Ogromna i pełna podziwu jest wiara setnika z dzisiejszej Ewangelii. Potwierdzeniem tego jest nie moje subiektywne przekonanie, ale liturgia Kościoła. To przecież słowa setnika w nieco zmienionej formie powtarzamy na każdej Mszy św. i to w bardzo wyjątkowym momencie poprzedzającym przyjęcie Komunii Św.: „Panie nie jestem godzien…”. Są to słowa nie tylko wiary, ale także ogromnej pokory a właśnie taką postawę trzeba nam przyjmować wobec majestatu Boga. Trzeba takiej pokory i zaparcia siebie by wyruszyć na pielgrzymi szlak. Dziś nasi ojcowie, bracia, cały świat męski pielgrzymuje do Piekarskiej Pani. Ona także była służebnicą Pana, pełną pokory i miłości. Takiej postawy, jako nasza Matka uczy nas na piekarskim wzgórzu. To wydarzenia, które przeżywmy dzisiejszej niedzieli. Ale jutro też wielki dzień i historyczne wydarzenia w naszej wspólnocie. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przywiezie nam niesłychany dar – relikwie św. Jana Pawła II. Dzięki, którym obecność Ojca Świętego stanie się jakby bardziej namacalna. Ale taki dar też zobowiązuje. Nie wystarczą sentymenty i łzy ani rozkołatane serce. Papież Polak pozostawił po sobie spuściznę na lata a może i wieki. Trzeba by sięgnąć do jego przemówień, homilii, encyklik zwłaszcza do tekstów, które wygłosił pielgrzymując do Ojczyzny. Nauczanie św. Jana Pawła II jest wciąż żywe i aktualne. Poniedziałek to także liturgiczne wspomnienie naszego patrona św. Jana Sarkandra. Przez dar kanonizacji z 1995 roku splatają się drogi św. Jana Pawła II i naszego Patrona. Obaj zdają się wołać do nas z niebios, że Polska, że Bańgów potrzebuje ludzi prawego sumienia. Dziękując za dar św. Jana Sarkandra i relikwie św. Jana Pawła II a także umacniającą nas obecność świadka świętości Papieża Polaka abp Mieczysława dziękować będziemy i prosić o potrzebne łaski dla Proboszcza Ks. dziekana Krystiana w dniu Jego Urodzin a także 35 rocznicy święceń kapłańskich.