Alleluja!

  „Odnów nas Boże i rozjaśnij nad nami swoje Oblicze, a będziemy zbawieni”. PS.80
        
Niech Jaśniejące Oblicze Chrystusa
Wszystko napełni Mocą
ZMARTWYCHWSTANIA
i przenika codzienność
Boskim Światłem.
Niech każdy trud czyni owocnym, a w serce wlewa radość i pokój.
Błogosławionych,
Pogodnych Świąt Wielkanocnych!
Tego życzą  Wam i Waszym bliskim  duszpasterze

Wielkanoc 2016r.