie podejście do modlitwy jest zrozumieniem jej sensu, a nie egoizmem wobec Pana Boga, a później naszymi pretensjami do Ojca. Chrystus proponuje o co mamy prosić. Po pierwsze o nasz szacunek do Boga, który jest Stwórcą Wszechmogącym – Jemu oddajemy cześć i chwałę, zwłaszcza uczestnicząc w spotkaniu Eucharystycznym, w dzień święty i miejscu świętym. To właśnie na Mszy Św. budujemy i prosimy o przyjście Jego Królestwa na ziemi. Dalej chcemy realizować Jego wolę w naszej codzienności w tym życiu i tu już budować przyszłość niebieską. Kolejna prośba to nie tylko chleb powszedni, realizacja próśb doczesnych, ale także możliwość przyjmowania Komunii Św. nawet i codziennie. Wreszcie prosimy o odpuszczenie win i przebaczenie bliźnim tego, co im wobec nas nie wyszło. Dalej – Pan Bóg nas nie kusi. Wyraźnie, to my ulegamy pokusom Złego, a Bogu zarzucamy, to że nas nie broni. Ale to my jesteśmy słabi, nie Pan Bóg. On nam daje narzędzia, a my z nich nie korzystamy. Dlatego na końcu prosimy, by zawsze chronił nas od złego.

  Ks. Henryk

 • Możliwość komentowania 6 NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • 5 NIEDZIELA ZWYKŁA

  Nauka modlitwy! 

  Według Ewangelii spisanej przez św. Marka to uczniowie św. Jana Chrzciciela, którzy dołączyli do wspólnoty Pana Jezusa poprosili Mistrza, by nauczył ich się modlić. Nie znamy treści modlitwy, którą podał św. Jan swoim uczniom. Tekst modlitwy przekazanej przez Jezusa znamy świetnie. Jest to kilka zdań Pisma Świętego, które każdy z nas zna na pamięć. Słowa, które wyrecytujemy w każdej chwili, słowa z którymi się utożsamiamy, słowa których potrzebujemy w codziennym życiu, bo dodają nam odwagi i nadziei. Pozwalają nam się utożsamiać ze Stwórcą pełnym miłosierdzia, Wszechmogącym, który nas gromadzi wokół Siebie. Jezus mówi jasno: zwracajcie się do Boga wprost, mówcie do Niego: Ojcze.  Dla Apostołów była to całkowita nowość. Żydzi w obawie, by nie obrazić Imienia Bożego, nie używali  JAHWE – Ten, który Jest. Dlatego pełne zaskoczenie uczniów Pańskich – mówcie, OJCZE. Do Boga!!! Przyswoiliśmy sobie to hebrajskie słowo dzięki piosence ze spotkań młodzieży. ABBA – oddaje ono potrzebę pełnego szacunku do Tego, który się nami opiekuje, który nas ochrania, błogosławi naszej codzienności. To nie jest tatuś, kochany bliski, codzienny autorytet, opiekun dzieciństwa, ostoja tradycji rodzinnej. To jest OJCIEC. Ten, który daje życie, błogosławi kolejnym dniom, wychodzi nam naprzeciw, wypatruje kiedy wrócimy, czeka, by przygarnąć nas w radości nieba. Jezus rozpoczyna naukę modlitwy. Mówcie tak: Ojcze nasz …
  Nie ja osobiście tylko, ale my wszyscy zwracamy się do Niego tymi samymi słowami. Dla każdego z nas i dla nas wszystkich jest Ojcem. Każdy czuje się Jego dzieckiem, na równi wszystkich praw i przywilejów. Traktuje nas tak samo równo, bez żadnych uprzedzeń, bez spoglądania w przeszłość. Nawet, jeśli czasem wydaje się nam, że jest daleko, nie zwraca uwagi akuratnie na mnie, nie rozumie moich modlitw, patrzy na kogo innego – to tylko nasze subiektywne wrażenie. Jak przypomina, Jego starotestamentalne Imię – On JEST. Zawsze, w każdej chwili dla każdego z nas. Bo to jest Jego natura – BYĆ miłością wszechmogącą.

  Ks. Henryk

 • Możliwość komentowania 5 NIEDZIELA ZWYKŁA została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie

  Tą aklamacją kończy się Modlitwa Eucharystyczna, i za chwilę rozpoczną się obrzędy Komunii świętej. Powtórne Podniesienie i ukazanie wiernym Ciała i Krwi Pańskiej ma zwrócić ich uwagę na obecność Chrystusa we Wspólnocie zgromadzonych. On jest rzeczywiście obecny. A my zgromadzeni w kościele, otaczający ołtarz tworzymy wspólnotę, która gromadzi się wokół Niego. Nie tylko Chrystus ofiarował się za nas. Teraz jest nasz czas, aby siebie ofiarować Bogu. Dać Mu nasze czyste dusze, aby mógł je napełnić swoją łaską. Ten czas mamy zrealizować przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Zbawiciel ma być centrum naszego życia. Za chwilę zwrócimy się do Boga razem z Chrystusem słowami: Ojcze nasz. Bóg jest naszym Ojcem, On pragnie przyjąć nasze życie tak jak przyjął ofiarę swojego Syna – Jezusa Chrystusa. Jego ofiara została złożona za nasze grzechy, dlatego też nasza ofiara taka być powinna. Przyjmujemy Komunię świętą z czystą duszą, aby nasz dar był jak najbliższy Jezusowi Chrystusowi i Bogu Ojcu w jedności Ducha Świętego. O tej jedności przypomina nam aklamacja. Nasza jedność z Ojcem i Synem jest umacniana przez Ducha Świętego. Uwielbienie składane Bogu, to nie tylko nasza obecność na Mszy Świętej. Łaska Boża napełnia nas nie tylko na czas Mszy. Ten dar jest nam jeszcze bardziej potrzebny, kiedy opuścimy mury kościoła. Będzie uświęcał nasze życie, a my sami będziemy przykładem dla naszych sióstr i braci. Ta świadomość będzie nam towarzyszyć. Tej szansy nie możemy odrzucić, przez grzech. Trwanie w łasce uświęcającej jest powołaniem każdego wierzącego. Ta łaska pozwala nam spoglądać z nadzieją w przyszłość, nie tylko tą wieczną ale i w codzienność przepełnioną Bożym błogosławieństwem. Aby całe nasze życie było przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

  Ks. Henryk

 • Możliwość komentowania 4 NIEDZIELA Święto Ofiarowania Pańskiego została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony • Kategorie • Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne

  Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony  Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne