Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Archiwum z miesiąca Marzec, 2020

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Idźcie.

Dla niektórych to wreszcie znak i możliwość powrotu do domu, do zajęć. Dla innych moment rozpoczęcia dzieła apostolskiego. Część będzie niepocieszona, że musi opuścić święte miejsce, gdzie spotykają się z Panem Bogiem, ze świątynią, miejscem szczególnym w każdej Parafii. Te ostatnie słowa kapłana na zakończenie Mszy św. są poleceniem, wyznaczeniem zadań do wypełnienia, zachętą do apostolskiej działalności w środowisku domowym, zawodowym, czy szkolnym. Idźcie – to słowo zachęty do aktywności w głoszeniu Chrystusowej prawdy w codziennym życiu. Czasami zastanawiamy się kiedy mamy to robić. Tyle zajęć w życiu codziennym intensywnej nauki, pracy, troski o sprawy codzienne, życie kochanych bliskich. A jednak łaska Boga, którą niesiemy w duszy, Jego Słowo, które przepełnia nasze umysły ,będzie nas mobilizować do dawania świadectwa o spotkaniu z Panem, który odmienił nasze życie przy Jego ołtarzu. To idźcie wypowiedziane przez Pana, przed Jego wniebowstąpieniem, każdy z Ewangelistów ujmuje inaczej. Święty Jan przypomina, że jesteśmy świadkami zbawczych wydarzeń, którzy zaniosą to bliźnim. Św. Marek przypomina, że przyjęliśmy chrzest i wierzymy z nadzieją zbawienia. Św. Mateusz zachęca nauczać  prawdy Pańskiej, którą poznaliśmy w czasie sprawowania Mszy św. Aby to zrealizować, wypełnić będzie nam towarzyszył pokój Chrystusa. Po przyjęciu Komunii św. łaska Boża jest w mojej duszy. Wraz z nią otrzymuję łaskę apostolską, która pomaga mi głosić prawdę Jezusa Chrystusa. Jestem świadkiem Jego łaski w codzienności mojego życia. Sprzątam, gotuję, uczę się, remontuję, piorę, naprawiam, odpoczywam … to wszystko czynię zgodnie z wolą Boga. On mnie do tego powołał. Idźcie – pomagać, słuchać, doradzać mądrze, kochać, być z samotnymi, modlić się za chorych.

Ks. Henryk

 • Możliwość komentowania 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Jak dziękować?

  Wracamy od balasek! Tak jesteśmy ludźmi wierzącymi. Łaska Boża zamieszkała w naszych duszach. Czy jestem do tego przyzwyczajony/a? Jest to stan częsty w mojej duszy, albo ta łaska pojawia się  tam sporadycznie i jestem tym faktem zaskoczony/a? Co zrobić, by nie zmarnować szansy prawdziwego spotkania z Bogiem. To jest efekt pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Jak więc dziękować Bogu za ten Jego wielki dar? Stwórca pozostawił nam cząstkę samego siebie – duszę nieśmiertelną. Zostaje ona przez przyjęcie Komunii Świętej napełniona łaską uświęcającą. Czyli, jak pojęcie wskazuje, uświęca nas, jeszcze bardziej stajemy się wtedy podobni do Boga. Od chwili poczęcia jesteśmy nieśmiertelni, przez chrzest stajemy się dziećmi Bożymi a przyjąwszy Najświętszy Sakrament otrzymujemy nadzieję życia Bożego w chwale niebieskiej. Z taką świadomością wiemy, że nie możemy tego zmarnować. Jest to łaska na teraz, a jeszcze bardziej na przyszłość i wieczność. Co z tym darem zrobić? Odpowiedź jest prosta, nie zniszczyć grzechem, nie zdusić zaniedbaniem przez upływający czas!  Kiedy? W każdej sytuacji. Rozpoczynamy w kościele. Powrót od balasek. Skupienie w czasie powrotu. Złożone ręce. Świadomość daru Bożego w sercu. Po powrocie do ławki możemy wybrać trzy opcje. Skupienie w ciszy – tylko ja i Boża łaska w sercu. Rozważanie daru łaski. Nie tylko Bóg i ja. Bardziej Jego łaska we mnie, kolejny krok do szczęśliwej wieczności. Wreszcie dołączenie do wspólnoty – wspólny śpiew – dziękczynienie we wspólnie śpiewanej pieśni, podtrzymanie śpiewu, który tak często niestety gaśnie. Kolejną propozycją jest przepiękna śpiewana modlitwa: Duszo Chrystusowa uświęć mnie… z muzyką Stefana Stuligrosza. Wreszcie wracamy do domu po Mszy Świętej. Rozmowa z bliskimi o tym czego byliśmy świadkami. Rozważanie Słowa Bożego. I niesamowita  świadomość – jestem tabernakulum – niosę do domu Chrystusa.

  Ks. Henryk

 • Możliwość komentowania 4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Możliwość komentowania ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  Spojrzeć inaczej.

