Kochani Parafianie

Wam i Waszym Bliskim 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

składamy z głębi serca płynące życzenia: 

aby te Święta 

przyniosły Wam prawdziwą radość, 

pokój i dobro, głęboko zakorzenione 

w Waszych sercach, 

które dadzą Wam szczęście. 

Duszpasterze