Powiedział, że zmartwychwstanie i zmartwychwstał. Zawsze dotrzymywał słowa. Zresztą jakże śmierć mogłaby zatrzymać w swoim mrocznym królestwie Tego, który jest Życiem? Śmierć nie jest potęgą wszechwładną. Jej moc i panowanie są ograniczone. Dotyka ona tylko tych, których życie nie jest osobistą własnością, ale darem otrzymanym od kogoś innego. Ten, zamordowany na krzyżu i złożony w grobie, miał życie sam z siebie. By móc umrzeć, musiał się najpierw przyoblec w podległe śmierci człowieczeństwo. Musiał się stać jednym z nas. I na to właśnie Jego, wspólne z naszym człowieczeństwo, rzuciła się śmierć. Podstępnie, drapieżnie i okrutnie, jak to jest w naturze śmierci i jak od samego początku rzuca się ona na człowieczeństwo każdego z ludzi. Różnica pomiędzy nami a Nim. W życie Jezusa śmierć weszła nie jako nieuniknione fatum, przed którym nie ma ucieczki. Nie weszła też jako konsekwencja grzechu i kary za niego. Przyszła raczej, jako pokorna sługa, której zlecono wykonać rozkaz kogoś mocniejszego niż ona. Jezus umarł nie, dlatego, że musiał, ale dlatego że sam umrzeć chciał. „Nikt mi życia nie zabiera, lecz Ja je od siebie oddaje” – pada z Jego ust. Dlaczego to zrobił? Teologia wylicza szereg powodów. Zastanówmy się tylko nad jednym z nich, tym, który z ogromnym przejęciem podchwyciło i zaczęło głosić już pierwsze chrześcijaństwo, a który  jest zresztą najważniejszy: Jezus żył i umarł „dla nas”. To „dla nas” rozumieć trzeba bardzo szeroko. Przyjście na świat Syna Bożego nie miało na celu uwolnienia człowieka od trudu, cierpienia i śmierci. Według odwiecznych planów Opatrzności wszystko to pozostać miało nadal i iść poprzez historię ludzkości aż do chwili, gdy w miejsce doczesności rozkwitnie wieczność. Trzeba było jednak pokazać człowiekowi, jak należy trudzić się, cierpieć, a potem umrzeć. Potrzebny nam był Ktoś, kto umiałby człowieka przekonać, że pod odrażającą skorupą pracy, niepowodzeń, cierpienia, śmierci, odnaleźć można pełen logiki i miłości plan Boga, uwzględniający nasze dobro, tego Boga, który jest przecież Ojcem.

Ks. Ireneusz