Oto Panna pocznie i porodzi syna! – prorocze słowa prowadzące do nadziei i radości przyjścia Mesjasza, rozpoczęte już po grzechu pierworodnym zapowiedzią Niewiasty, która zetrze głowę węża.  Oto teraz następuje pełnia czasów, kiedy Archanioł Gabriel obwieszcza Maryi: „JUŻ”. To objawienie – na razie ukryte – zostaje ukazane światu w noc Bożego Narodzenia. W ten sposób rozpocznie się w dziejach świata nowa era – czas szczególnej obecności Boga. Przeżywany czas Adwentu miał nas na nowo skierować na drogę uświadomienia sobie, że nasza codzienność głęboko zakorzeniona jest w historii zbawienia. Czas spędzony na tej ziemi to „kairos” – zbawczy czas. Historia zbawczego dialogu Boga i człowieka. Dialog wymaga spotkania i więzi serca. W czasach bezosobowej komunikacji, egocentrycznego wyizolowania, zaburzonych więzi, trudno o takie spotkanie i dialog. Objawienie Boże daje nam wiele przykładów spotkania Boga z człowiekiem i prawdziwego dialogu. Wśród nich scena Zwiastowania jest ważnym przykładem. Trudno też znaleźć bardziej wymowne spotkanie niż to, kiedy Bóg staje się Człowiekiem, a Jego eucharystyczna Obecność jest tak „namacalnie” bliska. Prawdziwe spotkanie i dialog wymaga jeszcze tego najważniejszego elementu – Miłości. Czas zbawienia to historia Miłości Boga do człowieka. W czasach emocjonalnej zawieruchy warto na nowo zapytać co to znaczy kochać i być kochanym. Papież Franciszek z mocą podkreśla podstawowe orędzie wiary:
„Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię zbawić, a teraz jest żywy u twego boku codziennie, aby cię oświecić, umocnić i wyzwolić”.