Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Intencje

14.10.2018r. 28 Niedziela Zwykła

9:00 – Za + mamę Genowefę Madej w 6 r. ś. i + tatę Władysława o radość nieba
11:15 – Do Op. Bożej z podz. za wspólnie przeżyte lata i otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Maryi dla Agnieszki i Bogusława Gębiców z ok. 25 r. ślubu oraz o bł. Boże w rodzinie (Te Deum)
16:00 – Do Op. Bożej przez wstaw. Św. Rodziny i św. Jana Sarkandra z podz. za odebrane łaski i prośba o dalsze dla Barbary i Grzegorza Fijoł z ok. 30 r. ślubu


15.10.2018r. Poniedziałek Wsp. Św. Teresy od Jezusa, dz., i dK

8:00 – ………
18:00 – Za + Andrzeja Prusko w 30 dniu po śmierci (od rodziny)


16.10.2018r. Wtorek Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej gł. patronki Śląska

8:00 – Za + syna Andrzeja męża Ryszarda i rodziców z obu stron o radość nieba
18:00 – Do Op. Bożej z podz. za odebrane łaski z ok. 35 rocznicy ślubu Jolanty i Eugeniusza oraz błogosławieństwo dla syna Michała


17.10.2018r. Środa Wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.

8:00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące o radość nieba
18:00 – Do Op. Bożej z podz. za odebrane łaski z prośba o dalsze dla rodziny Usnacht


18.10.2018r. Czwartek Świeto św. Łukasza, Ewangelisty

8:00 – ………
18:00 – Za + Joannę Idzik o radość nieba (od Krzysztofa i Heleny Szymczyk)


19.10.2018r. Piątek

8:00 – …..
20:00 – Przez wst MB Jasnogórskiej w intencji parafian (miesięcznica peregrynacji)


20.10.2018r. Sobota Wsp. Św. Jana Kantego, prezb.

8:00 – Przez wstaw. Matki Bożej i św. Jana Sarkandra z podz. za łaski Boże i z prośbą o dalsze dla parafian, a szczególnie lokatorów z ul. M. C. Skłodowskiej 1, 3, 5.
18:00 – …..


21.10.2018r. 29 Niedziela Zwykła

9:00 – Do Op. Bożej z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze bł. dla rodzin: Jodłowskich, Myszaków, Kozubków w dowód wdzięczności za owocne i serdeczne przyjęcie pielgrzymów do MB Rychwałdzkiej, Żywca i na Golgotę Beskidów.
11:15 – Do Op. Bożej dziękczynno – błagalna przez wst. MB w intencji małżonków Doroty i Eustachego Jaskólskich z ok. 60 r. ślubu i bł. w rodzinie (Te Deum)
16:00 – Do Op. B przez wst. Maryi i Aniołów Stróżów z podz. za dar życia z prośbą o potrzebne łaski i dalszą opiekę dla Nadii Rembarz w dniu przyjęcia chrztu oraz o bł. dla rodziców, chrzestnych, dziadków i całej rodziny.