No więc i dzisiaj mamy to, przed czym ucieklibyśmy najchętniej najdalej: radykalizm Jezusowych żądań. Wymagania, jakie Jezus stawia swoim, rozsiane są szczodrze po kartach Ewangelii. Nie trzeba robić żadnej wyprawy odkrywczej, aby je znaleźć. Odczytana przed chwilą Ewangelia wpada od razu w wykaz szczegółowych żądań i zaczyna od zdania: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien”. Otóż nie bardzo wiem, dlaczego liturgiści, przydzielający fragmenty czytań ewangelicznych na poszczególne niedziele, opuścili kilka poprzedzających zdań z mateuszowego tekstu i kazali nam, nieprzygotowanym stanąć wobec bądź co bądź, szokującego nakazu. Właśnie uprzedzające ten nakaz zdania stanowią jakby wprowadzenie do dzisiejszej perykopy i choć w niczym nie łagodzą jej ostrości, to przecież ukazują jej szersze tło, kontekst, a przez to ułatwiają także zrozumienie. Z chwilą przyjścia na świat Syna Bożego rozpoczyna się na ziemi nie era na nowo odnalezionego raju, gdzie to „wilk zamieszka z jagnięciem a ciele i lew paść się będą społem” w przykładnej zgodzie, jak to śnił Izajasz. Zaczyna się czas tarć i pogłębiającego się podziału, którego epilogiem będzie kiedyś ostateczne oddzielenie dobrych od złych, w dniu kończącym nasze dzieje. Tym, co zarówno dziś jak i wówczas rozdzieli ludzi, będzie ich postawa wobec Chrystusa. Już stary Symeon, biorący na ręce Dziecię z Betlejem w Świątyni Jerozolimskiej wiedział, że „Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu”. Wystąpienie Jezusa od razu poróżni słuchaczy i zrobi z nich albo przyjaciół proroka z Nazaretu, albo Jego zagorzałych wrogów.

Ks. Ireneusz