U początku XX wieku w kościołach protestanckich miało miejsce charyzmatyczne ożywienie, które w latach 60. zaowocowało powstaniem w Kościele katolickim pierwszych grup Odnowy Charyzmatycznej potocznie nazywanej Odnową w Duchu Świętym. W latach 70. kilku polskich kapłanów zetknęło się z Odnową poza granicami naszego kraju. Doświadczenie to postanowili oni przenieść na grunt polski. W roku 1976 zaczęły powstawać pierwsze grupy modlitewne. Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, nie jest jednolitym ruchem. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, nie ma też listy członków. Cała idea opiera się na założeniu, że chrześcijanie są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele, osoby te tworzą grupy modlitewne. Łączy ich „chrzest” w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary. Chrzest w Duchu Świętym, zwany także „wylaniem Ducha Świętego” nawiązuje do biblijnej Pięćdziesiątnicy. W tym dniu apostołowie otrzymali Ducha Świętego (zostali „ochrzczeni” w Duchu Świętym). Grupy modlitewne spotykają się, co tydzień na modlitwie, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego, uwielbienie Boga, słuchanie Słowa Bożego, nauczanie. W naszej parafii spotykamy się w każdy wtorek najpierw Msza o godz. 1800, po niej konferencja, następnie rozpoczyna się adoracja Najśw. Sakramentu. Czytane jest Słowo Boże a potem następuje modlitwa dziękczynienia, prośby, uwielbienie a wszystko to w formie wezwań, każdy mówi, co mu serce podpowiada. Ta spontaniczna modlitwa jest przeplatana śpiewem. Skoro nie ma list, deklaracji to znaczy, że spotkania Odnowy są otwarte dla wszystkich,  którzy chcą swoje życie i sprawy oddać Panu Bogu, spotkania są także dla tych, którzy pragną nieco uciec od gwaru i biegu codziennego życia. Można przychodzić regularnie albo od czasu do czasu jak pozwalają obowiązki zawodowe i domowe. Każdy jest mile widziany.