Módlmy się …
Ktoś powie, że to banalne stwierdzenie, przecież każdy z nas tu obecnych jest tego doskonale świadom. Nasze wspólne niedzielne spotkanie ma na celu wniesienie wspólnych próśb do Pana Boga. Szczególną jej formą jest intencja mszalna wyznaczona przez Tych, którzy o tę modlitwę proszą i jej potrzebują. Żywi, czy zmarli. Wszyscy obecni na Mszy świętej wraz z kapłanem proszą o łaski w tej konkretnej potrzebie. Wierni uczestniczący we Mszy świętej przynoszą do kościoła w głębi swoich serc i umysłów prośby, które chcieliby Bogu przedstawić. Te wszystkie prośby i błagania kapłan przy ołtarzu zbiera, ogarnia i przedstawia Bogu przez słowa powtarzane kilkakrotnie: Módlmy się. Zachęca do włączenia się w głos modlitwy całego Kościoła. Modlitwa to nie tylko słowa, to nasz wspólny śpiew, nasze odpowiedzi na każde wezwanie kapłana, nasze zaangażowane uczestnictwo we Mszy Świętej. Liturgia nie jest tylko obecnością w kościele, fizycznym przebywaniem w przestrzeni sakralnej. To moje spotkanie z Bogiem, spotkanie stworzenia ze Stwórcą. Każde wezwanie do modlitwy powinno nas mobilizować do podjęcia działania: skupienia myśli, wzruszenia serca, wypowiedzenia właściwych słów, podjęcia śpiewanej melodii, przekazania gestu pokoju, ruszenia w kierunku balasek. Są to nie tylko działania duchowe ale również zaangażowana jest w to nasza fizyczność. Bóg dał nam duszę nieśmiertelną ale także ciało, abyśmy je dali Bogu na ofiarę. Pan Jezus wielokrotnie zachęcał nas do modlitwy wspólnotowej: bo gdzie są dwaj albo trzej, tam i Ja jestem. Chciał byśmy modlili się razem. Gromadził Apostołów i uczniów na wspólnej modlitwie, uczył ich modlitwy, sam spędzał długie godziny na modlitwie. Modlitwa jest dialogiem. A każda Msza jest platformą dialogu między wiernymi a Bogiem. Nie tylko wsłuchujemy się w Słowo Boże, przyjmujemy Je naszymi umysłami. W czasie Mszy odpowiadamy na to Słowo: obecnością, bo zostaliśmy wezwani, wspólnym śpiewem, którym chwalimy Boga, przyjęciem Komunii, kiedy Jego łaska przenika nasze ziemskie istnienie.

Ks. Henryk Iwański