Słudzy ołtarza W koœciele znajduje się przestrzeń, do której nie każdy ma wstęp i o tym doskonale wiemy. To miejsce gdzie stoi ołtarz a przy nim kapłan. Można powiedzieć, że to w pewnym sensie miejsce uprzywilejowane. Są jednak wierni, którym dane jest, aby mogli w tej przestrzeni i bliskoœci ołtarza przebywać. Są nimi lektorzy odczytujący Słowo Boże przewidziane na dany dzień, psalmista (psałterzysta) odœśpiewający psalm responsoryjny i aklamację „alleluja” a nade wszystko są nimi ministranci. Jest to grupa, którą znajdziemy w każdej parafii; im liczniejsza tym piękniejsza wizytówka parafii. Nie ma się, co czarować bliskoœść ołtarza sprawia, że kształtuje się dobre cechy i nawyki dzieci i młodzieży. Uczy się pobożnoœści, punktualnoœści, odpowiedzialnośœci i pomaga w nawiązywaniu relacji i zawiązywaniu wspólnoty. Wraz z przywilejem „bycia” blisko ołtarza nabywa się też obowiązki: należą do nich służba przy ołtarzu w niedziele i dni powszednie, służba na nabożeństwach oraz cotygodniowa zbiórka, na której buduje się fundamenty prawdziwej wspólnoty i ustala grafik służby. Pragnieniem Ks. Proboszcza i moim, w zleconym mi zadaniu opieki duchowej nad ministrantami jest by wspólnota ministrancka nadal była ozdobą parafii i liturgii. Dlatego liczymy na dobrą współpracę z Rodzicami i Opiekunami naszych ministrantów. Pokusa, co wybrać: komputer, basen, mecz piłki nożnej itd. będzie zawsze. Ważne by uświadomić sobie, że służba ministrancka nie wymaga rezygnacji ze swoich pasji i zainteresowań, ale domaga się pewnej dyscypliny czasowej gdzie znajdzie się czas na jedno i drugie. Zapewniam, zawsze z duchowym pożytkiem dla młodego człowieka. Proszę, zatem ministrantów starszych i młodszych, aby po wakacyjnej przerwie z radości i gorliwością wrócili do swojej posługi. Proszę rodziców by wraz ze swoimi pociechami porozmawiali i wspólnie zastanowili się, kto chciałby i mógłby dołączyć do grona naszej wspólnoty. Ministrantura to nie tylko służba, to także wspólne spędzanie czasu: przy piłce, œświętowaniu Uroczystośœci œw. Tarsycjusza, wyjazdy rekreacyjne i rekolekcyjne. Zapraszam tych, którzy chcieliby dołączyć do naszej wspólnoty. Pierwsza zbiórka odbędzie się, w sobotę 12 września o godz. 900 W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować za długoletnią opiekę nad ministrantami ks. Joachimowi.