Chwała Bogu …

Pan Bóg człowiekowi ciągle się objawia, daje mu siebie poznać. Stwórca odkrywa się stworzeniu, aby człowiek odkrywając Jego przymioty mógł Go naśladować i dążyć do spotkania z Nim tu na ziemi i w wieczności.
Pierwszy Mojżesz oddał chwałę Bogu przy gorejącym krzaku na pustyni. Cały Lud Wybrany w czasie wędrówki do Ziemi Obiecanej, był świadom obecności Jego chwały oglądając w nocy płomień gorejący a w dzień słup dymu.
W dniu narodzin Syna Bożego w Betlejem Aniołowie skierowali do pasterzy słowa: Chwała Bogu na wysokościach. My już dziś wiemy, że to chwała Boga Ojca ukazała się w nowonarodzonym Zbawicielu. Chwała objawiła się na weselu w Kanie. W słowach kazania na Górze, we wskrzeszeniu Łazarza, rozmnożeniu chleba, uciszeniu burzy na jeziorze. Wreszcie w cierpieniu, męce i zmartwychwstaniu. Za to objawienie dziękujemy Bogu w czasie każdej Mszy świętej. Tą pieśnią chwały jest hymn: Chwała na wysokości Bogu. Uroczyście śpiewany w niedziele i święta. Ma nam na pierwszym miejscu przypominać czym jest Msza święta To oddanie chwały Bogu podczas tego szczególnego spotkania eucharystycznego Wspólnoty Nowego Ludu. Każda niedziela jest dniem chwały, świętem uwielbienia Jest Boża na pierwszym miejscu i nasza. Przez obecność na Mszy składamy dzięki, chwalimy, błogosławimy, wielbimy, wysławiamy Trójcę Przenajświętszą Dziękujemy za miłosierdzie dla całego świata i dla każdego z nas z osobna. Bóg jest świętością ,która nas napełnia. Jest Panem życia, który nas podtrzymuje w codzienności. Jest najwyższym Dobrem, któremu winniśmy cześć i chwałę. Dlatego Aniołowie w Betlejem i hymn mszalny zwracają uwagą na pokój ludzi dobrej woli. To nie tylko my zgromadzeni na niedzielnej mszy, to wszyscy Ci których Pan powołał do szerzenia dobra na całym świecie. My wierni na mszy świętej już nimi jesteśmy, a Ci których tu jeszcze nie ma, niech przez nasze modlitwy i nasze sakramentalne zjednoczenie z Bogiem odnajdą drogę do tego świętego miejsca.

Ks. Henryk Iwański