Przykazania – choć słowo to dla współczesnego pseudowolnego człowieka brzmi odstraszająco – to najpewniejsze zasady życia. Dane przez Boga Stwórcę określają co jest konieczne dla normalnego funkcjonowania lub raczej przestrzegają przed tym co jest zabójcze dla życia. Chociaż chrześcijanin jest raczej człowiekiem miłości – rozwoju dobra, realizacji błogosławieństw ewangelicznych – to jednak przykazania ciągle są najbardziej praktyczną formą autokontroli drogi własnego zbawienia. Ta droga dokonuje się we wspólnocie Kościoła a ten, jak każda inna grupa, wymaga uregulowania. Takim regulatorem są między innymi przykazania kościelne. One to określają, kto w tej wspólnocie jest zakorzeniony, a kto się z niej wyklucza. Potrzeba przynależności należy do podstawowych, naturalnych potrzeb człowieka. Przynależność to jednak nie jest samowola czy patrzenie przez pryzmat egoizmu. Wymaga ona podporządkowania regułom życia wspólnotowego, bez którego każda wspólnota skazana jest na porażkę. Stąd przykazania kościelne określające minimum przynależności do tej wspólnoty, warunkujące obowiązki i prawa jej członków. Przynajmniej raz do roku spowiadać się, oraz kolejne – w okresie wielkanocnym przystępować do Komunii św. – to przykazania aktualne w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy. Warto na nie zwrócić uwagę przede wszystkim ze względów duchowych, ale również ze względu na poczucie tożsamości i niebezpieczeństwo wykluczenia.