Strona parafii św. Jana Sarkandra w Bańgowie

Odnowa w Duchu Świętym

U początków Kościoła był Dzień Pięćdziesiątnicy. Ruch charyzmatyczny stawia sobie za cel sprawić, aby na nowo w Kościele rozkwitły znaki i charyzmaty pierwszych wieków, wspólnoty wierzących dla zbawienia współczesnego człowieka, według ducha Soboru Watykańskiego II. Pierwsza katolicka grupa charyzmatyczna powstała w USA w 1967 roku, dwa lata po zakończeniu Soboru.

W każdy poniedziałek gromadzimy się na wieczornej Eucharystii o godz. 18:00. Po Eucharystii wspólnie modlimy się „tak jak Duch Święty pozwala nam się modlić” Zapraszamy starszą młodzież i dorosłych. U nas nie trzeba się zapisywać,ani być regularnie w każda środę. Chcemy pozwalać Jezusowi ogarniać wszystkie nasze codzienne sprawy i pozwalać Duchowi Świętemu, aby posługiwał się nami w dziele zbawienia świata.

Modlimy się także za Ciebie!