Drozpoznane i właściwie oraz kompetentnie naprawione. Właściwa diagnostyka nie może być powierzchowna, wykonana naprędce, w biegu.  W życiu duchowym taką diagnostyką jest rachunek sumienia. Ciągle aktualne jest wezwanie do codziennego, wieczornego rachunku sumienia w celu sprawdzenia czy coś się nie psuje. Coraz częściej w życiu współczesnego człowieka następuje swego rodzaj „zawieszenie” Wielość spraw do „ogarnięcia” powoduje, że człowiek działa automatycznie i powierzchownie. Czasami prowadzi to do ucieczki od trudnej rzeczywistości w jakiś inny świat. Jednak wcześniej czy później dochodzi do „przeciążenia”. Właśnie w tym momencie najczęściej sięga się po „znieczulacze”, które zamiast naprawić, jedynie odwlekają konieczne zmiany i pogarszają stan. Często otrzymujemy sygnały alarmowe, które postrzegane są jako „coś się dzieje”. Ich lekceważenie nieuchronnie prowadzi do katastrofy. Tu właśnie potrzeba diagnostyki, aby rozpoznać i rozbroić zagrożenie. Żeby przeprowadzić  ją jednak właściwie trzeba użyć odpowiedniego narzędzia, które pozwoli kompleksowo dojrzeć problem. Rachunek sumienia jest doskonałym narzędziem diagnostycznym, wymaga jednak poprzedzenia modlitwą do Ducha Świętego, która pozwoli dostrzec rzeczywistość w Prawdzie. Potrzeba czasu na dostrzeżenie wyników diagnozy. Trzeba cnoty męstwa dla podjęcia trudu nawrócenia. Trzeba Lekarza, który wspomoże leczenie swoją łaską.