Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Ministranci

687499_Hdcj_12_69

„Ministrante” ( po łacinie ) znaczy ,,służyć„. Ministrant to osoba służąca ludziom, ale przede wszystkim Bogu.

Pierwsi ministranci pojawili się wtedy gdy pojawiło się pierwsze nabożeństwo. W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni -pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernych. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. Tak powstawała Liturgiczna Służba Ołtarza.

Posługa ministranta ma wiele ważnych znaczeń. Służba ministranta przypomina właściwy szyk człowieka w dziele stworzenia. Służba przypomina, że jest ktoś nieskończenie wielki, któremu nie godzi się nie służyć, przypomina, że wobec Boga, my ludzie jesteśmy nikim, jesteśmy prochem, powinien nas cechować duch pokory, którym naznaczona ma być służba. Jednocześnie służba ministranta jest niesamowitym wyróżnieniem i zaszczytem, bowiem ministrant, choć w uniżeniu, to jednak służy samemu, nieskończonemu Bogu, staje się wybranym pomocnikiem samego Boga.

Bardzo wielu świętych było ministrantami. Każdy z nich osiągnął
doskonałość dzięki:

 • pracowitości
 • sumienności
 • gorliwości
 • żarliwej modlitwie
 • codziennemu naśladowaniu Chrystusa

Do patronów ministrantów należą:

 • św. Tarsycjusz -męczennik rzymski – III wiek
 • św. Stanisław Kostka – XVI wiek ( Polska )
 • św. Alojzy Gonzaga – XVI wiek ( Włochy )
 • św. Jan Berchmans – XVII wiek ( Belgia )
 • św. Dominik Savio – XIX wiek ( Włochy )

Obowiązki ministranta w naszej parafii :

 • każdy ministrant ma wyznaczoną służbę w tygodniu oraz w niedzielę
 • obecność na zbiórkach jest obowiązkowa
 • przyjście do kościoła co najmniej 15 minut przed Eucharystią
 • cisza i skupienie po modlitwie i w czasie Eucharystii
 • postawy godne ministranta

Każdy chłopak będący po pierwszej Komunii św. pragnąc służyć Panu Bogu w formacji ministranckiej proszony jest o przyjście na zbiórkę kandydatów w każdą sobotę do domu parafialnego o godzinie 9.00