Każdy z nas dorosły, nastolatek i dziecko wie, że mamy wspólną Matkę. Umierający na krzyżu Jezus chciał podzielić się z nami także Nią. Od tamtej chwili Jest nam szczególnie bliska, przez całe wieki oddajemy Jej hołd, nazywamy Królową i Panią i Pośredniczką, ale nade wszystko nazywamy Ją naszą Matką. Maryja nie tylko się nami opiekuje, ale swoim życiem dała przykład wiernego wypełniania Woli Bożej, miłości Boga i drugiego człowieka oraz pokory. Pokazuje jak zostać świętym, jak dostać się do nieba. W 1830 roku Katarzynie Labouré objawia się Maryja i prosiła ją, aby wyrobić medaliki z Jej podobizną oraz aby szerzyć Jej kult po całym świecie. Katarzyna dotrzymuje obietnicy i tak właśnie zaczynają rozwijać się różne grupy Maryjne. Niedługo potem powstała tak zwana Sodalicja Mariańska, która do Polski trafiła w 1852 roku. Wspólnota bardzo szybko się rozwijała, aż w końcu została zatwierdzona przez papieża Piusa IX. Niestety burzliwy czas w naszej Ojczyźnie nie pozwolił na swobodne rozrastanie się grupy. Dzieci Maryi, jeśli można tak powiedzieć, to świeży powiew II Soboru Watykańskiego. Oficjalnie założył je 24 maja 1978 roku ksiądz Jan Morcinek na prośbę biskupa Herberta Bednorza. Choć czasy były nadal bardzo trudne, udało się już wtedy zorganizować pierwsze wakacyjne rekolekcje. Dwa lata później pierwsze szkolenia dla animatorów i wydano pierwsze konspekty spotkań. Dzieci Maryi zaczęły pojawiać się w różnych parafiach, a później nawet poza granicami naszej diecezji. Cudowny Medalik rozpropagowany przez św. Katarzynę stał się symbolem wspólnoty. Dzieci Maryi przyjmują go 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nasza wspólnota parafialna zaprasza dzieci i młodzież pragnącą budować tę Maryjną wspólnotę w Bańgowie. Spotkania odbywają się w soboty o godz. 9.00. To czas wspólnej modlitwy, rozmowy, zabawy i piosenki. Uczenia się by jak Maryja odpowiadać Bogu —  tak.