Dobra Nowina !
Słowo Ewangelia pochodzi z języka greckiego, gdzie brzmiało: euangelion. To pojęcie określało niewolnika, który w bogatych domach przekazywał ustnie dobre nowiny przyjaciołom, sąsiadom, rodzinie gospodarza. Był zawsze mile widzianym gościem w domu. To pojęcie przeniesione do tradycji chrześcijańskiej stało się synonimem Dobrej Nowiny ogłoszonej światu przez Jezusa Chrystusa. On jest tym niosącym wiarę, nadzieję i miłość każdemu człowiekowi. Ewangelia jest tylko jedna, napisana przez czterech autorów świętych: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Trzy pierwsze są do siebie podobne dlatego nazywamy je synoptycznymi, mimo, że każda ma swój styl i specyficzną narrację. Św. Mateusz – Żyd z pochodzenia patrzy przez pryzmat Starego Testamentu i o Jezusie opowiada swoim Rodakom. Św. Marek – towarzyszący św. Piotrowi opowiada jego wersję wydarzeń. Św. Łukasz spisuje katechezy i naukę o Nauczycielu, którą przekazywał św. Paweł. Wreszcie Apostoł Jan przekazuje nam głęboko przemyślane Jezusowe nauczanie. Wszystkie cztery wersje połączone w całość stanowią nie tylko przekaz nauki Zbawiciela. Są świadectwem dokonanych przez Niego uzdrowień i co najważniejsze dowodem Jego zbawczej męki i chwalebnego zmartwychwstania. Teologia biblijna określa to łacińskim zwrotem: verba et gesta Christi – słowa i czyny Chrystusa. Każdy z Ewangelistów, chociaż inaczej przekazuje to samo tworząc bogactwo Chrystusowej historii zbawienia. W czasie Mszy świętej wsłuchujemy się w Słowa Zbawiciela. Zapadają głęboko w nasze serca i umysły. Chwała Tobie Panie – za te nauki. Chwała Tobie Chryste – za słowa prowadzące nas do zbawienia. Nie tylko w kościele, ale także domu sięgajmy po Ewangelię. Czytajmy starszym, ale także dzieciom, które są godne i spragnione Jezusowego Słowa i błogosławieństwa.

Ks. Henryk