Boże Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej Prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan odrzucą wszystko, co sprzeciwia się tej godności a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. To słowa modlitwy mszalnej, która wzywa do odpowiedzialności za nazywanie siebie chrześcijanami. Ta modlitwa wskazuje też na znaczenie światła Bożej prawdy w naszym życiu, często uwikłanym w różne gąszcze fałszu. Światło Prawdy przekazane i wyrażone w Słowie Bożym jest do pojęcia w takim stopniu, w jakim przyjmuje umysł i serce. To światło nas oświeca, ale, w jakim stopniu kształtuje nasze życie? Najpierw zwracamy uwagę, że to, co nazywamy ewangelicznymi wymaganiami, nie przekracza ludzkich możliwości. Jest to zrozumiałe, bo Słowo Boże skierowane jest do ludzi a nie aniołów. Św. Paweł zwraca też uwagę, że przez Chrystusa wszystko się stało, w Nim wszystko ma istnienie – w takim razie zasady funkcjonowania świata i człowieka, pochodzące od Stwórcy są jak najbardziej naturalne dla życia człowieka i dlatego wykonalne. To zaś, co uległo dysharmonii przez grzech, zostaje w Chrystusie pojednane i dlatego w Nim właśnie szukamy sposobów przywrócenia ładu. Nawrócenie, do którego zachęca już Bóg w księdze powtórzonego prawa jest, zatem wysiłkiem do poszukiwania światła Bożej Prawdy, aby błądzący mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. kiedy ponosi się konsekwencje decyzji wbrew Bogu.