  Pojęcie Komunii Świętej jest tematem ciągle dyskutowanym. Starsi pamiętają jeszcze przepisy sprzed Soboru Watykańskiego. Msze Święte były odprawiane tylko w godzinach dopołudniowych, a post eucharystyczny przed przyjęciem Komunii obowiązywał od dnia poprzedniego. Dziś jest to tylko godzina przed przyjęciem, jeśli chodzi i pokarm stały i pół godziny powstrzymania się od napojów. Przepis nie dotyczy osób chorych, które mogą przyjąć Komunię Świętą bezpośrednio po spożyciu posiłku. Coraz częściej w naszych Parafiach przyjmujemy Komunię św. pod dwoma postaciami – Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to tylko kwestia techniczna. Przy dużej ilości wiernych przystępujących do Komunii łatwiej jest podawać tylko Ciało Pańskie. Pod dwoma postaciami trwa to trochę dłużej ale coraz częściej jest to praktykowane  na co dzień w naszych wspólnotach. Zalecane jest przez Biskupa diecezjalnego, w czasie świąt i uroczystości. Kolejną kwestią jest posługa nadzwyczajnych szafarzy  Komunii Świętej. Po odpowiednim przygotowaniu mężczyźni ustanowieni przez Biskupa stają do pomocy kapłanom w posłudze szafarstwa Najświętszym Sakramentem. Pomagają w rozdawaniu Komunii Świętej w czasie Mszy. Zanoszą Ciało Chrystusa do chorych, którym jest ciężko dotrzeć do kościoła. Przez nich łaska sakramentalna docierać może nawet codziennie do tych, którzy uczestniczą we Mszy św. prze radio lub telewizję. Niech nas też nie dziwi posługa kobiet w tym zakresie, jak to ma miejsce w krajach sąsiednich. W krajach misyjnych, gdzie brak jest kapłanów – siostry zakonne i katechiści pełnią te posługi na porządku dziennym. Powołaniem każdego wiernego jest pełne uczestnictwo we Mszy Świętej. Nie tylko obecność na Mszy, ale jeśli to tylko możliwe przystąpienie do Komunii Świętej. Warunkiem jest oczywiście stan naszej duszy bez grzechu. Do tego potrzebne jest pojednanie z Bogiem przez sakrament pokuty. Spowiedź święta i rozgrzeszenie oczyszcza nasze dusze, daje możliwość przystąpienia do Komunii Świętej. Skorzystanie ze spowiedzi świętej otwiera drogę do regularnego przyjmowania Najświętszego Sakramentu.

  Ks. Henryk

 • Możliwość komentowania 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  Błogosławieni wezwani. Pojęcie błogosławiony pojawia się w nauczaniu Pana Jezusa najmocniej w słynnym Kazaniu na Górze, gdzie Nauczyciel przedstawia podstawowe założenia swojej nauki. Błogosławiony to człowiek bliski Bogu, otwarty na Boga, realizujący w swoim życiu Jego wolę, budujący na ziemi Jego Królestwo. Sformułowane przez Jezusa osiem błogosławieństw określają tych, którzy rozumieją Jego nauczanie i przyjmują je jako program swojego życia. I takich błogosławionych wzywa na każdej Mszy Świętej do jeszcze głębszego kontaktu z Jego Boskością przez przyjęcie Najświętszego Sakramentu, w Komunii Świętej. Baranek, który gładzi grzechy świata napełnia nas swoją łaską, wtedy gdy ofiarujemy Mu nasze czyste dusze. Czysta dusza – bez grzechu jest otwarta na łaskę Bożą. Na początku Mszy, w akcie pokuty przepraszamy za nasze niedociągnięcia, zaniedbania, czy nawet grzechy lekkie dobrego Boga, który w swoim miłosierdziu przyjmuje nas do grona wezwanych. Gładzi niedoskonałości duszy, aby przepełnić ją swoją łaską wspomagają na drodze do zbawienia. Przyjęcie Komunii Świętej jest świadectwem wobec całej Wspólnoty. Jest darem i świadectwem dla innych. Mobilizacją dla tych, którzy są na dobrej drodze do tego szczególnego sakramentalnego spotkania z łaską. Uświadamiamy sobie ten stan łaski kiedy opuszczamy mury świątyni. Wszyscy Ci, którzy przyjęli Komunię świętą są jak tabernakula niosące Jezusa do swoich najbliższych, przyjaciół, sąsiadów,  znajomych. Warto przywołać przykłady świętych, którzy żyli tylko Pokarmem  Eucharystycznym. Święta Katarzyna sieneńska, ku zdziwieniu swoich współsióstr unikała wspólnych posiłków, przez wiele dni przyjmując tylko Komunię świętą. Szwajcar Święty Mikołaj z Flueli żyjąc przez wiele lat przyjmował tylko Komunię Święta, a odmawiał wszelkich pokarmów, które przynosili mu dobrodzieje. Czujmy się zawsze wezwani do tego szczególnego spotkania z Bogiem, jakim jest przyjęcie Komunii Świętej.

  Ks. Henryk

 • Możliwość komentowania 2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony • Kategorie • Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne

  Wspólnoty parafialne  Strony innych parafii  Wartościowe strony  Archiwum

 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne