Panie, zmiłuj się …
Warunki dobrej spowiedzi przypominają nam kolejne kroki., które mają nas przygotować do spowiedzi świętej. 1. Rachunek sumienia, 2. Żal za grzechy, 3. Mocne postanowienie poprawy, 4. Szczera spowiedź i 5. Zadośćuczynienie.
Po akcie pokuty przepiękny śpiew liturgiczny najlepiej brzmiący po łacinie: Kyrie eleison …, dziś: Panie, zmiłuj się nad nami …. Powtarzamy go trzykrotnie, aby uświadomić sobie naszą potrzebę żalu za grzechy, skruchy za zaniedbania i niedociągnięcia w naszym codziennym życiu.
Panie zmiłuj się nad nami. Oto prosiły całe pokolenia wierzących, którzy świadomi odstępstw i niewierności prosili Boga o miłosierdzie. Ten przepiękny śpiew jest wyrazem naszej pokory, naszej skromności, wiary w Boże przebaczenie, pokłonem dla Bożej miłości. To refren naszej wiary powtarzany za kapłanem, który razem z Ludem przygotowuje się do złożenia ofiary jest śpiewem stworzenia dla Stwórcy. Będziemy ofiarować Panu Bogu nasze czyste dusze, aby je przyjął darze.
Ten śpiew to także modlitwa całej wspólnoty, bo nie tylko nade mną, ale i nad nami wszystkimi. Przyjmijmy ten śpiew pokory za siebie i innych, których nie ma, którzy nie mogą a chcieliby, którym brak czasu i odwagi na niedzielne spotkanie z Panem.
Pan Bóg miłosierdzia i Chrystus nasz Zbawiciel przyjmują nas do wspólnoty, która buduje Królestwo Boże na ziemi. Nasza pokora wobec woli Bożej jest podstawą do zrozumienia tajemnicy Najświętszego Sakramentu. Przyjęcie Jego woli to otwarcie czystej duszy na Boże łaski i dary, które otrzymujemy w naszym codziennym życiu.
Panie zmiłuj się nad nami, nie tylko tu w kościele ale także nad naszą codziennością. Podaruj nam łaski, których naprawdę potrzebujemy, a które poprowadzą nas w stronę wiary, nadziei i miłości. Otworzą na drugiego człowieka, który Twojego miłosierdzia potrzebuje.
Panie zmiłuj się nad tymi, którym się wydaje, że miłosierdzia nie potrzebują, nad tymi, którzy na nie czekają z nadzieją wypatrując rozwiązania swoich trudnych spraw.

Ks. Henryk Iwański