Wierzę o Maryjo, że jesteś Królowa Niebios, Matką miłosierdzia, Radością sprawiedliwych i Drogą, którą grzesznicy mogą powrócić do Boga. Wierzę, że jesteś Matką wszystkich ludzi, że w osobie Świętego Jana wybrałeś wszystkich za dzieci zgodnie z wolą Chrystusa. Wierzę, że jesteś Matką wszystkich grzeszników pragnących odmienić swoje życie i wstawiasz się przed tronem Boga za grzeszną duszą. Liczę, że jesteś Życiem naszym jedyną po Bogu, ucieczką grzeszników. Wierzę, że za Twoim pośrednictwem otrzymujemy wielką łaskę wytrwania aż do śmierci, że idąc za Tobą nie zbłądzę, modląc się do Ciebie nie zgrzeszę, stając przy Tobie nie upadnę, krocząc za Tobą nie ustanę i za Twoim orędownictwem dotrę w końcu do Ojczyzny i do Ciebie. Jesteś nadzieją wszystkich. Jesteś Przybytkiem bezpiecznym zwłaszcza dla tych, co są pozbawieni wszelkiej pomocy. Wierzę, że śpieszysz na ratunek tym, którzy Cię wzywają, że jesteś zbawieniem ufających Tobie. Jesteś gotowa uczynić dla nas daleko więcej aniżeli my sami chcielibyśmy dla siebie uczynić.  Wierzę o Maryjo, że jesteś opiekunką rodzin, strażniczką młodzieży, podporą wdów, matką sierot. Jesteś Bramą do przybytków niebieskich. Wierzę, że poza imieniem Jezus nie ma innego imienia, dzięki któremu wierni otrzymaliby więcej łaski więcej nadziei i więcej pociechy. Dlatego proszę, usilnie błagam byś nas licznie tu gromadziła. Niech cały maj piękny będzie pieśnią i modlitwa ku Twojej chwale Niebieska Matko, bo Ty po Bogu jesteś i powinnaś być zawsze pierwsza.