Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Archiwum z miesiąca Marzec, 2021

Triduum Paschalne

 • 0 Komentarzy
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • NIEDZIELA PALMOWA

  Pokarm wieczności.

   

  Wieczernik, był i jest szczególnym miejscem Jerozolimy. Przez całe wieki, jeśli to tylko było możliwe, gromadzili się w tym miejscu chrześcijanie, aby sprawować Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Miejsce, które wybrał Pan Jezus, wysyłając Apostołów, aby przygotowali Paschę. Ku ich zdziwieniu, odnaleźli miejsce wskazane przez Nauczyciela. Sala na górze. Stała się z czasem miejscem ważnych spotkań Pierwszego Kościoła czasów apostolskich. Tam spotkał się z nimi Zmartwychwstały. Po sześciu dniach po raz kolejny tam się pojawił, aby utwierdzić wiarę św. Tomasza Apostoła. Tam miało miejsce Zesłania Ducha Świętego. Tam św. Maciej uzupełnił apostolskie grono. To było miejsce szczególne rodzącego i gromadzącego się Kościoła. Historia nie była łaskawa dla tego miejsca. Pod salą Żydzi urządzili symboliczny grób króla Dawida. Na wiele  wieków tym miejscem zawładnęli muzułmanie. Dziś jest to miejsce zarządzane przez Państwo Izrael. Nie odprawia się tam Mszy świętych. Jest to jednak miejsce ustanowienia Eucharystii, pamiątki Wieczerzy Pańskiej, łamania chleba, pierwszej Mszy św. Tam nad chlebem odmówił błogosławieństwo a nad winem dziękczynienie, które do dnia dzisiejszego stają się Jego Ciałem i Krwią ofiarowaną na krzyżu za nasze grzechy. Zbawiciel obiecał pić z tego nowego winnego krzewu razem z nami w Królestwie Ojca. Spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa jest przygotowaniem i nadzieją ostatecznej uczty wiecznej. Na tej Uczcie gromadzi się Wspólnota wokół Jezusa Chrystusa, który daje nam Siebie w tej jedynej Ofierze, którą potwierdził swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Dlatego Eucharystia staje się dziękczynieniem, wdzięcznością za ten dar wieczności, który otrzymujemy od Zbawiciela.

  Ks. Henryk

 • 0 Komentarzy
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Rekolekcje Wielkopostne

 • Możliwość komentowania Rekolekcje Wielkopostne została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  Góra, pełna Boskiej Chwały.

  Żaden z Ewangelistów nie podaje nazwy tej góry. Tradycja chrześcijańska wręcz wskazuje i potwierdza, że jest to góra Tabor w Galilei. Przez całe wieki tam przybywali i gromadzili się na modlitwie pielgrzymi. Mimo, że historia nie szczędziła temu miejscu wielu przewrotów, zwłaszcza po opanowaniu tych terenów przez muzułmanów. Wielokrotnie teren przechodził z rąk do rąk. Zabudowania niszczono i odbudowywano nieustannie. Samo wzniesienie wybija się ponad galilejskie pola  samotnym wierzchołkiem. Wznosi się na wysokość 588 m npm. Zawsze była znaczącym punktem. Psalm 83 w wierszu 13 tak wychwala ten piękny kawałek galilejskiej krainy: Tabor i Hermon wykrzykują radośnie na cześć  Twego imienia. I są to słowa prorockie. To właśnie tu Apostołowie ujrzą Boską Chwałę. Na szczycie góry jest równina o wymiarach 1200 na 400 metrów. Z początkiem XX wieku oo. Franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej wybudowali przepiękną bazylikę Przemienienia Pańskiego. Z dwiema bocznymi kaplicami dla Mojżesza i Eliasza, jak to sobie marzył św. Piotr. Mojżesz wielokrotnie widział się z Bogiem, pierwszy usłyszał Jego imię. Eliasz, poznał Pana w ciszy szumu delikatnego wiatru i został zabrany do nieba na ognistym rydwanie. Dwaj wielcy świadkowie chwały Bożej Starego Przymierza rozmawiają z Jezusem o Jwgo odejściu w Jerozolimie. Rozespani Apostołowie przecierają oczy ze zdziwienia. „Nie lękajcie się” słyszą z ust Nauczyciela. Jego twarz jak słońce, szaty białe jak światło. Są świadkami Boskiej Chwały Pana. Oniemieli z wrażenia. I jeszcze głos, który już słyszeli nad Jordanem. Głos Boga o Synu umiłowanym. Łączy Go z Bogiem synowska relacja, ale  nie nazywa siebie Synem Bożym. Ta Boska Chwała z Taboru to dla nas dziś tajemnica Najświętszego Sakramentu, która łaską Bożą przenika nasze życie.

