Nadszedł czas Adwentu. Rozpoczyna on nowy rok liturgiczny. Będziemy wsłuchiwali się w głos Boga, który przez proroków zapowiada nadejście Mesjasza, Króla, Odkupiciela. Obiecuje, że nad krainą mroku i grzechu wreszcie wzejdzie światło. Prorokiem, którego głos należy w tym czasie szczególnie wziąć sobie do serca to Jan Chrzciciel, wołający na pustyni i wzywający ludzi do nawrócenia, do prostowania dróg, do zmiany postępowania, do otwarcia na Boga i drugiego człowieka. A mamy na to wszystko niewiele czasu. Zapalane w kolejne niedziele na wieńcu adwentowym świece wyznaczają szybki upływ czterotygodniowego okresu adwentu. Trzeba, więc mobilizacji, by tego czasu nie stracić, by dobrze przygotować się na Boże Narodzenie. Pomocą w duchowej drodze dla najmłodszych i młodzieży będą Roraty, przeżywane z lampionami w ręku i wokół tajemnicy Bożego Miłosierdzia oraz uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała. Dla dorosłych szczególnym czasem będą adwentowe rekolekcje. Pomocą dla nas wszystkich będzie konfesjonał, tajemnica przebaczającej miłości Boga, źródło miłosierdzia. Co miał na myśli św. Jan Paweł II, gdy w 2002 roku powtarzał sowa Jezusa, że miłosierdzie pozostaje dla świata i człowieka ostatnią deską ratunku? Myślę, że po doświadczeniu wojny toczącej się u naszych sąsiadów za wschodnią granicą, że po atakach terrorystycznych w Paryżu i innych miejscach świata, po tylu obrazach zła i tragedii, które widzimy nieustannie na szklanym ekranie odpowiedź narzuca się sama. Świat potrzebuje miłosierdzia, a człowiek gruntownej przemiany serca. Sęk w tym, że mamy rozpoczynać nie od zmiany innych, ale od zmiany siebie.