Odszedł od zmysłów, ma Belzebuba. Te i wiele innych opinii o Jezusie można wyczytać z kart Ewangelii, a także usłyszeć z ust współczesnych ludzi. Jego nauczanie ciągle tak samo w jednych wzbudza wiarę, nadzieje, miłość, a u innych zawziętość i nienawiść. Opinie o Jezusie przez wieki do dnia dzisiejszego świadczą, że obok tej postaci nie można przejść obojętnie.
Kto dziś tak żywo reaguje na naukę wielkich tego świata. Przemijają epoki, przemijają ludzie a z nimi i ich nauka.. A Jezus trwa. Tak samo jak kiedyś wzbudza gorączkowe dyskusje, kontrowersje, polemiki. Czasami ludzie nie mają odwagi wprost powiedzieć, że chodzi o nauczanie Jezusa i mówią Papież, Kościół, ksiądz…. a chodzi przecież ciągle o te samą naukę przekazywaną w Kościele.
Nic w tym dziwnego skoro sam Jezus spotykając Szawła pod Damaszkiem mówi do niego: Szawle, dlaczego mnie prześladujesz, chociaż Szaweł nie znał Go osobiście a prześladował tylko Jego wyznawców. Kościół, bowiem jest Mistycznym Chrystusem, a jego nauczanie, nauczaniem tego samego Chrystusa. Apostołowie głoszący Chrystusową naukę byli przez jednych przyjmowani z radością a przez innych obrzucani kamieniami – i tak jest do dziś. Motywy takiej czy innej postawy wobec Chrystusa leżą w nas samych a dokładniej w stanie naszej duszy w poziomie naszej miłości, otwartości na Prawdę i Dobro, na Boga i na bliźniego…
Popatrzmy na tych ludzi w raju po grzechu pierworodnym. To z ich dusz, skalanych przez grzech, zrodził się strach i wstyd a potem tchórzostwo i kłamstwo. Obawa przed Bogiem, chęć ukrycia się, zatracenie umiejętności spojrzenia w twarz Bożej Prawdy i Miłości, i to typowe „zwalanie” na innych: to ona, to wąż… Nie jest trudno znaleźć dziś te same motywy u tych, którzy szukają usprawiedliwienia dla zabijania, przemocy, kradzieży, pijaństwa, rozwiązłości….. którzy chcą Jezusa usunąć z życia społecznego, rodzinnego, szkolnego….. i zamknąć w murach budynku kościelnego, nazywając wiarę prywatną sprawą. Żeby tylko nie zawadzał, żeby, powiedzmy sobie szczerze nie był wyrzutem sumienia.