  Ks. Henryk

 • Możliwość komentowania V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Plan Rekolekcji 2021

 • Możliwość komentowania Plan Rekolekcji 2021 została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Słowa nawrócenia.

  Swoje nauczanie Jezus rozpoczął od rodzinnej Galilei. Prawda, którą głosił i styl w jakim to czynił bardzo szybko zjednała Mu wielu sympatyków, którzy przekazywali opowiadania o Nim swoim bliskim i znajomym. Bardzo szybko wielu usłyszało o Nauczycielu z Nazaretu, który nie tylko głosił nauki, ale co ważne dla wielu uzdrawiał, wyzwalając od chorób, słabości i złych duchów. Wieści dotarły nawet do Syrii, gdzie wielu Żydów żyjąc w diasporze kultywowało zwyczaje przodków i utrzymywało kontakt z bliskimi w ziemi rodzinnej. Echa nowej nauki przekazywane były wszystkim pokoleniom jakubowym na zachód i na wschód od Jordanu. Św. Mateusz, Ewangelista wymienia krainy pokoleń izraelskich od północy na południe: Galilea, Dekapol, stołeczna Jerozolima, Judea i Zajordanie. Na pierwszym miejscu Naród Wybrany miał usłyszeć Dobrą Nowinę. Naród, który tyle wieków czekał na Te Słowa, na Mesjasza, który miał odmienić ich życie. Sam Nauczyciel  wyznacza cztery etapy przemiany. Czas się wypełnił dla tego Narodu – narodził się Mesjasz, długo oczekiwany Zbawca. Nie przez wszystkich zaakceptowany. Król i Władca nietolerowany przez władzę. On przynosi wyzwolenie zniewolonemu Narodowi i całemu światu. Kiedy Bóg Ojciec podczas Jego chrztu w Jordanie polecił wszystkim słuchanie Jego słów, rozpoczęło się budowanie i tworzenie Nowego Królestwa. Od tej chwili to Królestwo ciągle przychodzi. Ciągle nawołuje do nawrócenia, czuwania, przemiany życia. Jest to dar Boży wymodlony przez człowieka, w którym odkrywamy moc łaski Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty. Wreszcie przez wiarę zaczynamy żyć  treścią ewangelicznych prawd budując Królestwo Boże na ziemi.

