Zachęcamy do codziennej

Adoracji Najświętszego Sakramentu,

adoracji uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby o pokój na świecie i w ludzkich sercach,

– od poniedziałku do soboty – od 8.30 do 18.00 (w soboty do 17.00),

w szklanym tabernakulum, obok obrazu „Jezu, ufam Tobie”.

https://www.reginapacis.pl/wp-content/uploads/2022/03/APEL-STOWARZYSZENIA-Comunita-Regina-della-Pace.pdf