Rok życia konsekrowanego.Papież Franciszek ogłosił taki właśnie akcent duszpasterski na najbliższy rok. Są cztery możliwości kroczenia drogą zbawienia. Odczytanie tej właściwej dla siebie jest podstawowym elementem sakramentu bierzmowania.  Każda z nich – stan małżeński, kapłański, zakonny czy samotny – mimo, że mają swoją specyficzną misję, przenikają się w jednej drodze ku Bogu. Tak na przykład zakonnik jest też jakoś ojcem a mąż kapłanem domowego Kościoła. Życie zakonne oparte jest na radach ewangelicznych, które znamy pod nazwą ślubów zakonnych. Te także, chociaż ślubowane przez zakonników obowiązują wszystkich we właściwym wymiarze dla każdego stanu. Co to jest „życie konsekrowane”? Choć słowo „konsekracja” znamy ze Mszy Świętej, to jednak chodzi tu o szczególny rodzaj poświęcenia. Poświęcenie to wyjęcie czegoś lub kogoś z „użytku” świeckiego i oddanie Bogu.  Stary Testament zna takie praktyki jak poświęcenie czegoś dla dokonania ofiary.   Specyfikę takiej ofiary znamy już z historii Kaina i Abla. Znany jest również motyw ofiarowania w świątyni, szczególnie pierworodnego dziecka. Chrzest ma również jakiś element poświęcenia dziecka Bogu. Poświęcenie się na szczególną służbę Bogu to rys każdego życia i powołania ale specyficzny dla życia zakonnego. Ze względu na owo oddanie siebie Bogu, święto Ofiarowania Pańskiego, jest od lat dniem życia konsekrowanego, a w tym roku ma swój szczególny wymiar.