  Ks. Henryk

 • Możliwość komentowania IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU LAETARE została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  Przyczyna radości.
  Najpierw było powołanie uczniów w Kafarnaum, nad jeziorem Galilejskim. Ta grupa pod przewodnictwem Nauczyciela z Nazaretu stała się dość szybko rozpoznawalna w Galilei. Dlatego na uroczystość ślubną zaproszono gości z bliższych i dalszych okolic. Przybyła Maryja z Nazaretu, zaproszono także Jej Syna z uczniami. Nie wiemy czy byli to krewni młodej pary, czy po prostu zapraszano wszystkich okolicznych sąsiadów, przyjaciół i znajomych. Radowała się nie tylko młoda para, ale wszyscy obecni. Z opisu eweangelicznego wynika, ze Maryja już tam była, kiedy przybyli goście znad jeziora. I to właśnie Ona, Nieobojętna, zauważa kłopot gospodarzy uroczystości. Zaczyna brakować wina. To dzięki Jej prośbie, skierowanej do Jezusa, prawie niezauważalnie radosna uroczystość trwa nadal niezakłócona brakiem wina. Ona wierzy w Niego. Mimo, że Syn wydaje się być obojętnym na Jej słowa. „zróbcie co wam powie”. Słudzy Jemu ufają. Leją wodę do dzbanów, a mało jej nie było, ponad 700 litrów. Ciekawe, czy ktoś się zorientował, czy zdziwienie i podziw pojawiły się po uroczystości. A nasza obecność na Mszy Świętej. Skupienie uwagi, zainteresowanie. Przychodzimy prowadzeni przez Maryję, jest Jezus. Poczuj tę radość z Jego obecności. Zainteresuj się tym co się dzieje podczas uroczystości, a nie tylko ciesz się z cudu Sakramentu Eucharystii. Szukaj przyczyny radości w swojej czystej duszy, którą Bóg napełnia swoją łaską. Przynieś ze sobą wodę codzienności, a Bóg wleje w twoją duszę wino radości na kolejne dni i na wieczność, bo ona na tej uroczystości się zaczyna. Ona pierwsza uwierzyła w Niego. Wyprasza dla nas radości dnia każdego, jak matka dla dzieci. Jest jak przypomina litania: Przyczyną naszej radości. A później prosi: Zaczerpnijcie, skosztujcie tego Daru Chrystusowego. On objawia chwałę, a my wierzymy.

  Ks. Henryk

 • Możliwość komentowania III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU została wyłączona
 • Skategoryzowany jako: Bez kategorii
 • Wspólnoty parafialne



  Strony innych parafii



  Wartościowe strony



 • Kategorie



 • Archiwum

 • Kwiecień 2021
 • Marzec 2021
 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne

  Wspólnoty parafialne



  Strony innych parafii



  Wartościowe strony



  Archiwum

 • Kwiecień 2021
 • Marzec 2021
 • Luty 2021
 • Styczeń 2021
 • Grudzień 2020
 • Listopad 2020
 • Październik 2020
 • Wrzesień 2020
 • Sierpień 2020
 • Lipiec 2020
 • Czerwiec 2020
 • Maj 2020
 • Kwiecień 2020
 • Marzec 2020
 • Luty 2020
 • Styczeń 2020
 • Grudzień 2019
 • Listopad 2019
 • Październik 2019
 • Wrzesień 2019
 • Sierpień 2019
 • Lipiec 2019
 • Czerwiec 2019
 • Maj 2019
 • Kwiecień 2019
 • Marzec 2019
 • Luty 2019
 • Styczeń 2019
 • Grudzień 2018
 • Listopad 2018
 • Październik 2018
 • Wrzesień 2018
 • Sierpień 2018
 • Lipiec 2018
 • Czerwiec 2018
 • Maj 2018
 • Kwiecień 2018
 • Marzec 2018
 • Luty 2018
 • Styczeń 2018
 • Grudzień 2017
 • Listopad 2017
 • Październik 2017
 • Wrzesień 2017
 • Sierpień 2017
 • Lipiec 2017
 • Czerwiec 2017
 • Maj 2017
 • Kwiecień 2017
 • Marzec 2017
 • Luty 2017
 • Styczeń 2017
 • Grudzień 2016
 • Listopad 2016
 • Październik 2016
 • Wrzesień 2016
 • Sierpień 2016
 • Lipiec 2016
 • Czerwiec 2016
 • Maj 2016
 • Kwiecień 2016
 • Marzec 2016
 • Luty 2016
 • Styczeń 2016
 • Grudzień 2015
 • Listopad 2015
 • Październik 2015
 • Wrzesień 2015
 • Sierpień 2015
 • Lipiec 2015
 • Czerwiec 2015
 • Maj 2015
 • Kwiecień 2015
 • Marzec 2015
 • Luty 2015
 • Styczeń 2015
 • Grudzień 2014
 • Listopad 2014
 • Październik 2014
 • Wrzesień 2014
 • Sierpień 2014
 • Lipiec 2014

 • Inne