Ojcze nasz … (14) „Wola Twoja” – w określeniu tym mieści się najpierw uznanie Autorytetu  Boga, zaufanie w miłości i zgoda zarówno na realizację jak i na współpracę z łaską. Najdoskonalszą formą zgody na wolę Bożą jest niewątpliwie „fiat” – niech się stanie w życiu Maryi ze sceny Zwiastowania. Mieszczą się w niej wszystkie potrzebne elementy. Najpierw rozpoznanie i uznanie zjawiska objawienia Anioła. Potem wysłuchanie i przyjęcie posłannictwa. Zgoda Maryi nie jest naiwna – Maryja dzieli się wątpliwościami i pyta o szczegóły. Przyjmuje także wytłumaczenia, których z pewnością do końca nie rozumie. Właśnie tu jest miejsce na uznanie Autorytetu Boga i szczególną więź miłości. I ten moment jest też szczególny w ludzkim zgadzaniu się z wolą  Bożą, która zrozumiała jest w porządku miłości a niekoniecznie w porządku doczesnym. Problem „myślenia po ludzku” jest dość powszechną przeszkodą w zgadzaniu się z wolą Bożą zarówno w modlitwie Ojcze nasz jak i w życiu. Z pomocą przychodzi tu dar Mądrości z sakramentu Bierzmowania, pozwalający spojrzeć na życie i siebie z Bożej perspektywy. Zgoda na wolę Bożą to też kwestia podjęcia współpracy w zakresie jej realizacji. Nie ma tu mowy o biernym poddaniu i frustracji, że nie jest po mojemu. Praktycznie jednak najwięcej trudności przysparza usłyszenie i rozpoznanie woli Bożej. W tym zakresie zasadnicze znaczenie ma modlitwa, medytacja, lektura Słowa Bożego.