Kochani Parafianie
Wam i Waszym Bliskim
z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
składamy z serca płynące życzenia:
aby te Święta przyniosły prawdziwą radość,
pokój i dobro, głęboko zakorzenione
w Waszych sercach, które dadzą
Wam prawdziwe szczęście.
Duszpasterze
ks. Krystian i ks. Ireneusz