Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Dzieci Maryi

Organizacja Ruchu „Dzieci Maryi” wyrosła z bogatej i pięknej tradycji kultu maryjnego w Polsce. Korzeniami swymi sięga jednak dalekiego Paryża i roku 1832. Wtedy to przez swoje objawienia Matka Najświętsza powierzyła młodziutkiej zakonnicy ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia – późniejszej świętej – siostrze Katarzynie Laboure ważną misję. Maryja życzyła sobie, aby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi, któremu udzieli wielu łask, a miesiąc maj ma być nazwany miesiącem Maryi, a nabożeństwa maryjne mają być odprawiane na całym świecie. W ten sposób na wyraźne życzenie Matki Bożej powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi. Być dzieckiem Maryi Niepokalanej – to nie tylko mieć zapewnioną szczególną opiekę Matki Bożej, jest to również odbicie w sobie Jej niepokalanej czystości, męstwa, miłości Boga i ludzi. W Polsce Ruch sięga korzeniami diecezji katowickiej. Jego założycielem jest Ks. Prałat Jan Morcinek.

W naszej parafii grupa Dzieci Maryi ciągle się rozwija. Spotykamy się w soboty o godz. 10.00 w salce domu parafialnego. Razem śpiewamy, bawimy się i modlimy. Poza tym wspólnota wyjeżdża na wycieczki, bierze czynny udział w życiu parafii. Jest to jednak dowód, że nasza wspólnota żyje. Wszystkie dzieci serdecznie zapraszamy na co sobotnie spotkanie i kroczenie drogą Dziecka Maryi.