Boże Ciało

Bańgów  dnia 31 maja 2018r.

Msza św. o g. 800 na St. Bańgowie,

po której wyruszymy procesją, również będzie Msza św. na zakończenie ok. 1100