Oto syn Twój – słyszy Maryja stojąca pod krzyżem. „Święty Bernard komentuje to tak: Cóż za niezwykła wymiana! W miejsce Jezusa dany Ci jest Jan, sługa zamiast Pana, uczeń zamiast Nauczyciela, syn Zebedeusza zamiast Syna Bożego; zwykły człowiek zamiast prawdziwego Boga”. Przedziwna wymiana dzięki, której Maryja staje się Matką każdego z nas. Jako Matka zatroskana jest przede wszystkim o nasze zbawienie; zatroskana o losy swoich dzieci i świata. Jej delikatna macierzyńska miłość wobec nas pozostawia nam jednak możliwość wyboru: akceptacji lub odrzucenia. Człowiek przekonany o miłości, przyjmuje wszystko czym kochająca osoba ją obdarowuje. Przekonani o szczególnej roli Maryi w losach i historii świata oraz Kościoła papieże minionego wieku a zwłaszcza św. Jan Paweł II ponawiali Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Dla Jana Pawła II był to także moment osobistej wdzięczności za ocalenie życia w zamachu z 13 maja 1981 roku: jedna ręka strzelała, inna Ręka nosiła kule. Wobec panoszącego się zła, wojny toczącej się u naszych sąsiadów, zachodnich społeczeństw, które żyją jakby Boga nie było potrzeba nam ochrony przed falą zła jaka chce nas zalać i zatruć nasze serca obojętnością i niewiarą. Maryja jest tarczą. W Jej matczynych dłoniach możemy czuć się bezpieczni. Dlatego po akcie osobistego zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, którego u nas dokonało prawie 200 osób, chcemy 13 października tego roku ponowić ten akt zawierzenia, tym razem oddając Maryi całe nasze parafie dekanatu Siemianowice Śl. Będziemy wołać: Maryjo uproś dla nas serca pełne pokoju, pozwól nam z nadzieją stawać wobec kolejnych wyzwań stojących przed nami. Niech Twój syn Jezus Chrystus wniesie światło w nasze decyzje, aby służyły dobru oraz byśmy idąc Bożą drogą dawali szczęście innym.