Każdego 13-stego dnia miesiąca o godz. 18.00 (lub 16.00 – w soboty i w niedziele) zapraszamy na

WIECZORY MARYJNE, w programie których jest:

Msza św., katecheza maryjna, modlitwa o uzdrowienie, różaniec i procesja światła z figurą Matki Bożej Fatimskiej

(od maja do października) lub tzw. błogosławieństwo lourdzkie Najświętszym Sakramentem (od listopada do kwietnia).